Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Lungekreft-dødsfall går ned for menn, men ikke for kvinner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Lungekreft-dødsfall går ned for menn, men ikke for kvinner

Nyhet

Dødsårsaksregisteret

Lungekreft-dødsfall går ned for menn, men ikke for kvinner

Publisert

Flere menn enn kvinner dør av kreft, men nedgangen i dødsfall per 100 000 innbyggere er større blant menn enn blant kvinner. Lungekreft forklarer mye av forskjellen, viser 2018-tallene fra Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet.

colourbox.com
colourbox.com

Flere menn enn kvinner dør av kreft, men nedgangen i dødsfall per 100 000 innbyggere er større blant menn enn blant kvinner. Lungekreft forklarer mye av forskjellen, viser 2018-tallene fra Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I 2018 døde 5752 menn og 5150 kvinner av kreft, som er den hyppigst registrerte dødsårsaken i Norge, ifølge 2018-tallene fra Dødsårsaksregisteret. De nye tallene ble publisert i Dødsårsaksregisterets statistikkbank den 4. desember.

Antall tilfeller per 100 000 på vei ned

De siste ti årene har det totale antall dødsfall på grunn av kreft vært mer eller mindre stabilt, samtidig som befolkingen har blitt eldre og har økt i størrelse. Antall dødsfall per 100 000 innbyggere (ratene) har gått ned i perioden.

Tabell 1. Tabellen viser antall kreftdødsfall per 100 000 personer (aldersjustert rate) for henholdsvis menn og kvinner fra 2009 til 2018.

 

2009

2018

 

Antall per 100 000, aldersjustert

Antall døde

Antall per 100 000, aldersjustert

Antall døde

Menn

339

5630

284

5752

Kvinner

216

4902

202

5150

Kilde: Dødsårsaksregisterets statistikkbank, 4. desember 2019.

Kvinnene begynte å røyke seinere enn menn

Tabell 2. Tabellen viser antall dødsfall per 100 000 personer (aldersjustert rate) på grunn av lungekreft for henholdsvis menn og kvinner fra 2009 til 2018.

 

2009

2018

 

Antall per 100 000, aldersjustert

Antall døde

Antall per 100 000, aldersjustert

Antall døde

Menn

70

1229

55

1164

Kvinner

39

830

42

1037

Kilde: Dødsårsaksregisterets statistikkbank, 4. desember 2019.

Kvinner har ikke hatt den samme nedgangen i lungekreft som menn.

– Dette kan skyldes at kvinner begynte å røyke seinere enn menn. Disse kjønnsforskjellene i røykeepidemien avspeiles nå i dødsårsaksstatistikken for lungekreft. Det er en tendens til at dødeligheten av lungekreft hos kvinner ikke lenger øker, men flater ut, sier forsker Inger Ariansen.

Menn: Tre kreftdiagnoser forklarer nedgangen

Blant menn er det en stor nedgang i dødsfall på grunn av sykdommene lungekreft, prostatakreft og tarmkreft (Figur 1). Dette er de tre kreftformene som samlet fører til flest dødsfall blant menn, hvor lungekreft de siste tre årene har ligget på topp.

Figur 1. Dødelighet for de fem hyppigste krefttypene for perioden 2009 –2018, menn. Antall dødsfall per 100 000 menn, aldersjustert.

Kreft figur 1.png

Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, 4. desember 2019

Kvinner: ikke nedgang i lungekreft

Også blant kvinner har det vært nedgang i kreftdødsfall de siste ti årene. Dette skyldes hovedsakelig en moderat nedgang i dødsfall grunnet brystkreft og tarmkreft. Lungekreft er nå den kreftformen som tar flest liv blant kvinner, og kvinner har ikke hatt nedgang i lungekreft slik vi har sett blant menn.

Figur 2Dødelighet for de fem hyppigste krefttypene for perioden 2009 –2018, kvinner. Antall dødsfall per 100 000 kvinner, aldersjustert.

Kreft figur 2.png

Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, 4. desember 2019.