Hopp til innhold

Nyhet

Bekymringsfull utvikling av gonoré og syfilis

Publisert

Økningen i antall gonoré- og syfilistilfeller fortsatte i Norge i 2018. Sykdomstilfellene øker særlig blant menn som har sex med menn, der tallene er tidoblet de siste ti årene. Også syfilistilfellene viser sterk økning, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet.

Økningen i antall gonoré- og syfilistilfeller fortsatte i Norge i 2018. Sykdomstilfellene øker særlig blant menn som har sex med menn, der tallene er tidoblet de siste ti årene. Også syfilistilfellene viser sterk økning, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet.


 Tall på forekomst av gonoré

Antall gonorétilfeller

2018

2017

Menn som har sex med menn

1017

905

Heteroseksuelle menn

335

273

Heteroseksuelle kvinner

304

218

Totalt antall kvinner og menn

1658

1399

Tall på forekomst av syfilis

Antall syfilistilfeller

2018

2017

Menn som har sex med menn

205

175

Heteroseksuelle menn

17

31

Heteroseksuelle kvinner

9

17

Totalt antall kvinner og menn

231

223

Sterk økning blant menn som har sex med menn

‒ Økningen av gonoré og syfilis blant menn som har sex med menn (msm) er bekymringsfull, mener seniorrådgiver Øivind Nilsen ved Folkehelseinstituttet.

På 1990-tallet ble det påvist i gjennomsnitt 30 gonorétilfeller årlig hos msm. Tallene for denne gruppen er tidoblet de siste ti årene, fra 98 tilfeller i 2008 til 1017 tilfeller i 2018.

Antall syfilistilfeller blant msm har tidoblet seg fra 2005 til 2018, fra 17 til 205 tilfeller.

‒ Atferdsendring, konsekvent kondombruk og hyppig testing er nødvendig skal man lykkes i å redusere forekomsten av gonoré, syfilis og andre seksuelt overførbare infeksjoner hos personer som har risikosex, sier seniorrådgiver Øivind Nilsen ved Folkehelseinstituttet.

Urovekkende trend for gonoré

Situasjonen i Norge følger en internasjonal trend der gonoré øker i mange land.

I 2018 ble det totalt meldt 1658 gonorétilfeller i Norge mot 1399 tilfeller i 2017. Av sykdomstilfellene var det 1354 menn og 304 kvinner. Av mennene var 1017 smittet homoseksuelt, 335 var smittet heteroseksuelt, og for to menn var seksuell praksis ukjent.

Økningen i antall sykdomstilfeller skjer ikke bare blant msm, men også blant heteroseksuelle, særlig kvinnene.

Østfold, Oslo, Oppland, Rogaland og Sogn og Fjordane er fylkene der økningen av gonoré i 2018 ses særlig.

Antibiotikaresistent gonoré er et økende problem. Internasjonalt er det nå stor bekymring for resistenssituasjonen, forsterket av den økende gonoréforekomsten. Særlig bekymringsfullt er det økende antallet msm som gjentatte ganger smittes med gonoré.

Figur 1. Tilfeller av gonoré meldt til MSIS 1993-2018 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn.

gonoretall_2018_figur.png

Syfilis

I 2018 ble det meldt om 231 tilfeller av syfilis mot 223 tilfeller i 2017. Av de meldte sykdomstilfellene i 2018 var 205 homoseksuelt smittet og 26 heteroseksuelt smittet. 60 prosent av de smittede er bosatt i Oslo.

Figur 2. Tilfeller av syfilis meldt til MSIS 1993-2018 etter diagnoseår, smittemåte og kjønn.

syfilisistall 2018_figur.png