Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruken av antiviralia og forekomst av antiviral resistens i Norge 2018»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruken av antiviralia og forekomst av antiviral resistens i Norge 2018

Nyhet

Bruken av antiviralia og forekomst av antiviral resistens i Norge 2018

Den årlige rapporten fra resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) inneholder nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner og antiviral resistens.

RAVN 2019 omslag_web.jpg

Den årlige rapporten fra resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) inneholder nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner og antiviral resistens.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dette er den sjette RAVN-rapporten som er utgitt med nasjonale data om antiviral resistens. Rapporten presenterer data for 2018 om antiviral resistens hos influensavirus, hepatitt B virus, hiv-1 og humane herpesvirus, samt en oversikt over forbruk av antivirale midler i Norge. Nytt av året er et eget kapittel som gir en generell introduksjon til antiviral behandling og resistens.

Det er fortsatt lite resistens mot antivirale midler i Norge. Blant nye hiv-tilfeller i Norge ble det i 2018 påvist resistensmutasjoner hos 9 %. Dette kan representere en liten økning fra tidligere år, men er fortsatt lavere enn i de fleste andre land i Europa. For de øvrige virusinfeksjonene er det ikke funnet noen tilfeller av smitte med resistente virus i Norge i 2018, det er kun påvist spredte enkelttilfeller av resistens i prøver fra pasienter som får eller har fått antiviral behandling. Det ble ikke påvist noen resistente influensavirus forrige sesong.

Salget av antivirale medikamenter fortsetter å øke også i 2018, samtidig som kostnadene for første gang er redusert. Dette kan forklares av prisreduksjon på medikamenter mot hiv og hepatitt C virus (HCV). For medikamenter mot hiv og HCV har det vært en tydelig dreining fra medikamenter med ett virkestoff til kombinasjonspreparater.

I tillegg til overvåkningsdata fokuserer årets rapport på to aktuelle temaer med relevans for antiviral resistens, skrevet av inviterte forfattere. Det ene temaet tar for seg den nye anbudsordningen på hiv-medisiner gjennom legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS), og drøfter mulige konsekvenser av dette sett fra et resistensperspektiv. I det andre presenteres nye, kommende medisiner mot influensa og deres sårbarhet for antiviral resistens. For øyeblikket er oseltamivir det eneste influensamedikamentet på markedet i Norge.

Rapporten oppsummerer også status for Folkehelseinstituttets arbeid med å utvikle og innføre en metode for helgenomsekvensering og resistensundersøkelse av hepatitt C virus. Dette er per nå ikke tilgjengelig i Norge.

Rapporten gir verdifull informasjon til klinikere, mikrobiologer og andre med interesse for infeksjonssykdommer, smittevern og beredskap. Innholdet i rapporten vil også kunne være av nytte i videre arbeid med retningslinjer for behandling, og i utvikling av strategier for å hindre overføring av virusinfeksjoner og spredning av antiviral resistens.

Rapporten utgis på engelsk;

Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2019