Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rekordmange eldre innlagt på sykehus med influensa vinteren 2017/2018»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Rekordmange eldre innlagt på sykehus med influensa vinteren 2017/2018

Nyhet

Rekordmange eldre innlagt på sykehus med influensa vinteren 2017/2018

Den eldre delen av befolkningen ble hardt rammet av det langvarige influensautbruddet forrige vinter. Rekordmange ble lagt inn i sykehus. Vaksine kan forebygge sykehusinnleggelser.

Influensa_eldre mann_COLOURBOX32052384.jpg

Den eldre delen av befolkningen ble hardt rammet av det langvarige influensautbruddet forrige vinter. Rekordmange ble lagt inn i sykehus. Vaksine kan forebygge sykehusinnleggelser.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Et betydelig større antall var innlagt på sykehus med influensa sist sesong sammenlignet med de tre foregående sesonger. Folkehelseinstituttet håper at erfaringene fører til at flere vaksinerer seg før neste sesong.

– De mange sykehusinnleggelsene forrige sesong skyldes både at influensautbruddet var langvarig og omfattende, og at de virusene som sirkulerte rammet de eldste hardest. Eldre har også i utgangspunktet stor risiko for å utvikle alvorlig influensa og sykehusinnleggelser, sier fungerende avdelingsdirektør Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet.

 • I sesongen 2017–2018 ble anslagsvis 7600 pasienter innlagt i sykehus med påvist influensa. Cirka to tredjedeler av disse var 60 år eller eldre. Sesongen før var det rundt 5000 innlagt med influensa, også dette tallet var høyt.
 • Sammenliknet med forrige sesong ble dobbelt så mange influensautbrudd i helseinstitusjoner rapportert til Folkehelseinstituttet. 

En hard sesong

Selv om intensiteten i sesongen 2017–18 aldri nådde de helt store høyder var det langvarig med mange syke. Derfor ble utbruddet i sum ganske stort.

Vinteren 2017-2018 dominerte influensa B-Yamagata virus. I tillegg var noe influensa A(H3N2) i omløp. Begge er virus som kan gi harde influensaepidemier med mange syke og mange sykehusinnleggelser da de ofte rammer de eldste hardest, sier Bragstad. 

Langt flere søkte lege på grunn av influensalignende sykdom i sesongen 2017-2018 enn tidligere. 

 • Totalt fikk hele 142 092 personer diagnose på influensalignende sykdom sist sesong. Tallet har ikke vært så høyt siden siden pandemien i 2009.

– Dette kan skyldes at det i befolkningen var lite immunitet mot influensa B-viruset som drev utbruddet, og at vi hadde et usedvanlig langvarig utbrudd, sier Bragstad og viser til den vedlagte sesongrapporten for 2017–18.

Dødsfall

Sist vinter var det også flere influensarelaterte dødsfall enn forventet.

 • Et influensautbrudd forårsaker i gjennomsnitt cirka 900 dødsfall årlig i Norge. 
 • Sesongen 2017-2018 ble det til sammenlikning estimert rundt 1400 influensa relaterte dødsfall.

Om influensa og influensavaksine

 • Hvert år smittes rundt 10 prosent av befolkningen. 
 • Cirka 1,6 millioner nordmenn tilhører risikogrupper som er spesielt sårbare for å utvikle alvorlig influensasykdom. Disse anbefales årlig influensavaksine. Se nedenfor hvem som tilhører risikogruppene.
 • Gjennomsnittlig effekt av influensavaksinen er 60 prosent. Dette betyr at noen får influensa selv om de er vaksinert. Vaksinasjon kan likevel redusere sannsynligheten for å utvikle alvorlig sykdom.

Gledelig økning 

– Vi har sett en gledelig økning i antall personer som vaksinerer seg, spesielt blant helsepersonell. Antall distribuerte vaksinedoser økte i fjor med over 16 prosent i forhold til sesongen før. Dette tar vi som et tegn på at det lønner seg med nasjonal og lokal innsats for å opplyse om influensa og influensavaksinasjon. 

– Vaksinasjon er det viktigste forebyggende tiltaket vi har for å hindre alvorlig influensasykdom og død. Men selv om vi ser en økning i vaksinasjonsdekningen er det fortsatt mange blant helsepersonell og i risikogruppene som ikke vaksinerer seg.

– Vi står nå overfor en ny høst og en ny influensasesong. Vi håper de to siste harde influensasesongene bidrar til at flere forstår at influensa kan være alvorlig og vurderer å vaksinere seg mot influensa i år, avslutter Bragstad.

Disse bør ta influensavaksinen

Influensavaksine anbefales spesielt for følgende risikogrupper: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år.
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter.
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Influensavaksinene er under utsending fra Folkehelseinstituttet til kommuner og sykehus, og vil i løpet av de neste ukene være tilgjengelig for risikogruppene og andre som anbefales vaksine. Ta kontakt med fastlegen eller kommunalt vaksinasjonssted for å få satt vaksine. Personer i risikogruppene har krav på vaksine til redusert pris når det tar vaksinen gjennom tilbud som er organisert av kommunen. 

De som anbefales vaksine i yrkessammenheng, bør ta kontakt med arbeidsgiver for å få informasjon om tilbud på arbeidsplassen.

For flere detaljer om vaksinasjonsdekningen, se vedlagte artikkel Vaksinasjonsdekningstall for influensavaksine 2016/17.