Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Nyere målinger viser lave gassnivåer i boliger ved tidligere avfallsdeponi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nyere målinger viser lave gassnivåer i boliger ved tidligere avfallsdeponi

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Nyhet

Nyere målinger viser lave gassnivåer i boliger ved tidligere avfallsdeponi

Publisert

Måleverdiene av benzen- og metangass i boliger ved det tidligere Brånås Avfallsdeponi i Skedsmo kommune er lave, og innenfor gjeldende grenseverdier. Det viser en helsefaglig vurdering fra Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsbilde Brånåsen. Romerikes Blad/Vidar Sandnes
Illustrasjonsbilde Brånåsen. Romerikes Blad/Vidar Sandnes

Måleverdiene av benzen- og metangass i boliger ved det tidligere Brånås Avfallsdeponi i Skedsmo kommune er lave, og innenfor gjeldende grenseverdier. Det viser en helsefaglig vurdering fra Folkehelseinstituttet.


– Måleverdiene av gass i inneluft for de aktuelle boligene er lave og på nivå med det som man normalt kan finne innendørs i privatboliger.
– Benzen-nivåene i disse boligene synes først og fremst å stamme fra normale innendørskilder, og ikke fra deponigass, sier avdelingsdirektør Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet.

Måleverdiene ligger godt under nasjonale og internasjonale grenseverdier og retningslinjer for ute- og inneluft. Gassene forventes derfor ikke å kunne gi helseplage, helseskade eller sykdom.

Konsentrasjonen av benzen i uteluften ved boligene er også lav, og innenfor gjeldende regelverk.

Vurderingen er gitt med forbehold om at de oppgitte måleverdiene gir et representativt bilde av de faktiske eksponeringsforholdene i boligene.

Tidligere måleverdier er usikre

I 2016 ble det målt høye konsentrasjoner av deponigass, og beregnet høye nivåer av benzen i en bolig i Lensmann Klevs vei.

– I lys av at benzen-nivåene i de nye målingene er lave i forhold til nivået av deponigass, fremstår det tidligere beregnede nivået av benzen som et markant avvik.
– Ettersom beregnet benzen-nivå var basert på gassprøver samlet fra hagen utenfor huset, er disse tidligere anslagene derfor høyst usikre og mest sannsynlig betydelig overestimert, sier Øvrevik.

Målingene tilsier at benzen-nivåene, selv i de boligene med størst innsig av deponigass, har vært betydelig lavere enn det som ble anslått for en nå revet bolig i Lensmann Klevs vei.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler derfor å foreta nye benzen- og metangassmålinger ved samme målepunkt for å avklare om de opprinnelige måledataene var korrekte. Man bør da inkludere en egnet kontrollmåling et annet sted i området for å avklare om det eventuelt kan ligge en punktkilde til benzen under den aktuelle tomten, eller om de høye benzen-nivåene som ble estimert kan skyldes målemetoder.

Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig for å avklare hvorvidt tidligere eksponeringsnivåer av benzen eller andre deponigasser kan ha bidratt til helseplage – ettersom det er stor usikkerhet knyttet til gassmengden som den enkelte kan ha blitt utsatt for.

– Det kan ikke utelukkes at dette kan ha bidratt til helseplage hos beboere i boligfeltet. Situasjonen med langvarig usikkerhet og bekymring om sikkerheten ved å bo i egen bolig, har opplagt vært en stor belastning for mange beboere, sier Øvrevik.

Behov for videre oppfølging

Folkehelseinstituttet anbefaler en langsiktig oppfølgingsplan for å sikre at deponigass-situasjonen ved boligene nær tidligere Brånås Avfallsdeponi ikke representerer noen helsefare.

Folkehelseinstituttet anbefaler Skedsmo kommune å følge opp med kontrollmålinger for å sikre at gassnivåene er innenfor gjeldende grenseverdier og at de holder seg stabile over tid. Dette vil spesielt være viktig med tanke på mulig brannfare fra metangass.

Bakgrunn

  • Skedsmo kommune opprettet avfallsdeponiet i Brånåsdalen i 1970. Deponiet var i operativ drift fram til 1990.
  • Det ble bygget boliger i området ved det gamle avfallsdeponiet i 1990-årene.
  • I 2016 ble det målt høye konsentrasjoner av deponigass, og beregnet høye nivåer av benzen i en bolig i Lensmann Klevs vei. FHI bad derfor Skedsmo kommune foreta målinger i andre boliger rundt det tidligere deponiet, samt uteluft i området. De utvalgte boligene hadde alle fått påvist problemer med innsig av deponigass under en tidligere undersøkelse. Tiltak ble satt i verk for å hindre innsig i boligene.
  • På oppdrag fra kommunen har Multiconsult nå foretatt målinger av deponigass fra disse boligene.
  • FHI har på oppdrag fra kommunen foretatt en helserisikovurdering av resultatet fra disse målingene.