Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ny varslingstjeneste for luftkvalitet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ny varslingstjeneste for luftkvalitet

Nyhet

Ny varslingstjeneste for luftkvalitet

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper helse- og aktivitetsråd.

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper helse- og aktivitetsråd.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Den nye tjenesten «Luftkvalitet i Norge» gir landets kommuner et godt verktøy i arbeidet med å bedre luftkvaliteten lokalt, og innbyggere får lett tilgjengelig og oppdatert informasjon om luftkvaliteten der de bor og oppholder seg.

Tjenesten er utviklet i et samarbeid mellom Meteorologisk institutt, Statens vegvesen, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet.

Helse- og aktivitetsråd

For høye konsentrasjoner av svevestøv og nitrogendioksid kan være helseskadelig for alle mennesker, men barn, eldre og folk med luftveis- og hjertekarproblemer er spesielt sårbare. 

«Luftkvalitet i Norge» inkluderer derfor informasjon om helseeffekter og helseråd til befolkningen generelt og til utsatte grupper spesielt.

‒ Helserådene gjør at personer som er sårbare for luftforurensning har mulighet til å tilpasse aktivitetene sine ved ulike nivåer av luftforurensning. Varslingstjenesten kan dermed bidra til å redusere negative helseeffekter i befolkningen, sier seniorforsker på Folkehelseinstituttet Marit Låg.  

Digitale kart

I høyoppløselige digitale kart på «Luftkvalitet i Norge» kan du søke opp og se lufttilstanden nå, resten av dagen og neste døgn, visualisert med ulike farger. Grønn markerer lite luftforurensning, gul og rød er moderat og høy luftforurensning, mens lilla markerer svært høy luftforurensning.

Det varsles for fint svevestøv (PM 2,5) og summen av fint og grovt svevestøv (PM 10), som begge stammer i hovedsak fra veitrafikk og vedfyring, nitrogendioksid (NO2) fra biler med forbrenningsmotorer og langtransportert bakkenært ozon (O3).

kart som viser luftforurensning i Oslo
Kartet viser samlet luftforurensning i Oslo en dag i desember 2018 .

Varsling basert på beregninger

Luftkvalitetsvarslene lages hver dag på Meteorologisk institutt (MET). Det er data fra METs værmodeller sammen med utslippsdata, for eksempel fra veitrafikk, som gir grunnlaget for beregningene. Selve varslingsmodellen for luftkvalitet er også utviklet og implementert av MET. Varslingen er altså ikke basert på målinger, men på beregninger.

Godt verktøy for kommunene

«Luftkvalitet i Norge» gir kommunene oversikt over lokal luftforurensning, og hvilke komponenter og kilder som er utfordringen i deres kommune. Dette kan kommunen bruke til å finne fram til gode tiltak. Ikke minst gjør tjenesten det enklere for kommunene å oppfylle informasjonsplikten til innbyggerne på en god måte.

Data fra den nye varslingstjenesten gjøres også tilgjengelig for alle via datagrensesnitt (API-er) og det blir mulig å bake komponenter fra tjenesten inn i andre nettsider (embedding).

Fram til nå har den lokale luftkvaliteten vært varslet for 13 av landets byer og tettsteder på Luftkvalitet.info. «Luftkvalitet i Norge» varsler luftkvaliteten i alle landets kommuner.

Tjenesten skal videreutvikles

Basert på brukererfaringer vil varslingstjenesten utvikles videre og utvides med flere tjenester. Planen er å gjøre det enda enklere for kommuner og andre ansvarlige å sikre at luftkvaliteten er god nok.

Samarbeidspartnerne bak Luftkvalitet i Norge tar gjerne imot innspill til mulige forbedringer fra brukere, kommuner og privatpersoner på luft@miljodir.no

Siden 1. november 2018 har en rekke kommuner vært med å teste varslingstjenesten.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om:

  • lokale forhold og tiltak, kontakt kommunen
  • din egen helse, kontakt lokalt helsevesen eller fastlegen
  • «Luftkvalitet i Norge», send oss en e-post på  Henvendelsene besvares av den etaten/instituttet spørsmålet gjelder og brukes av oss i fellesskap til å gjøre tjenesten bedre.