Hopp til innhold

Nyhet

Mistanke om rabies hos to reinsdyrsimler på Svalbard er avkreftet

Publisert Oppdatert

Sysselmannen har avlivet to reinsimler på grunn av mistanke om rabies. Prøver fra reinen viser at mistanken nå kan avkreftes.

Illustrasjonsfoto av Svalbardrein. Foto Knut Madslien, Veterinærinstituttet
Illustrasjonsfoto av Svalbardrein. Foto Knut Madslien, Veterinærinstituttet

Sysselmannen har avlivet to reinsimler på grunn av mistanke om rabies. Prøver fra reinen viser at mistanken nå kan avkreftes.


Prøver analysert ved Veterinærinstituttet viser at reinen ikke hadde rabies.

Rabies har blitt påvist enkelte ganger tidligere på Svalbard. Siden begynnelsen av mai i år er det påvist på fire rever og ett reinsdyr. Før det har det i nyere tid vært to utbrudd av rabies blant dyr på Svalbard, i 1980 og i 2011. Det er ikke mistanke om smitte til mennesker.

Rabies er en dødelig virussykdom som angriper nervesystemet hos varmblodige dyr, men kan også smitte til mennesker. Sykdommen kalles også hundegalskap. Håndtering av syke dyr eller dyr man mistenker døde av sykdommen i områder med rabies bør bare gjøres av personer som er spesielt trenet til dette. De bør bruke beskyttelsesutstyr og ha god håndhygiene. Det finnes vaksine mot rabies.

Mattilsynet er rådgivende fagmyndighet på dyrehelseområdet på Svalbard. Det er Sysselmannen som har beredskapsansvaret på Svalbard og iverksetter og koordinerer tiltak. Veterinærinstituttet analyserer prøver og gir Mattilsynet faglige råd. Folkehelseinstituttet gir faglige råd om smitte til mennesker.

Om rabies i smittevernveilederen