Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Fortsatt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Fortsatt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier

Nyhet

Fortsatt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier

Lavt forbruk av bredspektrede antibiotika og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier er oppskriften på å holde forekomsten av antibiotikaresistens nede. Det viser resultater i rapporten NORM/NORM-VET 2018. Antibiotikabruken blant mennesker er gått ned med 24 prosent siden 2012.

Antibiotika (illustrasjonsbilde)
Antibiotika (illustrasjonsbilde). Foto: Colourbox.com

Lavt forbruk av bredspektrede antibiotika og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier er oppskriften på å holde forekomsten av antibiotikaresistens nede. Det viser resultater i rapporten NORM/NORM-VET 2018. Antibiotikabruken blant mennesker er gått ned med 24 prosent siden 2012.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapporten NORM/NORM-VET 2018 gir årlig status om antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens blant mennesker, dyr og i mat. 

Se også Nedgangen i forbruk av antibiotika til dyr i Norge fortsetter (Veterinærinstituttet)

Se også Lav forekomst av resistente bakterier i landbruket og i norsk mat (Mattilsynet)

Redusert antibiotikabruk hos mennesker

Resultatene viser at strategiene mot antibiotikaresistens har vært vellykkede både i husdyrholdet og i helsevesenet i Norge. Når det gjelder antibiotika hos mennesker, er den totale antibiotika-bruken kontinuerlig redusert siden 2012. Bruken har gått ned med 24 prosent siden 2012. Også i 2018 fortsatte reduksjonen med 3 prosent sammenliknet med 2017.

Behov for detaljert kunnskap

− Det er nødvendig med en kontinuerlig innsats for å bevare den gunstige situasjonen slik at antibiotika også i fremtiden vil være effektive for de som trenger det, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

− For å kunne iverksette effektive tiltak, er det viktig med detaljert kunnskap om antibiotikaforbruket til mennesker og dyr, samt over forekomsten av resistente bakterier hos mennesker, dyr og i mat, sier han.

Multiresistente bakterier og reisevirksomhet

Det påvises imidlertid en jevnt økende forekomst av multiresistente bakterier i prøver fra norske pasienter. Dette kan ofte settes i sammenheng med reisevirksomhet eller kontakt med helsetjenester i utlandet. Meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) registrerte 905 tilfeller av MRSA-infeksjon i 2018 mot 887 i 2016 og 763 i 2017.

NORM-VET koordineres av Veterinærinstituttet på oppdrag for Mattilsynet. NORM NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober – koordineres av Universitetssykehuset Nord-Norge for Folkehelseinstituttet på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet.