Hopp til innhold

Nyhet

Økning av enterovirus-infeksjoner i juni

Publisert

Det har i juni vært rapportert en markant økning i tilfeller av infeksjoner i sentralnervesystemet som skyldes enterovirus. Av de prøvene som er typet er det hyppigst påvist echovirus 30, en relativt vanlig type enterovirus.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det har i juni vært rapportert en markant økning i tilfeller av infeksjoner i sentralnervesystemet som skyldes enterovirus. Av de prøvene som er typet er det hyppigst påvist echovirus 30, en relativt vanlig type enterovirus.


I fjor vår og sommer ble det også sett et utbrudd av dette viruset, men årets utbrudd er større. Enterovirus smitter fra både luftveissekret og avføring til de som er smittet og kan gi forskjellige typer infeksjoner.

− De fleste får ingen symptomer eller kun mild influensliknende sykdom, men hos noen kan det gi hodepine, nakkestivhet og sløvhet som kan tyde på en form for hjernehinnebetennelse, sier overlege Are S. Berg ved Folkehelseinstituttet.

Selv infeksjoner i sentralnervesystemet krever ingen spesifikk behandling og vil gå over av seg selv, men man kan være plaget med hodepine og trøtthet i en periode etterpå. Infeksjoner i sentralnervesystemet krever en ryggmargsprøve for å stille riktig diagnose.

− Ved uttalte symptomer må du søke lege, også for å være sikker på at det ikke er annen behandlingskrevende sykdom, sier overlege Berg.

Hoveddelen av tilfellene er rapportert fra Østlandet, men det er også flere tilfeller i Bergensområdet og andre steder i landet. Så langt er det særlig voksne mellom 20 og 40 år som er rammet, men også små barn. Echovirus 30 opptrer typisk i epidemier med ca. 5 års intervaller. De siste sesonger med høy forekomst av dette viruset i Norge var i 2000, 2006/7 og 2012 samt i fjor.

− Noen ganger kan en epidemi med echovirus 30 gå over 2 sesonger. Dette utbruddet som vi ser nå startet på forsommeren i fjor for så å blusse opp igjen i år med kraftigere styrke, og det samme er rapportert fra Danmark og Sverige, sier mikrobiolog og overlege Susanne Gjeruldsen Dudman ved Folkehelseinstituttet.

Det viktigste forebyggende tiltaket er god håndhygiene, særlig etter kontakt med andre som kan være syke. I helseinstitusjoner gjelder kontaktsmitteregime. Virusinfeksjoner i sentralnervesystemet er meldingspliktene til MSIS.

Les mer om enterovirus-infeksjon og echovirus-infeksjon  i smittevernveilederen