Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stabil andel av-og-til-røykere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stabil andel av-og-til-røykere

Nyhet

Stabil andel av-og-til-røykere

Det blir ikke færre av-og-til-røykere i Norge. Andelen har ligget stabilt på om lag ti prosent av befolkningen de siste tretti årene. Det viser rapporten Tobakk i Norge fra Folkehelseinstituttet.

Mann som røyker
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det blir ikke færre av-og-til-røykere i Norge. Andelen har ligget stabilt på om lag ti prosent av befolkningen de siste tretti årene. Det viser rapporten Tobakk i Norge fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Av-og-til-røyking har ikke fulgt den nedadgående trenden vi har sett for dagligrøyking. Forekomsten av av-og-til-røyking i Norge har ligget stabilt på om lag ti prosent de siste tretti årene, de siste årene har andelen vært 8-9 prosent.

Utbredelse_av_royking_fig1_TiN.png

Andelen menn og kvinner i alderen 16-74 som oppgir å røyke daglig eller av og til, i prosent, 1973-2017, treårig glidende gjennomsnitt.

Etter hvert som andelen dagligrøykere har gått ned, utgjør derfor av-og-til-røykere en større andel av det totale antallet røykere enn tidligere. I 2000 utgjorde av-og-til-røykerne 25 prosent av alle røykerne, mens andelen var 40 prosent i 2016.

– Av-og-til-røykerne skiller seg fra dagligrøykerne på flere måter; de er yngre, mer urbane og har høyere utdanning. I tillegg røyker de mindre, sjeldent alene, og de tenker de har kontroll over egen røyking, sier Marianne Lund, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Lund tror det kan være lettere å definere seg som av-og-til-røyker enn dagligrøyker i Norge i dag. I ett samfunn hvor det er sterke normer om røykfrihet, er det kanskje lettere å definere seg som en av-og-til-røyker som er på vei til å slutte.

Rapporten Tobakk i Norge presenterer bruksmønstre og forsyningskilder for tobakk. Rapporten viser fordelingen av tobakksbruk i befolkningen, og beskriver befolkningens risikooppfatninger om tobakk. Rapporten er en videreføring av kapitlet «Tobakk» i den årlige rapporten Rusmidler i Norge.

Litt over 3 prosent bruker e-sigaretter daglig eller av-og-til

Ifølge rapporten brukte cirka 120 000 personer eller litt over 3 prosent av befolkningen over 16 år e-sigaretter daglig eller av-og-til i 2017. Rundt 1 prosent brukte e-sigaretter daglig og rundt 2 prosent av og til. Andelen har holdt seg på et lavt nivå de siste tre årene.

Bruk av e-sigaretter etter undersøkelsesår, personer i alderen 16-74 år, i prosent. Kilde: IPSOS og FHI/SSB

IPSOS

FHI/SSB

År

Daglig

Av og til

Tidligere/aldri

N

Daglig

Av og til

Tidligere/aldri *

N

2015

1.0

2.5

96.5

11897

0.9

2.5

96.6

5894

2016

1.1

2.0

96.9

12979

0.7

2.6

96.7

5449

2017

1.4

2.9

95.8

10740

0.8

2.3

97.0

5671

Alle

1.2

2.4

96.4

35616

0.8

2.5

96.7

17014

*I denne gruppen inngikk også 25 personer som svarte «vet ikke» eller ville ikke svare

– E-sigaretter er et relativt nytt nikotinprodukt. Man kunne kanskje tenkt seg at bruken ville økt mer de siste årene. Hovedårsaken til at bruken fortsatt er lav, er nok at nikotinvæsken fram til nå ikke har vært lov å selge over disk i Norge, sier Tord Finne Vedøy, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Den lave bruken kan også skyldes at mange tror at e-sigaretter ikke er vesentlig mindre skadelig sammenliknet med vanlige sigaretter, mener Vedøy. Det betyr at de som bruker e-sigaretter i dag kun er de spesielt interesserte.

Størst andel dagligrøykere blant eldre

De siste ti årene har nedgangen i røyking vært større blant unge enn blant eldre (se Utbredelse av sigarettrøyking i Norge). I aldersgruppen 16-24 år var det 3,5 prosent dagligrøykere i 2017, mens det i aldersgruppen 65-74 år var 12,1 prosent. I dag er røyking vanligere blant personer over 50 år enn blant de under 50. 

Utbredelse av røyking figur 4

Andel dagligrøykere i ulike aldersgrupper, begge kjønn samlet i prosent, 1973-2017, treårig glidende gjennomsnitt.

– Nedgangen blant unge skyldes i stor grad at dagens ungdom ikke begynner å røyke. I tillegg er det en større andel unge enn eldre som prøver å slutte å røyke. Dette skyldes nok at røyking er viktigere og vanskeligere å gi slipp på for dem som har røykt en stund. En del gir opp etter å ha prøvd å slutte flere ganger, sier Tord Finne Vedøy.