Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruken av smertestillende legemidler øker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Bruken av smertestillende legemidler øker

Nyhet

2018-tall fra Reseptregisterets database

Bruken av smertestillende legemidler øker

Publisert

Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. I 2018 fikk mer enn hver fjerde kvinne og hver femte mann forskrevet minst ett slikt legemiddel, viser Reseptregisterets statistikk for utlevering av reseptbelagte legemidler.

Colourbox.com
Colourbox.com

Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018, en økning på over 154 000 på ti år. I 2018 fikk mer enn hver fjerde kvinne og hver femte mann forskrevet minst ett slikt legemiddel, viser Reseptregisterets statistikk for utlevering av reseptbelagte legemidler.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

De nye 2018-tallene for reseptpliktige legemidler er publisert i Reseptregisterets database. 

Smertestillende legemidler (analgetika), som trekkes fram i denne artikkelen, omfatter:

 • ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs)
  (ATC gruppe M01A)
 • opioider
  (ATC gruppe N02A)
 • paracetamol
  (ATC gruppe N02B)

Andeler som bruker smertestillende legemidler på resept

Fra 2009 til 2018 har antall personer som fikk ett smertestillende middel på resept økt med fjorten prosent, fra 1,12 millioner til 1,27 millioner personer.

Dette er utviklingen andel brukere for de ulike gruppene reseptpliktige smertestillende legemidler i løpet av ti år (figur 1). 

 • Opp:      Paracetamol
 • Stabilt:  Opioider
 • Ned:       Ikke-steroide betennelsesdempende legemidler (NSAIDs)

– Økningen gjelder først og fremst paracetamol, sier seniorrådgiver Christian Berg. I 2018 fikk 28 prosent av alle kvinner forskrevet minst et smertestillende middel og 20 prosent av alle menn.

Figur 1 alle smertestillende.JPG

Figur 1. Andel av befolkningen (%) som fikk utlevert minst ett smertestillende legemiddel i perioden 20092018, fordelt på ATC-grupper og totalt.

Du har to muligheter for å studere tallene nærmere:

Nedgang i forskrivning av NSAIDs i tråd med anbefalinger

NSAIDs har både betennelsesdempende og smertestillende effekt. Mange får forskrevet NSAIDs for korttidsbruk ved akutte smerter, mens andre bruker disse legemidlene for kroniske smerter. Mest brukt er diklofenak (Voltaren®), ibuprofen (Ibux®) og naproksen (inklusive naproksen med esomeprazol, Vimovo®).

– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler blant annet på grunn av bivirkninger i mage-/tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte-/kareffekter, sier Christian Berg. Han viser til anbefalinger fra Statens legemiddelverk. (1).

Stabil bruk av opioider

Opioider (ATC gruppe N02A) kan deles inn i svake opioider, og omfatter blant annet Paralgin forte®, Pinex forte ® og Nobligan (virkestoff kodein, tramadol og kombinasjoner av disse med paracetamol). Den andre gruppen, sterke opioider, omfatter legemidler som Oxynorm®, Durogesic®, Temgesic® og Dolcontin® (virkestoff som oksykodon, fentanyl, buprenorfin og morfin).

Totalt sett har andel brukere av opioider vært relativt stabil i tiårsperioden, men bruksmønsteret har endret seg noe.

Svake opioider

I perioden 2014 til 2018 har andel brukere av tramadol økt, mens andelen som bruker kombinasjonen av kodein og paracetamol har gått ned. Svake opioider (kodein, tramadol og kombinasjoner med paracetamol) utgjorde 71 prosent av all opioidforskrivning i 2018, målt i definerte døgndoser (DDD). Tramadol erstatter i økende grad kodein i kombinasjon med paracetamol.

Sterke opioider

Det er særlig oksykodon som har en økende andel brukere (figur 2). Antall personer som fikk utlevert oksykodon økte fra nær 33.000 i 2014 til nær 57.000 i 2018. 

Opioid figur 2.JPG

Figur 2. Andel av befolkningen (%) som fikk utlevert opioider fordelt på virkestoff (ATC-gruppe N02A) i 2014, 2016 og 2018. Kun opioider med flere enn 5000 brukere er tatt med.

Økning i salget av paracetamol

Paracetamol (Andre analgetika N02B) selges både reseptfritt og på resept. Reseptfrie pakninger utgjorde i 2018 en tredel av salget målt i doser. Paracetamol utgjør nær all forskrivning av andre (ikke opioide) analgetika. Andelen personer som fikk paracetamol utlevert på resept, har økt sterkt i løpet av perioden 2009–2018.

Økningen har sammenheng med forskrivning på refusjonsresepter («blå-resept») ved kroniske smerter (figur 3).

– Siden 2008 har pasienter med kroniske smerter fått refundert paracetamol, og dette legemiddelet er førstevalget ved denne tilstanden, forklarer Berg.

80 prosent av forskrivningen skjer i form av store pakninger med 100 tabletter à ett gram. Til sammenligning selges reseptfritt paracetamol i pakninger med 20 tabletter à 0,5 gram, sier Christian Berg.

Paracetamol figur 3.JPG

Figur 3. Utviklingen i bruken av paracetamol i perioden 20092018, målt i antall definerte døgndoser (DDD), og fordelt etter ikke-refusjonsresept («hvit») og refusjonsresept («blå»). 

Referanser:

 1. Anbefalinger for diklofenak, Legemiddelverket

Legemiddelsøk i Reseptregisterets database

Her kan du søke i forhåndsdefinerte grupper.

«Opioider» (ATC gruppe N02A) er en ny forhåndsdefinert gruppe i Reseptregisterets søkeside (velg søkeside i menyen til venstre). Ved å gå inn i ATC-registeret i databasen, kan du i tillegg ta ut salg per virkestoff og se utviklingen i bruk per ATC-kode.

På søkesidene til Reseptregisteret finner du også mange flere forhåndsdefinerte legemiddelgrupper. Dette gjør det enkelt å finne andel og antall brukere i befolkningen.

Data om legemiddelbruk som kan hentes ut fra Reseptregisteret.no er blant annet dette:

 • antall brukere
 • antall brukere per 1000 innbyggere (ettårsprevalens per 1000)
 • omsetning i kroner (apotekenes utsalgspris)
 • omsetning i doser – definerte døgndoser (DDD)
 • befolkningsgrunnlag i statistikken fra SSB

Dataene kan fordeles på kjønn, 5-års aldersgrupper, fylke og helseregion.

Les mer på reseptregisteret.no