Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo ikke erklært som en internasjonal folkehelsekrise

Publisert

CDC, Frederick Murphy
CDC, Frederick Murphy

For andre gang siden i fjor høst har en særskilt oppnevnt komité (Emergency Committee) nedsatt av Verdens helseorganisasjon (WHO) vurdert om ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo skal erklæres som en internasjonal folkehelsekrise. Konklusjonen etter et møte den 12. april er at utbruddet fortsatt ikke vurderes som en slik krise.


Etter råd fra komiteen har WHOs generaldirektør bestemt å ikke erklære utbruddet av ebolavirussykdom i Den demokratiske republikken Kongo som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse» (såkalt PHEIC, eller Public Health Emergency of International Concern).

WHO understreker imidlertid alvoret i situasjonen, og peker på noen råd for å stanse og reversere utbruddet. Disse inkludere å styrke innsatsen med identifisere og behandle de syke så tidlig som mulig. Like viktig er det å følge opp og vaksinere kontaktene samt ivareta sikkerheten til personer som arbeider med utbruddet. I tillegg oppfordres nabolandene til å fortsette sitt arbeid med å styrke overvåking og beredskap, samt vaksinasjon av helsearbeidere.

Utbruddet er fortsatt begrenset til to regioner i nordøst i landet, men risikoen for spredning til naboland vurderes som svært høy. Risikoen for spredning til Norge vurderes som uendret og fortsatt lav.

– Norske helsemyndigheter fraråder ikke reiser til Den demokratiske republikken Kongo på grunn av ebolautbruddet, men tilrår generelt at de som reiser til Kongo unngår unødvendige reiser inn i områder der utbruddet pågår. Folkehelseinstituttet følger utviklingen nøye gjennom sine internasjonale faglige nettverk og vurderer situasjonen fortløpende, sier Frode Forland fagdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Det forrige møtet i komiteen var i oktober. De understreket den gang at det var svært viktig å ivareta sikkerheten til de som jobber med utbruddet, og ga råd om økt fokus på arbeid med forankring av utbruddsarbeidet og sørge for å opprettholde tillitt i lokalbefolkningen.

– Utbruddet rammer et land hvor helsesystemet har begrensede ressurser og sikkerhetssituasjonen er en stor utfordring for de som kjemper for å stanse utbruddet. Selv om WHO på bakgrunn av komiteens anbefalinger ikke erklærer en internasjonal folkehelsekrise nå, så er det viktig å understreke at dette er et alvorlig utbrudd som krever innsats og støtte fra det internasjonale samfunnet, sier Frode Forland.

Den demokratiske republikken Kongo - reiseinformasjon (UDs reiseinformasjon basert på sikkerhetssituasjonen i landet

Ebola virusinfeksjon (Smittevernveilederen) 

Ebola virus disease – Democratic Republic of the Congo (WHO: Disease outbreak news)