Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Årsrapport 2017: Utbrudd av smittsomme sykdommer

I 2017 ble det varslet 162 utbrudd med 2320 rapporterte sykdomstilfeller. Over 60 prosent av alle utbrudd ble varslet fra helseinstitusjoner.

Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet

De 162 utbruddene hadde 2 320 rapporterte sykdomstilfeller. Antallet syke varierte fra 2 til 230 per utbrudd. Ved 36 av utbruddene var det mistanke om smitte fra næringsmidler. Over 60 prosent av alle utbrudd ble varslet fra helseinstitusjoner.

For utbrudd i helseinstitusjoner, hvor alle utbrudd er varslingspliktige ved mistanke, var norovirus, gule stafylokokker (meticillinresistente Staphylococcus aureus, MRSA), influensavirus og vankomycinresistente enterokokker (VRE) de hyppigst forekommende smittestoffene, med henholdsvis 47, 11, 11 og 9 utbrudd. Den vanligste årsaken som ble angitt ved næringsmiddelbårne utbrudd var norovirus (7 utbrudd), etterfulgt av enterohemoragisk E. coli (EHEC) og Campylobacter (3 utbrudd hver).

Det er antagelig fortsatt en stor underrapportering av utbrudd. Hurtig og mer fullstendig varsling av utbrudd gjør at sentrale myndigheter kan se hvert enkelt utbrudd i en nasjonal og internasjonal sammenheng. Da kan man få et bilde av den epidemiologiske situasjon i landet som helhet, gi råd og informasjon der det er behov samt å varsle internasjonale instanser dersom det er nødvendig.