Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pårørende: – Store forskjeller mellom barnepoliklinikkene»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pårørende: – Store forskjeller mellom barnepoliklinikkene

Nyhet

Helsetjeneste til barn med diabetes

Pårørendes erfaringer: – Store forskjeller mellom barnepoliklinikkene

Det er til dels store forskjeller mellom poliklinikkene som behandler barn med diabetes type 1 – ikke minst når det gjelder barnas utstyr, viser en spørreundersøkelse blant pårørende.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det er til dels store forskjeller mellom poliklinikkene som behandler barn med diabetes type 1 – ikke minst når det gjelder barnas utstyr, viser en spørreundersøkelse blant pårørende.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dette kommer fram i den nye rapporten Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1 – nasjonale resultater, som Folkehelseinstituttet har laget på oppdrag for Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes (Barnediabetesregisteret).

Rapporten er resultatet av et pilotprosjekt for å utvikle spørreskjema ved barne- og ungdomsdiabetes, der ett av skjemaene ble benyttet for å gjennomføre en spørreundersøkelse blant pårørende til alle barn som er registrert med diabetes type 1 i Barnediabetesregisteret.

Lederen av registeret: – Dette bør vi se nærmere på

Lederen av Barnediabetesregisteret konstaterer at den nasjonale undersøkelsen blant foresatte viste mange positive resultater og høy skåre for flere indikatorer. Men det er også betydelig variasjon mellom poliklinikkene.

– Vi bør se nærmere på disse resultatene i tiden framover, sier lederen av Barnediabetesregisteret, Torild Skrivarhaug. Overlegen ved Barne- og ungdomsklinikken på Oslo universitetssykehus har vært sentral i dette samarbeidet med Folkehelseinstituttet.

Resultatene ble beregnet som skårer på disse seks indikatorene som ble rangert på en skala fra 0–100 der 100 er best: konsultasjonen, organiseringen, utstyret som barna bruker, sykepleierne, legen og opplevd resultat av oppfølgingen på poliklinikken.

Resultatene på nasjonalt nivå

Graf om barnediabetes.png

– På nasjonalt nivå gir pårørende lavest skåre på spørsmålene om utstyr, her var det også størst forskjell mellom poliklinikkene. Indikatorene om legen og sykepleierne skårer høyest, men også her var det tydelige forskjeller, sier seniorforsker og prosjektleder Hilde Hestad Iversen i Folkehelseinstituttet.

Varierer mye lokalt

Forskjellen mellom høyeste og laveste skåre per indikator varierer med 17 til 40 poeng mellom sykehusenes poliklinikker:

Indikator

Konsultasjonen

Organisering

Utstyr

Sykepleierne

Legen

Resultatet*

Høyeste skåre

86

85

83

94

95

89

Laveste skåre

63

60

43

77

67

63

Forskjell**

23

25

40

17

28

26

* Resultatet: opplevd resultat av oppfølgingen på poliklinikken
** Forskjell: forskjellen mellom høyeste og laveste skåre

Fruktbart samarbeid om brukererfaringsverktøy

Spørreundersøkelsen blant pårørende til barn med diabetes type 1 er gjennomført ved hjelp av et nyutviklet spørreskjema. Skjemaet er et resultatet av et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Barnediabetesregisteret for å utvikle verktøy for å måle pårørende- og pasienterfaringer med polikliniske konsultasjoner. Det er utviklet for barn med diabetes type 1.

– Samarbeidet har konsentrert seg om brukerperspektivet. Det vil gi oss meget nyttige verktøy og resultater framover, sier Torild Skrivarhaug.

– Dette er første gang i Norge at en brukererfaringsundersøkelse fra et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister blir benyttet i det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet, supplerer Hilde Hestad Iversen.

Hun forteller at prosjektet bygger på en standardmodell som Folkehelseinstituttet har for utvikling og testing av spørreskjema og datainnsamlingsmetode. Arbeidet inkluderer litteraturgjennomgang, kvalitative og kognitive intervjuer, arbeid i en referansegruppe og pilotundersøkelser. Både spørreskjema og innsamling ble vurdert og testet. Det er laget en egen rapport som dokumenterer hele utviklingsarbeidet: Utvikling av metode for å måle pårørende- og pasienterfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1.

Mange resultater av samarbeidsprosjektet

Prosjektet som nærmer seg slutten, har så langt resultert i dette:

Verktøy

  • spørreskjema for å måle pasienterfaringer blant barn og unge (12–17 år)
  • spørreskjema for å måle foresattes erfaringer
  • standardisert datainnsamling
  • metode for å lage pasientrapporterte kvalitetsindikatorer, som presenteres i resultatrapportene og som vil inngå i nasjonalt kvalitetsindikatorsystem

Rapporter

Vitenskapelige artikler

Per oktober 2018 er det planlagt ytterligere tre vitenskapelige artikler som er basert på dette samarbeidsprosjektet.