Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Betydelig færre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Betydelig færre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag

Nyhet

Hjerte- og karregisteret

Betydelig færre rammes av akutt hjerteinfarkt og hjerneslag

Publisert

Forekomsten av akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag er redusert med henholdsvis 24 og 13 prosent på seks år, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er et bilde av en hånd fra en pasient som får intravenøs.
Foto: Colourbox.com

Forekomsten av akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag er redusert med henholdsvis 24 og 13 prosent på seks år, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Lytt til Folkehelsepodden: Stadig færre får hjerteinfarkt og hjerneslag

Fylkesforskjeller ved akutt hjerteinfarkt

De nye 2018-tallene er publisert i forbindelse med offentliggjøringen av siste års data fra Hjerte- og karregisterets basisregister. I Hjerte- og karregisterets statistikkbank kan man se utviklingen i antall pasienter som er behandlet for hjerte- og karsykdommer på sykehus i perioden 2012 til 2018.

I artikkelen «Forekomst av hjerte- og karsykdom i 2018» utdypes tallene, blant annet gjennom diagrammer og tabeller for de hyppigste hjerte- og karsykdommene.

Skyldes gunstige endringer i risikofaktorer

Statistikk fra Dødsårsaksregisteret har gjennom mange år vist at stadig færre dør av hjerte- og karsykdommer. Nå viser nye tall at også stadig færre får akutt hjerteinfarkt og hjerneslag.

Overlege Rune Kvåle i Hjerte- og karregisteret i Folkehelseinstituttet forklarer nedgangen i akutt hjerte- og karsykdom på denne måten:

– Gunstige endringer i risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol, kosthold og røyking har sannsynligvis hatt stor betydning for nedgangen.

Han sier at tallene tyder på at forebyggende tiltak er en viktig forklaring på nedgangen i både antallet som får og som dør av hjerte- og karsykdommer i Norge.

Utviklingen for de fire største diagnosene

Figur 1 viser utviklingen for de fire største hjerte- og karsykdommene, målt i antall nye pasienter behandlet på sykehus per 100 000 innbyggere for perioden 2012–2018 (aldersjusterte rater, Eurostat sin standardbefolkning for 2013).

Figur 1 ny.png

Kilde: Hjerte- og karregisteret, Folkehelseinstituttet, 18. juni 2019.

I 2018 fikk vel 2000 færre personer akutt hjerteinfarkt, og 300 færre fikk akutt hjerneslag sammenlignet med tall fra 2012.

Nedgangen i antall hjerteinfarkt har vært størst, og i 2018 var det om lag like mange som ble behandlet for akutt hjerteinfarkt som for akutt hjerneslag. Dette er nytt i forhold til for noen år siden, da flere pasienter ble behandlet for akutt hjerteinfarkt enn for hjerneslag.

– Dette er en betydelig nedgang som har kommet til tross for et økende antall eldre i befolkningen, sier Rune Kvåle.

Stabil andel med forkammerflimmer og hjertesvikt

For atrieflimmer (forkammerflimmer) og hjertesvikt ser en ingen nedgang i antall tilfeller som blir behandlet i sykehus. Over 6000 flere pasienter med atrieflimmer og over 3000 flere pasienter med hjertesvikt ble behandlet i 2018 i forhold til i 2012.

Tar en imidlertid hensyn til endringer i befolkningssammensetningen, ser vi at antallet nye pasienter som fikk behandling for atrieflimmer og hjertesvikt per 100 000 har vært noenlunde stabilt de siste seks årene.

– Økning i antall tilfeller skyldes i hovedsak et økende antall eldre i befolkningen, forklarer Kvåle.

Over 340 000 blir behandlet årlig

I 2018 ble i alt 341 981 pasienter registrert med en hjerte- og karlidelse i forbindelse med en innleggelse eller en poliklinisk konsultasjon.

I Hjerte- og karregisterets statistikkbank kan vi også se at antallet bypass-operasjoner fortsatt går ned, mens antallet pasienter som får kateterbasert behandling for trange hjerteklaffer fortsetter å øke.

Fylkesforskjeller

Antallet som legges inn på sykehus på grunn av hjerte- og karsykdommer varierer en del fra fylke til fylke, ifølge Folkehelseinstituttets statistikkbank Norgeshelsa. I denne statistikkbanken er de nye dataene fra Hjerte- og karregisteret bearbeidet for å kunne sammenligne fylker.

Nedenfor er tallene for hjerteinfarkt for begge kjønn.

Hjerteinfarkt

På landsbasis blir 1,8 per 1000 personer (begge kjønn) i befolkningen lagt inn på sykehus med hjerteinfarkt (aldersstandardiserte rater). Tall for menn og kvinner er henholdsvis 2,6 per 1000 og 1,1 per 1000. Fylkene Akershus, Oslo, Aust- og Vest-Agder ligger under landsgjennomsnittet. Fylker som ligger over er Østfold, Hedmark, Buskerud, Telemark, Nordland og Finnmark.

Menn

Figur 2 viser menn innlagt i sykehus for hjerteinfarkt for landet totalt og fordelt på fylker i 2018.

hjerteinfakt menn.JPG

Kilder: Hjerte- og karregisteret og Norgeshelsa statistikkbank.

Kvinner

Figur 3 viser kvinner innlagt i sykehus for hjerteinfarkt for landet totalt og fordelt på fylker i 2018.

hjerteinfarkt kvinner.JPG

Kilder: Hjerte- og karregisteret og Norgeshelsa statistikkbank.

I alle fylker er antall som legges inn for hjerteinfarkt lavere blant kvinner enn blant menn.

Finn flere tall i statistikkbankene