Hopp til innhold

Nyhet

Folkehelseinstituttets rolle i pågående diskusjoner om dioksiner og dioksinliknende PCB i mat

Publisert

Folkehelseinstituttet støtter behovet for å se helhetlig på kunnskapsgrunnlaget for nytte og risiko knyttet til dioksiner og dioksinliknende PCB i fisk.

Folkehelseinstituttet støtter behovet for å se helhetlig på kunnskapsgrunnlaget for nytte og risiko knyttet til dioksiner og dioksinliknende PCB i fisk.


Det er Mattilsynet som har ansvar for kostadvarsler i Norge. Tilsynet melder at det snart bestiller to nye risikovurderinger fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), den ene med spørsmål rundt dioksininnhold i mat, og den andre med oppdatering av vurderingen VKM laget i 2014 om nytte versus risiko ved inntak av fisk.

Sekretariatet for VKM er organisert som en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet, men Folkehelseinstituttet har ingen faglig instruksjonsrett over VKM. Det er Helsedirektoratet som gir råd om kosthold til befolkningen.

Folkehelseinstituttet gir derfor ikke slike råd, og vi har heller ikke vurdert det helhetlige kunnskapsgrunnlaget for nytte og risiko knyttet til miljøgifter i fisk. Vi støtter Mattilsynet og Helsedirektoratet i at EFSAs risikovurdering gir grunnlag for å se nærmere på dette.