Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Dødsfall etter hjerteinfarkt og hjerneslag er dramatisk redusert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Dødsfall etter hjerteinfarkt og hjerneslag er dramatisk redusert

Nyhet

Dødsårsaksregisteret

Dødsfall etter hjerteinfarkt og hjerneslag er dramatisk redusert

Dødeligheten av hjerteinfarkt er nær halvert på ti år, og dødeligheten av hjerneslag er redusert med 41 prosent, viser 2018-tallene fra Dødsårsaksregisteret.

hjerte, hjertehelse, hjerteinfarkt
Foto: Colourbox.com

Dødeligheten av hjerteinfarkt er nær halvert på ti år, og dødeligheten av hjerneslag er redusert med 41 prosent, viser 2018-tallene fra Dødsårsaksregisteret.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

De nye tallene som ble publisert i Dødsårsaksregisterets statistikkbank 4. desember, viser en fortsatt nedgang i dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.

Siden 1970-tallet har det vært en sterk nedgang i dødsfall grunnet hjerte-karsykdommer, og trenden har fortsatt de siste ti årene. Det har vært en stor reduksjon i dødelighet for alle grupper av hjerte- og karsykdommer, men nedgangen har vært aller størst for hjerteinfarkt.

Skyldes trolig livsstilsendringer

Nedgangen i dødelighet av hjerteinfarkt og hjerneslag skyldes sannsynligvis flere forhold.

–  Det er vanskelig å gi en entydig forklaring, men både endringer i levevaner, spesielt røykevaner, og et bedre behandlingstilbud har uten tvil betydd mye for nedgangen, sier forsker Inger Ariansen ved Folkehelseinstituttet.

Figur 1. Dødelighet på grunn av hjerteinfarkt og hjerneslag i perioden 2009–2018, begge kjønn. Antall dødsfall per 100 000 innbyggere, aldersjustert.

Hjerteinfarkt og hjerneslag.png

Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, 4. desember 2019.

Over 2000 færre dødsfall 

I 2018 døde til sammen 3660 personer som følge av hjerteinfarkt og hjerneslag i Norge. Dette er 2283 færre enn ti år tidligere, da hele 5903 personer døde av dette.

Tabell 1. Dødsfall som følge av hjerteinfarkt og hjerneslag i 2009 og 2018. Antall per 100 000, aldersjustert. Parentesen viser antall døde som følge av disse to sykdommene. Begge kjønn samlet.

 

Hjerteinfarkt

Hjerneslag*

2018

43

(1 965)

37

(1 695)

2009

84

(3 381)

63

(2 522)

* Hjerneslag inkluderer hjerneblødning og hjerneinfarkt.

Den prosentvise nedgangen i dødelighet er noe større ved hjerteinfarkt (49 prosent) enn ved hjerneslag (41 prosent).

I 2018 var det i alt 5227 kvinner og 4851 menn som døde av hjerteinfarkt, hjerneslag og andre hjerte- og karsykdommer. Hjerteinfarkt og hjerneslag er de to hjerte- og karsykdommene som flest dør av (tabell 1).

Menn har høyere dødelighet av hjerteinfarkt

Menn har høyere dødelighet grunnet hjerteinfarkt enn kvinner. For hjerneslag er det mindre forskjell mellom kjønnene.

– Dette henger sammen med at menn har høyere forekomst av hjerteinfarkt enn kvinner, sier Inger Ariansen

Kilde: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, 4. desember 2019.