Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Bruken av antiviralia og forekomst av antiviral resistens i Norge 2018»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruken av antiviralia og forekomst av antiviral resistens i Norge 2018

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Nyhet

Bruken av antiviralia og forekomst av antiviral resistens i Norge 2018

Publisert

Den årlige rapporten fra resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) inneholder nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner og antiviral resistens.

RAVN 2019 omslag_web.jpg

Den årlige rapporten fra resistensovervåking av virus i Norge (RAVN) inneholder nasjonale data om antiviral resistens og fokuserer på aktuelle temaer relatert til behandling av virale infeksjoner og antiviral resistens.


Dette er den sjette RAVN-rapporten som er utgitt med nasjonale data om antiviral resistens. Rapporten presenterer data for 2018 om antiviral resistens hos influensavirus, hepatitt B virus, hiv-1 og humane herpesvirus, samt en oversikt over forbruk av antivirale midler i Norge. Nytt av året er et eget kapittel som gir en generell introduksjon til antiviral behandling og resistens.

Det er fortsatt lite resistens mot antivirale midler i Norge. Blant nye hiv-tilfeller i Norge ble det i 2018 påvist resistensmutasjoner hos 9 %. Dette kan representere en liten økning fra tidligere år, men er fortsatt lavere enn i de fleste andre land i Europa. For de øvrige virusinfeksjonene er det ikke funnet noen tilfeller av smitte med resistente virus i Norge i 2018, det er kun påvist spredte enkelttilfeller av resistens i prøver fra pasienter som får eller har fått antiviral behandling. Det ble ikke påvist noen resistente influensavirus forrige sesong.

Salget av antivirale medikamenter fortsetter å øke også i 2018, samtidig som kostnadene for første gang er redusert. Dette kan forklares av prisreduksjon på medikamenter mot hiv og hepatitt C virus (HCV). For medikamenter mot hiv og HCV har det vært en tydelig dreining fra medikamenter med ett virkestoff til kombinasjonspreparater.

I tillegg til overvåkningsdata fokuserer årets rapport på to aktuelle temaer med relevans for antiviral resistens, skrevet av inviterte forfattere. Det ene temaet tar for seg den nye anbudsordningen på hiv-medisiner gjennom legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS), og drøfter mulige konsekvenser av dette sett fra et resistensperspektiv. I det andre presenteres nye, kommende medisiner mot influensa og deres sårbarhet for antiviral resistens. For øyeblikket er oseltamivir det eneste influensamedikamentet på markedet i Norge.

Rapporten oppsummerer også status for Folkehelseinstituttets arbeid med å utvikle og innføre en metode for helgenomsekvensering og resistensundersøkelse av hepatitt C virus. Dette er per nå ikke tilgjengelig i Norge.

Rapporten gir verdifull informasjon til klinikere, mikrobiologer og andre med interesse for infeksjonssykdommer, smittevern og beredskap. Innholdet i rapporten vil også kunne være av nytte i videre arbeid med retningslinjer for behandling, og i utvikling av strategier for å hindre overføring av virusinfeksjoner og spredning av antiviral resistens.

Rapporten utgis på engelsk;

Usage of Antivirals and the Occurrence of Antiviral Resistance in Norway 2019