Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo fremdeles en internasjonal folkehelsekrise»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo fremdeles en internasjonal folkehelsekrise

Nyhet

Ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo fremdeles en internasjonal folkehelsekrise

For sjette gang siden i høst 2018 har en særskilt oppnevnt komité nedsatt av WHO gitt råd om ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo.

CDC, Frederick Murphy
CDC, Frederick Murphy

For sjette gang siden i høst 2018 har en særskilt oppnevnt komité nedsatt av WHO gitt råd om ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte 17. juli 2019 at ebolautbruddet i Den demokratiske republikken Kongo er en internasjonal folkehelsekrise. WHO har oppnevnt en særskilt komité for utbruddet (Emergency Committee) som ble sammenkalt for sjette gang 12. februar 2020. Komitéen anbefaler at utbruddet fremdeles skal vurderes som en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse», såkalt PHEIC (Public Health Emergency of International Concern). WHOs generaldirektør har sluttet seg til komiteens råd.

Formålet er å sikre at innsatsen mot ebolaviruset koordineres og at naboland har beredskap for mulige tilfeller av ebolasykdom.

– Situasjonen i landet er fremdeles svært alvorlig. Det har vært forbedringer i overvåkingen, og antall nye tilfeller av ebolasykdom har avtatt betydelig siden toppen av utbruddet i sommer 2019. Likevel er det fortsatt mange utfordringer, sier overlege Siri Feruglio ved Folkehelseinstituttet.

− En samordnet respons er helt nødvendig for å stanse spredningen av sykdommen, legger hun til.

De viktigste tiltakene

WHO påpeker at de viktigste tiltakene for å stanse utbruddet er gode smitteverntiltak rundt de syke og behandlende helsepersonell, kommunikasjon med lokalbefolkningen, og samarbeid for å redusere sikkerhetstrusler og -risikoer. Like viktig er det å følge opp og vaksinere personer som har vært i kontakt med ebolasyke, samt ivareta sikkerheten til personer som arbeider med utbruddet. I tillegg oppfordres nabolandene til å fortsette sitt arbeid med å styrke overvåking og beredskap.

Tilrår ingen restriksjoner på ferdsel og handel

Den demokratiske republikken Kongo pålegges å fortsette arbeidet med screening for ebolasykdom på grenseoverganger og ved viktige hovedårer. WHO påpeker samtidig at ingen land bør innføre restriksjoner på reiser eller handel som følge av dette utbruddet, og heller ikke å innføre screening av reisende ved ankomst til flyplasser. Restriksjon på ferdsel kan føre til etablering av uformelle grenseoverganger som ikke er overvåket, og kan dermed øke sjansene for spredning av sykdom. Slike restriksjoner kan også forverre håndteringen av utbruddet når det gjelder sikkerhet og logistikk 

Risikoen for spredning utenfor Den demokratiske republikk Kongo og nabolandene vurderes som høy, mens risikoen for spredning til andre land er fortsatt lav.

Reiserådene er uendret

For Norge og andre land som ikke grenser til landene med utbrudd, er det viktigste tiltaket å støtte de berørte landene i deres arbeid mot epidemien.  

– Norske helsemyndigheter fraråder ikke reiser til Den demokratiske republikken Kongo på grunn av ebolautbruddet, men tilrår generelt at personer unngår unødvendige reiser inn i områder der utbruddet pågår. Folkehelseinstituttet følger utviklingen nøye gjennom oppdateringer fra WHO og våre internasjonale faglige nettverk, og vurderer situasjonen fortløpende, sier Siri Feruglio.

Den oppnevnte komitéen skal møtes igjen innen tre måneder for å vurdere situasjonen på nytt, inkludert om ebolautbruddet fremdeles bør vurderes som en internasjonal folkehelsekrise. PHEIC har tidligere blitt erklært i 2009 ved utbrudd av H1N1 influensa (svineinfluensa), i 2014 på grunn av spredningen av poliovirus, i 2014 ved utbruddet av ebola i Vest-Afrika, i 2016 ved spredning av zikavirussykdom og i 2020 med utbruddet av det nye coronaviruset (2019-nCoV)