Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Eldre drikker oftere enn yngre»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Eldre drikker oftere enn yngre

Nyhet

Eldre drikker oftere enn yngre

Desto eldre vi er, jo oftere drikker vi alkohol, viser ny rapport.

Vin helles i glass
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Desto eldre vi er, jo oftere drikker vi alkohol, viser ny rapport.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Spørreundersøkelser viser at 20-åringer i gjennomsnitt drikker alkohol 33 ganger i året. 60-åringer drikker oftere, i gjennomsnitt 53 ganger.

– Eldre drikker oftere enn yngre, men de drikker mindre om gangen, og de har et mindre risikofylt drikkemønster, sier Elin K. Bye, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Eldre drikker i større grad på ukedager og de drikker hovedsakelig vin, utdyper Bye. Yngre drikker seg oftere fulle i helgene, et drikkemønster som er forbundet med mer alkoholrelaterte skader.

Gjennomsnt_gang_drukket_alkohol_AiN2018.png

Figur 1: Gjennomsnittlig antall ganger drukket alkohol i løpet av siste 12 måneder i ulike aldersgrupper, 2014-2017

Årlig rapport om nordmenns alkoholbruk

Forskjellene i drikkefrekvens omtales i Folkehelseinstituttets nye rapport Alkohol i Norge. Rapporten beskriver nordmenns alkoholbruk og de negative konsekvensene av bruken. Den gjennomgår også virkemidler for å forebygge skadelig alkoholbruk og alkoholrelaterte problemer. Innholdet i Alkohol i Norge ble tidligere publisert i den årlige rapporten Rusmidler i Norge, som FHI nå slutter å publisere.

Alkohol i Norge inneholder blant annet tall om alkoholomsetning, alkoholbruk, alkohol og vold, og forebyggende tiltak. Den har også en historisk oversikt.

Tenåringer drikker ikke så ofte som før

Rapporten viser at tenåringer drakk oftere ved årtusenskiftet enn de gjør i dag – både i Norge og i mange andre land. I 2015 var andelen 15–16-åringer som oppga å ha drukket alkohol lavere enn på noe annet måletidspunkt. 6 av 10 (59 prosent) hadde smakt alkohol, halvparten (49 prosent) hadde drukket siste år, og 1 av 4 (24 prosent) hadde drukket siste måned.

Andel 15-16-åringer drukket alkohol

Figur 2: Andel norske 15–16-åringer som oppga å ha drukket alkohol henholdsvis noen gang, siste 12 måneder og siste 30 dager 1995-2015 (ESPAD-data)

Flertallet av norske ungdommer debuterer med alkohol før de fyller 18 år. Halvparten av 15–16-åringene har drukket alkohol det siste året, og én av fire har vært fulle.

– Sammenliknet med Europa for øvrig, er andelen norske 15–16-åringer som drikker alkohol lav, og de som drikker gjør det sjelden. Men når norske tenåringer først drikker, er alkoholinntaket relativt høyt, sier Bye.

10 prosent av befolkningen står for halvparten av alkoholkonsumet

Alkoholforbruket i befolkningen er svært skjevfordelt. Forskerne antar at den tiendedelen som drikker mest, står for om lag halvparten av det samlete alkoholkonsumet. Det er en nær sammenheng mellom det totale alkoholforbruket i befolkningen og andelen som drikker svært mye.

– Når alkoholforbruket i befolkningen øker, ser man en økning på alle forbruksnivåer. Også for dem som drikker svært mye, sier Bye.  

Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen. En betydelig andel av leversykdommer, psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, kreft, ulykker, vold og selvmordsatferd kan tilskrives alkoholbruk. I tillegg er alkoholbruk årsak til sosiale problemer og skader for andre enn brukeren selv.

Forskning viser at høye priser på alkohol og begrensninger i tilgjengeligheten er de mest effektive tiltakene for å dempe alkoholforbruket i befolkningen. En demping reduserer omfanget av de alkoholrelaterte skadene. Til forskjell har informasjons- og holdningsskapende tiltak i beste fall liten og kortvarig effekt på alkoholbruk.

– Høy pris og begrenset tilgjengelighet er universelle og kostnadseffektive virkemidler. De har god effekt, også blant unge mennesker og alkoholavhengige, sier Bye.