Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Fylkeshelseundersøkelse i Troms og Finnmark

Publisert

barn i midnattsol
Fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark tar for seg helse, trivsel og andre faktorer som påvirker folkehelsa. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Denne uka blir om lag 50 000 innbyggere i Troms og Finnmark fylker invitert til å delta i en fylkeshelseundersøkelse.Har du funnet en feil?

De første invitasjonene går ut i dag. I Troms inviteres om lag to av ti voksne over 18 år, i Finnmark inviteres om lag tre av ti.

Trivsel og livskvalitet

Undersøkelsen tar for seg helse, trivsel og andre faktorer som påvirker folkehelsa. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd du er med nærmiljøet, lokale tilbud og aktiviteter, spørsmål om din fysiske og psykiske helse, om levevaner og skader og ulykker. En egen del handler om livskvalitet.

– Dette er første gang spørreskjemaet har en egen del om livskvalitet. Livskvalitetsspørsmålene vil også inngå i framtidige fylkeshelseundersøkelser, sier prosjektleder Thomas S. Nilsen ved Folkehelseinstituttet.

På slutten av spørreskjemaet kommer det også et sett spørsmål som er utarbeidet spesielt for Troms og Finnmark. Denne delen kommer opp dersom du svarer ja på spørsmålet om du har samisk eller kvensk/norskfinsk bakgrunn.

Samarbeid

Fylkeshelseundersøkelsene i Troms og Finnmark er et samarbeid mellom fylkeskommunene, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Tromsø ved Tromsøundersøkelsen og Senter for samisk helseforskning.

– I en ny region er vi opptatt av å legge til rette for gode levekår og livskvalitet. Hvis mange nok svarer på undersøkelsen, vil vi få et godt grunnlag for å kunne prioritere tiltak som kan komme innbyggerne til gode og bidra til bedre folkehelse, sier Willy Ørnebakk, fylkesrådsleder i Troms og Ragnhild Vassvik fylkesordfører i Finnmark.

Jo flere som svarer, jo mer pålitelige blir resultatene.

Rapporten ventes å være klar i høst. Større kommuner, regioner og de to fylkeskommunene vil få lokale resultater. 

Sammen med annen kunnskap vil undersøkelsen gi grunnlag for det lokale folkehelsearbeidet. 

Godt utprøvd teknisk løsning

Liknende undersøkelser er gjennomført i Vestfold, Agder, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker. Disse undersøkelsene har til dels vært pilotundersøkelser både når det gjelder tekniske løsninger og spørreskjema.

– Den tekniske løsningen er nå godt utprøvd. Vi vet at den fungerer bra, og at den også ivaretar personopplysningene på en sikker måte, sier Nilsen.

Deltakerne får invitasjon via SMS og e-post og logger seg inn med personlig ID, for eksempel bank-ID eller Min-ID. Skjemaet kan fylles ut enten på mobiltelefon, nettbrett eller PC. Deltakerne kan velge mellom bokmål og nordsamisk.