Hopp til innhold

Nyhet

Utbrudd av salmonellasmitte

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd som skyldes mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis. Så langt er det påvist smitte hos 16 personer som er bosatt i flere fylker. Det er igangsatt utbruddsetterforskning sammen med kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.

Foto: Colourbox.com
Foto: Colourbox.com

Folkehelseinstituttet har oppdaget et utbrudd som skyldes mage-tarmbakterien Salmonella Enteritidis. Så langt er det påvist smitte hos 16 personer som er bosatt i flere fylker. Det er igangsatt utbruddsetterforskning sammen med kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet.


Prøver fra pasientene er tatt mellom slutten av juli og begynnelsen av september. De er i alderen fra 1 til 74 år. Det er 10 kvinner og 6 menn og de er bosatt i Oslo, Nordland, Troms, Finnmark, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold, Trøndelag, Sogn og Fjordane og Oppland. Det er påvist bakterier med lik DNA-profil hos alle de 16 personene.

Ikke tidligere sett utbrudd med denne bakteriestammen 

Det er ikke tidligere sett utbrudd med denne stammen av Salmonella Enteritidis i Norge. Den er også ulik Salmonella Enteritidis-utbruddsstammen som ble påvist i flere europeiske land i 2016/2017. Da var utbruddet knyttet til importerte egg fra Polen.

Folkehelseinstituttet samarbeider med kommunehelsetjenesten, Mattilsynet og Veterinærinstituttet for å kartlegge om pasientene kan ha felles smittekilde. Det gjennomføres intervjuer med pasientene, og det blir tatt prøver av mat og matrester for om mulig å finne smittekilden.

– Etterforskningsarbeid ved spredte utbrudd kan være komplisert og ta tid. I mange saker vil man ikke klare å finne smittekilden eller å avklare om det dreier seg om én felles kilde. Det er for tidlig å si noe om dette er et avgrenset utbrudd eller om det vil øke i omfang, men vi følger situasjonen nøye, sier seniorrådgiver Solveig Jore i Folkehelseinstituttet.

Forebyggende tiltak

God håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging og måltider er generelt viktig for å forebygge infeksjoner som kan gi diaré. Dersom man har diaré, bør man unngå å lage mat til andre. Flere gode råd for å forebygge smitte fra mat eller vann finner du i artikkelen Hva kan smitte gjennom mat og vann?

Smittemåte og symptomer på salmonellose

Salmonellose skyldes infeksjon med bakterien Salmonella. De vanligste symptomene er diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og evt. feber. Diaréen kan i sjeldne tilfeller være langvarig og alvorlig. Smittekilden kan være både dyr og mennesker. Hvert år meldes det mellom 900–1300 tilfeller av salmonellose til Folkehelseinstituttet. De fleste tilfellene smittes i utlandet.

Salmonellabakterier smitter i hovedsak via mat, vanligst er kjøttprodukter, særlig svine -og fjørfekjøtt, men også egg, eggprodukter, melk, skalldyr, forurensede grønnsaker og krydder. Det kan forekomme person-til-person-smitte og smitte fra husdyr, inkludert kjæledyr som hund, katt, fugler og reptiler. Dessuten er det påvist smittetilfeller fra ville dyr som fugler og pinnsvin. I tillegg kan det forekomme smitteoverføring gjennom ikke-desinfisert drikkevann.

Forekomsten av salmonella er svært lav blant norske husdyr og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Smitteutbrudd med salmonella er derfor forholdsvis sjeldent i Norge. Matvarer som er importert fra land der salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør imidlertid en smitterisiko.