Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Ebolautbrotet i Kongo

Verdas helseorganisasjon (WHO) og kongolesiske helsestyresmakter kjempar mot ebolautbrotet i Den demokratiske republikken Kongo. Tryggleiksituasjonen i landet gjer utbrotsarbeidet krevjande.

CDC, Frederick Murphy
CDC, Frederick Murphy

Den første august i år erklærte helsedepartementet i Kongo eit nytt utbrot av ebola. Det nye utbrotet som starta i Nord-Kivu-provinsen kom berre få veker etter at det forrige utbrotet i Equateur-provinsen var over. Etter ein periode med framgang i arbeidet med å stoppe dette siste utbrotet, melder no Verdas helseorganisasjon om auka problem med responsen grunna tryggleiken i området.

Fram til den 5. november er det meldt om 265 stadfesta og 35 mistenkte tilfelle. Det er registrert totalt 186 dødsfall, av desse er 151 blant dei stadfesta tilfella og 35 blant mistenkte tilfelle. Tjueseks av dei bekrefta sjukdomstilfella var blant helsepersonell, og tre av dei har mista livet. Mer enn 25 000 personer i Kongo har blitt vaksinert mot ebola siden begynnelsen av utbruddet.

Den siste tida har det vore ein svak auke i talet på nye sjukdomstilfelle per veke. Utbrotet er i eit område som er prega av politisk uro, og nokre mindre delar av befolkninga motset seg responsarbeidet. Alle sjukdomstilfella hittil er oppdaga i dei to provinsane Nord-Kivu eller Ituri, som ligg ved grensa til Uganda. Spreiing av ebolaviruset lokalt og til nabolanda i området kan ikkje utelukkast. Som forbyggende tiltak skal helsearbeidere i utvalgte helsefasiliteter i Uganda ved grensen til den Demokratiske republikk Kongo vaksineres mot ebola.  WHO vurderer at risikoen for internasjonal spreiing er låg, mens risikoen for spreiing nasjonalt og regionalt er svært høg.

Ein komite nedsett av WHO (Health Emergency Committee) var samla 17. oktober og har vurdert om utbrotet skal erklærast som ei internasjonal folkehelsekrise. Konklusjonen deira er at det ikkje er grunnlag for dette no, men at ein må følgje situasjonen nøye framover. Komiteen understrekar at ein må sikre tryggleiken for dei som arbeider med utbrotet, og dei tilrår auka fokus på kommunikasjon og god forankring for responsarbeidet hos lokalbefolkninga.

– Kongo har tidlegare hatt fleire utbrot med ebola, men ingen av desse har utvikla seg til store utbrot slik vi såg i Vest-Afrika for få år sidan. Risikoen for spreiing til Noreg vert framleis vurdert som svært låg, men Folkehelseinstituttet følgjer utviklinga nøye gjennom dei internasjonale faglege nettverka, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Dette er det tiande utbrotet av ebola som er påvist i Kongo. Dei siste åra har det jamleg vore rapportert om lokale, avgrensa ebolautbrot. Det er hittil ingen teikn på at dei nye tilfella er knytt til tidlegare utbrot. Verdas helseorganisasjon (WHO) har ikkje tilrådd restriksjonar for reisande til eller frå landet. Norske helsestyresmakter frårår heller ikkje reiser til Den demokratiske republikken Kongo på grunn av ebolautbrotet, men tilrår generelt at dei som reiser til Kongo unngår unødvendige reiser inn i områda der det pågår ebolautbrot.

Statement on the October 2018 meeting of the IHR Emergency Committee on the Ebola virus disease outbreak in the Democratic Republic of the Congo  (WHO)

Den demokratiske republikken Kongo - reiseinformasjon (UDs reiseinformasjon basert på sikkerheitssituasjonen i landet

Nytt ebolautbrudd i DR Kongo – Norge sender spesialister (Regjeringen.no)

Ebola virusinfeksjon (Smittevernveilederen) 

Ebola virus disease – Democratic Republic of the Congo (WHO: Disease outbreak news)