Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Svake studier om behandlingsopplegg ved hjerneskade»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Svake studier om behandlingsopplegg ved hjerneskade

Nyhet

Svake studier om behandlingsopplegg ved hjerneskade

Publisert

Det er stor usikkerhet om kunnskapsgrunnlaget for Petø-metoden, en behandlingsmetode for opptrening av barn med hjerneskade. Det viser en metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

illustrasjon av hjerne
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det er stor usikkerhet om kunnskapsgrunnlaget for Petø-metoden, en behandlingsmetode for opptrening av barn med hjerneskade. Det viser en metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapporten Vurdering av Petø-metoden for barn og unge med hjerneskade: en fullstendig metodevurdering  

Petø-metoden ble utviklet på 1940-tallet, og har navnet sitt etter den ungarske legen András Petö. I 2015 fikk 169 barn og unge i Norge tilbud om denne behandlingen. Metoden bygger på filosofien om at alle kan lære, og for å få størst mulig utvikling må motoriske, kognitive, sosiale og språklige funksjoner vektlegges og utvikles samtidig.

For å vurdere tilliten til resultatene, brukte forskerne GRADE-metoden: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation. Alle de inkluderte studiene hadde få deltakere og metodiske svakheter, og forskerne fra Folkehelseinstituttet har derfor liten tillit til resultatene.

– Vi kan ikke konkludere om effekten av Petø-metoden er større eller mindre enn ved andre behandlingsmetoder, sier forsker Ida-Kristin Ørjasæter Elvsaas ved Folkehelseinstituttet.

Hun mener at det bør gjøres flere studier for å avklare effekten av denne behandlingsmetoden.

Sammenlignet behandlingsmetoder

Forskere ved Folkehelseinstituttet samlet og vurderte tilgjengelig forskning om klinisk effekt og uønskede hendelser ved Petø-metoden. De utførte også en helseøkonomisk analyse. De fant ni relevante studier; tre randomiserte, kontrollerte studier og seks ikke-randomiserte kontrollerte studier. Alle omhandlet barn med cerebral parese.

Forskerne sammenlignet Petø-metoden med mer tradisjonelle behandlingsmetoder for barn med hjerneskade.

– Vi fant ingen sikker forskjell i effekt mellom de ulike metodene, verken på livskvalitet, motorikk eller kognitive funksjoner, sier Elvsaas.

Koster over 13 millioner kroner

Det er egne Petø-sentre i Helse Midt-Norge, Helse Sør-Øst og Helse Vest. Helse Nord tilbyr behandlingen i Nord-Norge med innleide instruktører fra Petø-instituttet i Budapest. Totalkostnaden for 2015 var på 13 351 367 norske kroner. Fordelt på 169 mottakere av behandlingen gir det en gjennomsnittskostnad på 79 002 norske kroner per deltaker med familie.

Metodevurderingen fra Folkehelseinstituttet er utarbeidet på oppdrag fra sekretariatet for Nye Metoder som er lokalisert i Helse Sør-Øst RHF. De regionale helseforetakene beslutter i fellesskap hvilke metoder som kan tas i bruk og fases ut på nasjonalt nivå. Beslutningene fattes av Beslutningsforum for nye metoder basert på metodevurderinger gjort av Statens Legemiddelverk eller Folkehelseinstituttet.