Hopp til innhold

Nyhet

Fiskeoppdrett

Legemidler mot lakselus kraftig redusert i 2017

Publisert

Salget av midler mot lakselus i norsk fiskeoppdrett ble kraftig redusert i 2017. Antibiotikasalget er fortsatt lavt, men økte noe. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Laks.jpg

Salget av midler mot lakselus i norsk fiskeoppdrett ble kraftig redusert i 2017. Antibiotikasalget er fortsatt lavt, men økte noe. Det viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.


Bruken av legemidler mot lakselus var i 2017 nede igjen på om lag samme nivå som i 2005, før lakselusa i økende grad ble motstandsdyktig (resistent) mot flere av legemidlene. Det ble i fjor solgt mindre av alle legemidler mot lakselus, målt i antall kilo.

– Det er ingen grunn til å tro at resistensproblemet er redusert. Næringen bruker nå andre måter å bekjempe lusa på tillegg til legemidler, sier seniorrådgiver Irene Litleskare i Folkehelseinstituttet.

Se artikkelen med de nye tallene her:
Stor nedgang i bruken av legemidler mot lakselus

Figuren nedenfor viser utviklingen for seks av legemidlene.

Figur: Forbruk av midler mot lakselus 2008–2017. De forskjellige legemidlene brukes og doseres ulikt, og antall kilo for hvert enkelt middel kan derfor ikke sammenlignes eller summeres.

Figur nettsak jpg.png

Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk, Folkehelseinstituttet, mars 2018.

I tillegg kommer hydrogenperoksid. Bruken av dette middelet var i 2017 bare cirka en femdel i forhold til 2015, som var året med høyest forbruk. Hydrogenperoksid brukes både mot lakselus og amøbegjellesyke.

Erstatter legemidler med andre avlusingsmetoder

Salgsutviklingen av legemidler mot lakselus de tre siste årene viser at oppdrettsnæringen har endret strategi for å bekjempe lusa. Nå fjernes disse parasittene i økende grad ved hjelp av andre metoder som for eksempel varmt vann, ferskvann og mekanisk fjerning.

– Enda mer bruk av slike metoder, og kanskje også redusert smittepress, førte til at legemiddelbruken ble ytterligere redusert i 2017, sier Litleskare.

Antibiotikasalget fortsatt lavt

Salget av antibakterielle midler (antibiotika) til bruk på oppdrettsfisk i Norge er fortsatt lavt, selv om det økte noe i 2017. Fordi salget er svært lavt, kan små variasjoner i antall sykdomsutbrudd gi utslag i statistikken.