Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norske fastleger mer tilfreds enn utenlandske kolleger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Norske fastleger mer tilfreds enn utenlandske kolleger

Nyhet

Internasjonal sammenligning

Norske fastleger mer tilfreds enn utenlandske kolleger

Norske fastleger er mer tilfreds i jobben enn gjennomsnittet av utenlandske kolleger, mens de skårer dårligere på andre områder. Dette er blant resultatene i en undersøkelse som sammenligner helsetjenester i elleve land.

Lege måler blodtrykk
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Norske fastleger er mer tilfreds i jobben enn gjennomsnittet av utenlandske kolleger, mens de skårer dårligere på andre områder. Dette er blant resultatene i en undersøkelse som sammenligner helsetjenester i elleve land.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Se lengre ned på siden: Problematisk å be om unødvendige prøver

Norge har også i år deltatt i Commonwealth Fund (CMWF) sin årlige internasjonale undersøkelse om helsetjenestesystemer i elleve land. Denne gangen har allmennleger vurdert hvor godt helsetjenestene i de respektive deltakerlandene fungerer. Resultatene er publisert i rapporten Commonwealth Fund-undersøkelsen blant allmennleger i elleve land i 2019: tabellrapport fra Folkehelseinstituttet.

– Denne undersøkelsen gir oss en unik mulighet til å sammenligne hvordan det norske helsesystemet fungerer sammenlignet med andre lands systemer, sett fra allmennlegers perspektiv, sier seniorforsker Kjersti Eeg Skudal ved Folkehelseinstituttet.

Norske allmennleger skårer best på dette

Norge skårer bedre enn gjennomsnittet av de andre landene på blant annet disse områdene:

 • jobbtilfredshet
 • hvordan helsevesenet fungerer
 • hvor forberedt de er på å motta komplekse pasientgrupper
 • elektronisk informasjonsutveksling med andre tjenester og leger, slik som epikriser, laboratoriesvar/diagnostiske prøver og lister over legemidler tatt av enkeltpasient
 • rutiner for kommunikasjon med annet helsepersonell som tilbyr hjelp i hjemmet

Norske allmennleger skårer dårligst på dette

Norge skårer dårligere enn gjennomsnittet av de andre landene på blant annet disse områdene:

 • systemer for kvalitetsmåling
 • allmennlegers rutinemessige samtaler om behovet for helsehjelp med eldre og syke som ikke kan ta avgjørelser på egne vegne
 • følge opp pasienter ved utarbeidelse av behandlingsplaner
 • skriftlig veiledning til pasientene om håndtering av egen situasjon
 • kontakt med pasienter mellom konsultasjoner
 • elektroniske tjenester for pasienter, blant annet tilgang til egen journal på nettet og journalsystemets mulighet til å generere ulike typer lister

Mindre fornøyd med arbeidsmengden

Undersøkelsen viser dessuten at norske fastleger er mindre fornøyd med sin daglige arbeidsmengde enn snittet av de andre landene.

– Undersøkelsen viser også at en dobbel så stor andel av allmennleger i Norge planlegger å bytte karriere i løpet av de neste tre årene sammenliknet med kolleger i de andre landene: 20 prosent mot 10 prosent, sier Eeg Skudal.

I undersøkelsen kommer det videre fram at norske fastlegekontorer i mindre grad enn i andre land inkluderer andre yrkesgrupper som sykepleiere, psykologer og kliniske ernæringsfysiologer innenfor egen praksis.

- Problematisk å be om unødvendige prøver

Videre svarer 68 prosent av allmennlegene i Norge at det er «et stort problem» at pasientene ber om unødvendige prøver og behandlinger, mot 56 prosent i øvrige land.

Det er problematisk om vi bruker mer ressurser enn nødvendig – både hos fastlegen og i helsetjenesten samlet sett. Dette har også en samfunnsøkonomisk side, ettersom disse ressursene kunne være brukt på andre ting. Samtidig er dette med på å sykeliggjøre og bekymre friske folk, sier seniorforsker Kjersti Eeg Skudal.

Hun er kjent med at fastlegene er opptatt av dette. Blant annet har Legeforeningen en kampanje for å forebygge slike unødvendige prøver og behandlinger kalt Gjør kloke valg (Legeforeningen.no).

Om undersøkelsen

 • Dette er landene som blir sammenlignet hvert år: Norge, Australia, Canada, Frankrike, Tyskland, Nederland, New Zealand, Sverige, Sveits, Storbritannia og USA.
 • Undersøkelsene blir gjennomført av The Commonwealth Fund (CMWF) i et treårig mønster: allmennleger det ene året og henholdsvis voksne over 55 år og den generelle befolkningen de to andre.
 • CMWF er en stiftelse i USA, som har som formål å fremme helsetjenestesystemer med bedre tilgjengelighet, kvalitet og effektivitet.
 • Fra Norge bidrar Folkehelseinstituttet i undersøkelsen på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer om Commonwealth Fund sin årlige undersøkelse, som først gang ble gjennomført i 1999.