Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tid fra fødsel til hjemreise stabil de siste årene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tid fra fødsel til hjemreise stabil de siste årene

Nyhet

Medisinsk fødselsregister

Tid fra fødsel til hjemreise stabil de siste årene

I 2017 hadde nybakte mødre en gjennomsnittlig liggetid etter fødsel på 2,8 døgn, og denne tiden har vært ganske stabil de siste fem årene. I tiårsperioden 1999–2008 gikk liggetiden ned med ett døgn, fra 4,1 til 3,1 døgn. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I 2017 hadde nybakte mødre en gjennomsnittlig liggetid etter fødsel på 2,8 døgn, og denne tiden har vært ganske stabil de siste fem årene. I tiårsperioden 1999–2008 gikk liggetiden ned med ett døgn, fra 4,1 til 3,1 døgn. Det viser nye tall fra Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Det har pågått en debatt om hvor lenge nybakte mødre bør ligge på sykehus før de reiser hjem etter en fødsel. Tallene fra 2017 ble publisert i statistikkbanken 6. juni 2018, og viser at liggetiden etter fødsel holder seg stabil på rundt 2,8 døgn de siste fem årene.

Se alle de nye 2017-tallene i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank.

Kortere liggetid

I løpet av de siste ti årene har gjennomsnittlig liggetid for mor gått ned fra 3,1 døgn til 2,8 døgn, regnet fra datoen for forløsningen til datoen for utskrivelse. I 1999 var denne liggetiden 4,1 døgn. Se figur 1 som viser hvordan gjennomsnittlig liggetid for mor etter fødselen, har endret seg fra 1999 til 2017.

liggetid.png

Figur 1. Gjennomsnittlig liggetid for mor etter fødselen vist for fødeinstitusjoner av ulik størrelse, 1999–2017.
Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet, 6. juni 2018.

– Vi ser at liggetiden har gått jevnt og trutt nedover siden 1999, og at det nå ikke er noen særlig forskjell på liggetid etter størrelsen på fødeinstitusjonene, sier fagdirektør for helseregistre Marta Ebbing i Folkehelseinstituttet.

Flergangsfødende har kortest liggetid

Flergangsfødende har kortere liggetid enn førstegangsfødende, og nedgangen i liggetid er større for flergangsfødende enn for førstegangsfødende.

Førstegangsfødende ny HR.png

Figur 2. Gjennomsnittlig liggetid for mor etter fødsel, vist for førstegangsfødende og flergangsfødende, 1999–2017.
Kilde: Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet, 6. juni 2018.

Fra 1999 til 2017 har liggetiden gått ned med 38 prosent (fra 3,9 til 2,4 døgn) for flergangsfødende og med 29 prosent (fra 4,5 til 3,2 døgn) for førstegangsfødende.

Data om liggetid tilbake til 1999

Siden 5. mars 2018 har statistikk om mors liggetid etter fødselen vært offentlig tilgjengelig i Medisinsk fødselsregisters statistikkbank, fra 6. juni også med 2017-tall.

Du finner tallene ved å velge «Institusjonsstatistikk» og dernest tabellen «Is10: Mors liggetid etter fødselen» nederst i venstre meny. Tabellen viser gjennomsnittlig liggetid for mor etter årstall og fødeinstitusjoner.

Medisinsk fødselsregister mottar meldinger om alle fødsler i Norge. I fødselsmeldingene fyller fødeinstitusjonene ut opplysninger om blant annet forløsningstidspunktet og utskrivingsdatoen for mor. Disse opplysningene benyttes til å beregne liggetid for mor etter fødselen.

Registrerer liggetid fra forløsningsdatoen

Medisinsk fødselsregister registrerer nøyaktig forløsningstidspunkt – som dato og klokkeslett og utskrivningsdatoen – og regner ut mors liggetid etter fødsel som datodifferanse mellom forløsningsdatoen og utskrivningsdatoen. Dette blir et heltall som blir benyttet til å beregne gjennomsnittlig liggetid for alle mødre etter fødselen.

Norsk pasientregister i Helsedirektoratet har ikke forløsningstidspunktet, og beregner derfor liggetiden fra innleggelse til utskrivning. Dette gjør at tallene kan avvike noe fra de vi finner i Medisinsk fødselsregister.