Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Salget av nesespray øker fortsatt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Salget av nesespray øker fortsatt

Nyhet

Første halvår 2019: Salget av nesespray øker fortsatt

Salget av reseptfrie legemidler økte i første halvår i år, spesielt gjelder det salget av nesespray mot tett nese ved forkjølelse. Salget av nødprevensjon gikk ned, viser statistikken fra Folkehelseinstituttet.

Nesesprayflaske
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Salget av reseptfrie legemidler økte i første halvår i år, spesielt gjelder det salget av nesespray mot tett nese ved forkjølelse. Salget av nødprevensjon gikk ned, viser statistikken fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Salget av reseptfrie legemidler, målt i antall doser, økte med 6 prosent i første halvår 2019, sammenlignet med samme periode i 2018. Dette er basert på de mest solgte legemidlene som er tilgjengelig både i apotek og dagligvarehandelen.

  • Andelen som ble solgt i butikk utgjorde 56 prosent i første halvår i år. Dette er på samme nivå som første halvår 2018, da andelen var på 55 prosent.

Utvalget av legemidler som tas inn av dagligvarebutikker, endrer seg lite, selv om Statens legemiddelverk utvider listen over hva som tillates solgt utenom apotek. Legemidlene som er presentert nedenfor utgjør 98 prosent av omsetningen av legemidler i dagligvarehandelen, målt i kroner.

Nesespray og allergimidler økte

Årets pollensesong startet tidlig, og var kraftig. Dette kan kanskje forklare noe av det økte salget av både nesespray og allergimidler, selv om slimhinneavsvellende nesespray til behandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bronkitt ikke er anbefalt behandling mot tett nese som skyldes allergi. 

Norges Astma og allergiforbund: Pollenvarslingen for 2019 

Nesespray

De første seks månedene i 2019 ble det solgt 3,4 millioner slimhinneavsvellende nesesprayer. Dette er det nest mest kjøpte legemiddelet (etter paracetamol) i dagligvare, målt i antall pakninger.  Disse skal i hovedsak brukes ved tett nese som skyldes forkjølelse. Statistikken viser videre at:

  • Salget økte med vel 7 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, se tabell 1. Salget målt i doser har gradvis økt over tid.
  • To av tre kjøper slike midler i butikk. Dagligvarehandelens andel av salget har økt jevnt over tid, se figur 1.

Nesespray mot tett nese bør ikke brukes i mer enn ti dager sammenhengende.

Figur 1: Utvikling i salg av slimhinneavsvellende nesespray* fra 2011 til 1.halvår 2019, fordelt på dagligvarehandel og apotek. Inkluderer oksymetazolin, xylometazolin og xylometazolin/ ipratropiumbromid. Datakilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet. ATC-versjon: 2019.

diagram salg nesespray
Klikk på figuren for å forstørre. Diagram: FHI.

Allergimidler

Reseptfritt salg av allergitabletter utgjør kun 10 prosent av det totale antall doser av legemidler mot allergi.

Reseptfritt salg av allergitabletter økte noe i første halvår 2019, sammenlignet med første halvår 2018, se tabell 1. Statistikken viser videre at om lag én femdel ble solgt i dagligvarehandelen, samme andel som i fjor, se tabell 2.

Smertestillende legemidler

Paracetamol

Paracetamol er det mest omsatte reseptfrie legemidlet, målt i antall pakninger. Totalt ble det solgt i underkant av 4,8 millioner reseptfrie pakninger med paracetamol de første seks månedene i 2019, det tilsvarer i underkant av én reseptfri pakning (20 tabletter) per innbygger, se figur 2.

Sammenlignet med samme periode i fjor var det i første halvår 2019 en liten økning i reseptfritt salg, målt i antall solgte doser (definerte døgndoser, DDD), se tabell 1.

Reseptfrie pakninger utgjorde 34 prosent av totalt salg av paracetamol. Dagligvarehandelen står for om lag halvparten av det reseptfrie salget, se tabell 2.

Figur 2: Omsetning av paracetamol fra 2011 til 1. halvår 2019. Datakilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet. ATC-versjon: 2019.

diagram salg paracetamol
Klikk på figuren for å forstørre. Diagram: FHI

Ibuprofen

Totalt ble det solgt 1,9 millioner pakninger uten resept i første halvår 2019, dette er om lag halvparten av det totale salget av ibuprofen. Andelen reseptfritt har vært relativt stabil over tid, se tabell 1.

  • Salg i dagligvarehandelen utgjorde 37 prosent.
  • Salget av reseptbelagte pakninger målt i doser (DDD) har også vært stabilt

Nødprevensjon

Totalt ble det solgt vel 50 000 doser nødprevensjon i første halvår 2019. Statistikken viser videre at:

  • Salget gikk ned med 11 prosent sammenlignet med første halvår året før.
  • 3100 doser ble solgt i dagligvarehandelen. Dette var 6 prosent av salget, ned fra 7 prosent i 1. halvår 2018.

Økt bruk av langtidsvirkende prevensjonsmidler kan blant annet ha bidratt til at det er mindre behov for nødprevensjon. For mer informasjon se rapporten Legemiddelforbruket i Norge 2014-2018

Røykeavvenningsmidler med nikotin

Salget av røykeavvenningsmidler som for eksempel nikotintyggegummi eller plaster økte med 4,7 prosent i første halvår i 2019, sammenlignet med første halvår 2018, se tabell 1. Halvparten selges i dagligvarehandelen, se tabell 2.

Tabeller

Tabell 1 viser salget av de mest omsatte reseptfrie legemidlene angitt i antall pakninger og antall doser (definerte døgndoser, DDD) og i tillegg prosentvis endring i antall DDD i forhold til første halvår 2018.

Tabell 2 viser andelene solgt utenom apotek i perioden 2011 til første halvår 2019.

Tabell 1: Totalt salg av reseptfrie legemidler i apotek og dagligvarehandel 1. halvår 2019. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet

Virkestoff

(ATC kode)

Bruksområde

Totalt antall pakninger 1. halvår 2019

(millioner)

 

Totalt reseptfritt salg i apotek og dagligvare 1. halvår 2019

(angitt i DDD/1000 innbygger/døgn)

Prosentvis endring
(antall DDD)
i reseptfritt salg i forhold til 1. halvår 2018

Ibuprofen

(M01AE01)

Smerter

1,9

8,8

0,4

Paracetamol (N02BE01)

Smerter

4,8

15,3

1,5

Nikotin

(N07BA01)

Røyke-avvenning

1,0

8,1

4,7

Nesespray*

(R01AA05, R01AA07, R01AB06)

Nesetetthet
ved forkjølelse

3,4

42,8

7,3

Cetirizin

(R06AE07)

Allergimedisin

0,37

8,2

11,5

*Omfatter virkestoffene oksymetazolin og xylometazolin (inkludert kombinasjon med ipratropiumbromid).

Tabell 2: Salg av reseptfrie legemidler i dagligvarehandelen, prosentandeler fra 2011 til første halvår 2019. Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet.

Virkestoff

(varemerke)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. halvår

Ibuprofen
(mot smerter)

 (Ibux®)

38

39

38

38

40

39

39

38

37

Paracetamol
(mot smerter)

(Panodil®,
Paracet®)

50

50

51

52

54

54

55

55

55

Nikotin (røyke-avvenning)

(Nicorette®/ Nicotinell®,
Zonnic®)

31

35

39

44

47

47

50

50

50

Xylometazolin (nesespray)

(Otrivin®)

61

62

64

65

67

68

69

70

71

Xylometazolin/

ipratropium-bromid (nesespray)

 (Otrivin comp®)

-

-

20

30

35

32

33

32

33

Cetirizin
(mot allergi)

 (Zyrtec®)

10

19

23

23

26

23

23

22

22