Hopp til innhold

Nyhet

Fortsatt lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier

Publisert

Lavt forbruk av bredspektrede antibiotika og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier er oppskriften på å holde forekomsten av antibiotikaresistens nede. Det viser resultater i rapporten NORM/NORM-VET 2018. Antibiotikabruken blant mennesker er gått ned med 24 prosent siden 2012.

Antibiotika (illustrasjonsbilde)
Antibiotika (illustrasjonsbilde). Foto: Colourbox.com

Lavt forbruk av bredspektrede antibiotika og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier er oppskriften på å holde forekomsten av antibiotikaresistens nede. Det viser resultater i rapporten NORM/NORM-VET 2018. Antibiotikabruken blant mennesker er gått ned med 24 prosent siden 2012.


Rapporten NORM/NORM-VET 2018 gir årlig status om antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens blant mennesker, dyr og i mat. 

Se også Nedgangen i forbruk av antibiotika til dyr i Norge fortsetter (Veterinærinstituttet)

Se også Lav forekomst av resistente bakterier i landbruket og i norsk mat (Mattilsynet)

Redusert antibiotikabruk hos mennesker

Resultatene viser at strategiene mot antibiotikaresistens har vært vellykkede både i husdyrholdet og i helsevesenet i Norge. Når det gjelder antibiotika hos mennesker, er den totale antibiotika-bruken kontinuerlig redusert siden 2012. Bruken har gått ned med 24 prosent siden 2012. Også i 2018 fortsatte reduksjonen med 3 prosent sammenliknet med 2017.

Behov for detaljert kunnskap

− Det er nødvendig med en kontinuerlig innsats for å bevare den gunstige situasjonen slik at antibiotika også i fremtiden vil være effektive for de som trenger det, sier områdedirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet.

− For å kunne iverksette effektive tiltak, er det viktig med detaljert kunnskap om antibiotikaforbruket til mennesker og dyr, samt over forekomsten av resistente bakterier hos mennesker, dyr og i mat, sier han.

Multiresistente bakterier og reisevirksomhet

Det påvises imidlertid en jevnt økende forekomst av multiresistente bakterier i prøver fra norske pasienter. Dette kan ofte settes i sammenheng med reisevirksomhet eller kontakt med helsetjenester i utlandet. Meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS) registrerte 905 tilfeller av MRSA-infeksjon i 2018 mot 887 i 2016 og 763 i 2017.

NORM-VET koordineres av Veterinærinstituttet på oppdrag for Mattilsynet. NORM NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober – koordineres av Universitetssykehuset Nord-Norge for Folkehelseinstituttet på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet.