Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nyere målinger viser lave gassnivåer i boliger ved tidligere avfallsdeponi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nyere målinger viser lave gassnivåer i boliger ved tidligere avfallsdeponi

Nyhet

Nyere målinger viser lave gassnivåer i boliger ved tidligere avfallsdeponi

Publisert

Måleverdiene av benzen- og metangass i boliger ved det tidligere Brånås Avfallsdeponi i Skedsmo kommune er lave, og innenfor gjeldende grenseverdier. Det viser en helsefaglig vurdering fra Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsbilde Brånåsen. Romerikes Blad/Vidar Sandnes
Illustrasjonsbilde Brånåsen. Romerikes Blad/Vidar Sandnes

Måleverdiene av benzen- og metangass i boliger ved det tidligere Brånås Avfallsdeponi i Skedsmo kommune er lave, og innenfor gjeldende grenseverdier. Det viser en helsefaglig vurdering fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Måleverdiene av gass i inneluft for de aktuelle boligene er lave og på nivå med det som man normalt kan finne innendørs i privatboliger.
– Benzen-nivåene i disse boligene synes først og fremst å stamme fra normale innendørskilder, og ikke fra deponigass, sier avdelingsdirektør Johan Øvrevik ved Folkehelseinstituttet.

Måleverdiene ligger godt under nasjonale og internasjonale grenseverdier og retningslinjer for ute- og inneluft. Gassene forventes derfor ikke å kunne gi helseplage, helseskade eller sykdom.

Konsentrasjonen av benzen i uteluften ved boligene er også lav, og innenfor gjeldende regelverk.

Vurderingen er gitt med forbehold om at de oppgitte måleverdiene gir et representativt bilde av de faktiske eksponeringsforholdene i boligene.

Tidligere måleverdier er usikre

I 2016 ble det målt høye konsentrasjoner av deponigass, og beregnet høye nivåer av benzen i en bolig i Lensmann Klevs vei.

– I lys av at benzen-nivåene i de nye målingene er lave i forhold til nivået av deponigass, fremstår det tidligere beregnede nivået av benzen som et markant avvik.
– Ettersom beregnet benzen-nivå var basert på gassprøver samlet fra hagen utenfor huset, er disse tidligere anslagene derfor høyst usikre og mest sannsynlig betydelig overestimert, sier Øvrevik.

Målingene tilsier at benzen-nivåene, selv i de boligene med størst innsig av deponigass, har vært betydelig lavere enn det som ble anslått for en nå revet bolig i Lensmann Klevs vei.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler derfor å foreta nye benzen- og metangassmålinger ved samme målepunkt for å avklare om de opprinnelige måledataene var korrekte. Man bør da inkludere en egnet kontrollmåling et annet sted i området for å avklare om det eventuelt kan ligge en punktkilde til benzen under den aktuelle tomten, eller om de høye benzen-nivåene som ble estimert kan skyldes målemetoder.

Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig for å avklare hvorvidt tidligere eksponeringsnivåer av benzen eller andre deponigasser kan ha bidratt til helseplage – ettersom det er stor usikkerhet knyttet til gassmengden som den enkelte kan ha blitt utsatt for.

– Det kan ikke utelukkes at dette kan ha bidratt til helseplage hos beboere i boligfeltet. Situasjonen med langvarig usikkerhet og bekymring om sikkerheten ved å bo i egen bolig, har opplagt vært en stor belastning for mange beboere, sier Øvrevik.

Behov for videre oppfølging

Folkehelseinstituttet anbefaler en langsiktig oppfølgingsplan for å sikre at deponigass-situasjonen ved boligene nær tidligere Brånås Avfallsdeponi ikke representerer noen helsefare.

Folkehelseinstituttet anbefaler Skedsmo kommune å følge opp med kontrollmålinger for å sikre at gassnivåene er innenfor gjeldende grenseverdier og at de holder seg stabile over tid. Dette vil spesielt være viktig med tanke på mulig brannfare fra metangass.

Bakgrunn

  • Skedsmo kommune opprettet avfallsdeponiet i Brånåsdalen i 1970. Deponiet var i operativ drift fram til 1990.
  • Det ble bygget boliger i området ved det gamle avfallsdeponiet i 1990-årene.
  • I 2016 ble det målt høye konsentrasjoner av deponigass, og beregnet høye nivåer av benzen i en bolig i Lensmann Klevs vei. FHI bad derfor Skedsmo kommune foreta målinger i andre boliger rundt det tidligere deponiet, samt uteluft i området. De utvalgte boligene hadde alle fått påvist problemer med innsig av deponigass under en tidligere undersøkelse. Tiltak ble satt i verk for å hindre innsig i boligene.
  • På oppdrag fra kommunen har Multiconsult nå foretatt målinger av deponigass fra disse boligene.
  • FHI har på oppdrag fra kommunen foretatt en helserisikovurdering av resultatet fra disse målingene.