Hopp til innhold

Nyhet

Den norske mor og barn-undersøkelsen (MoBa) får med far i navnet

Publisert

Far er en viktig del av forskningen i MoBa, og derfor heter vi nå Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Far er en viktig del av forskningen i MoBa, og derfor heter vi nå Den norske mor, far og barn-undersøkelsen.


Kortversjonen «MoBa» blir den samme, fordi den er så godt kjent både nasjonalt og internasjonalt.

Hovedmålet med Den norske mor, far og barn-undersøkelsen er å finne årsaker til sykdom og få mer kunnskap om helse. I svangerskapet konsentrerte MoBa-forskerne seg om mors helse, og i den første tiden etterpå var det barnets helse som var viktig.

– For å komme på sporet av årsaker til sykdom, er mors, fars og barnets gener og miljøfaktorer viktig. Dessuten har jo fedrene vært med i studien helt siden barnet lå i mors mage, sier Per Magnus, prosjektlederen for MoBa, om bakgrunnen for navnejusteringen.

Også fedre påvirker barnas helse

Barn arver halvparten av genene fra far, og far er også viktig for miljøet rundt barnet. I tillegg er hans egen helse viktig. For eksempel kan fars livsstil før barnets unnfangelse påvirke barnets helse senere i livet. Et eget forskningsprosjekt ved Folkehelseinstituttet ser på akkurat dette.

Nye studier finner også at fedrenes involvering i barnets oppvekst spiller en rolle i utviklingen av barnets atferd, tilfredshet og kognitive* ferdigheter.

Per Magnus er ikke i tvil om at det var riktig å endre navnet:

– Det at vi får med far i navnet er en milepel for MoBa. Vi setter stor pris på fedrenes deltakelse, fordi det gir oss bedre muligheter til å finne årsaker til sykdom.

* Kognitiv: det som har med fornuft, oppfatning (sansning) og tenkning å gjøre, Medisinsk ordbok, Kunnskapsforlaget, 2009.

Forskning i verdensklasse

De fleste internasjonale helseundersøkelser som starter i svangerskapet eller rett etter fødsel, har ikke med far.

– At vi får lov å ta vare på og utnytte spørreskjemadataene som far har fylt inn, og kan analysere blodprøver fra far, gjør at vi får et større datagrunnlag enn andre tilsvarende undersøkelser. Det gjør MoBa-forskningen enda mer verdifull, mener Magnus.

MoBas visjon

MoBa planlegger flere nye forskningsprosjekter om helsen til både mor, far og barn i årene fremover.

– Vi ønsker at deltakerne skal være med i mange år til. På denne måten kan vi se på helseutviklingen over tid, og hvilken effekt gener og livsstilsfaktorer har over generasjoner, sier Per Magnus.

 

Hva er MoBa

  • Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) startet rekrutteringen av gravide kvinner i 1999.
  • Fedrene ble også invitert.
  • Nå er MoBa 20 år.
  • 114 500 barn, 95 000 mødre og 75 000 fedre deltar. Det gjør den til en av verdens største befolkningsundersøkelser.