Hopp til innhold

Nyhet

Klamydiastatistikk 2018

Publisert

Det ble diagnostisert 26 570 tilfeller av klamydia i Norge i 2018. Den rapporterte forekomsten har vært relativ stabil de siste elleve årene, ifølge tall rapportert til Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsbilde
Colourbox.com

Det ble diagnostisert 26 570 tilfeller av klamydia i Norge i 2018. Den rapporterte forekomsten har vært relativ stabil de siste elleve årene, ifølge tall rapportert til Folkehelseinstituttet.


Klamydiastatistikken i Norge for 2018 viser at:

 • Det ble diagnostisert 26 570 tilfeller av klamydia i Norge.
 • Flest klamydiatilfeller diagnostiseres i aldersgruppen 20-24 år (66 prosent av alle registrerte tilfeller), både hos kvinner og menn. I denne aldersgruppen har det vært en økning i antall tilfeller fra i fjor.
 • Den rapporterte forekomsten sett i forhold til folketallet var høyest i Oslo, etterfulgt av Finnmark og Troms.
 • De siste årene har det vært en økning i antall undersøkelser samtidig som man finner færre tilfeller blant de som tester seg. Fra 2017 til 2018 har det imidlertid vært en liten nedgang i antall undersøkte. I 2018 var andelen positive for klamydia blant de undersøkte på 7,3 prosent.
 • Andelen positive klamydiaprøver blant de undersøkte ligger høyere hos menn enn hos kvinner i alle aldersgrupper.
 • Majoriteten av alle dem som tester seg er 25 år eller eldre.
 • Antall testede for klamydia var 362 603 for hele landet.
 • Som tidligere år var de fleste diagnostiserte tilfellene av klamydia (nær 60 prosent) registrert hos kvinner.

– Klamydia gir sjelden symptomer. Det er derfor ikke tilstrekkelig å ha informasjon om antall diagnostiserte tilfeller for å forstå utbredelsen av infeksjonen. Antall diagnostiserte personer med klamydia må også ses i sammenheng med hvor mange som tester seg, og kjønn og aldersfordelingen blant dem som tester seg, sier avdelingsdirektør Hilde  Kløvstad på Folkehelseinstituttet.

– Flere kvinner enn menn tester seg. Derfor diagnostiseres det også flere kvinner, legger hun til. 

Figur

Figur 1. Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere i Norge meldt MSIS 1990-2018.

Figur

Figur 2. Antall diagnostiserte tilfeller av klamydia per 100 000 innbyggere Norge 2005-2018 fordelt på kjønn og aldersgrupper. Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet.

Viktige tiltak

– Viktige tiltak for forebygging og kontroll av klamydia og andre seksuelt overførbare infeksjoner er økt kondombruk, målrettet testing og behandling, og smittevernveiledning og grundig smitteoppsporing rundt hvert tilfelle, mener Kløvstad.

Oslo har den høyeste rapporterte forekomsten

De siste årene har den rapporterte forekomsten av klamydia økt betydelig i Oslo. De siste tre årene har hovedstaden hatt høyest diagnoserate i landet, etterfulgt av Troms og Finnmark. Den rapporterte forekomsten har gått ned i Troms og Finnmark siden 2008, men det var en oppgang fra 2017 til 2018.

– Forskjellene i observert forekomst av klamydia fylkene imellom kan skyldes regionale ulikheter i seksualatferd, ulikt helsetjenestetilbud og hvor utbredt klamydiatestingen er, forklarer Kløvstad.

Mener prøvetakingen bør målrettes

Hilde Kløvstad mener det er viktig at prøvetaking for klamydia rettes inn mot grupper som har risiko for å få en infeksjon, først og fremst seksuelt aktive kvinner og menn under 25 år.

– Det testes for mye utenom anbefalte grupper, spesielt blant kvinner over 30 år. Der er andelen positive tilfeller lav. Personer over 30 år utgjør en økende andel av dem som tester seg, påpeker hun.

 

Om klamydia

 • Klamydia smitter ved ubeskyttet sex og er i dag den mest vanlige seksuelt overførbare bakterielle infeksjonen i Norge.
 • Sykdommen kan behandles med antibiotika.
 • Ubehandlede infeksjoner kan hos et fåtall medføre komplikasjoner som bekkeninfeksjon, svangerskap utenfor livmoren, infertilitet og kroniske underlivssmerter. Det er ikke kjent hvor stor risikoen er for komplikasjoner som følge av ubehandlet klamydia.