Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «De fleste dør på sykehjem, få dør hjemme»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • De fleste dør på sykehjem, få dør hjemme

Nyhet

De fleste dør på sykehjem, få dør hjemme

Bare 30 prosent av dødsfallene i 2017 skjedde på sykehus. Stadig flere dør i sykehjem eller liknende institusjon. Andelen som dør hjemme har endret seg lite de siste 20 årene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bare 30 prosent av dødsfallene i 2017 skjedde på sykehus. Stadig flere dør i sykehjem eller liknende institusjon. Andelen som dør hjemme har endret seg lite de siste 20 årene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Statistikk fra Dødsårsaksregisteret for 2017 legges fram i dag.

Fram til rundt 2005 var det om lag 40 prosent som døde i sykehus og om lag like mange som døde i andre helseinstitusjoner. Fra 2005 har andelen som dør i sykehus gått ned, og det er i stedet en større andel som dør i sykehjem eller annen helse- og omsorgsinstitusjon, se figur 1.

- Til tross for at mange har et ønske om å dø hjemme, og familie og helsepersonell prøver å legge til rette for dette, har andelen som dør hjemme ikke endret seg vesentlig de siste 20 årene. I 1998 døde 16 prosent hjemme mot 13 prosent i 2017. Det er viktig å bemerke at statistikken ikke sier noe om hvor pasienten har vært i tiden før dødsfallet, kun hvor pasienten befant seg på dødstidspunktet,  sier overlege Marianne Strøm ved avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet.

Tallene for 2017 viser at

 • 30 prosent døde i somatisk eller psykiatrisk sykehus
 • 52 prosent døde i sykehjem eller annen helse- og omsorgsinstitusjon utenom sykehus
 • 13 prosent døde hjemme
diagram, figur 1
Diagram: Dødsårsaksregisteret, FHI

Figur 1. Hvor skjedde dødsfallene? Utvikling 1998-2017. Illustrasjon: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, statistikk per 12.12.2018.

- Noe av forklaringen på endringen siden 2005 kan være at levealderen stadig øker, og at flere eldre bor på sykehjem eller annen institusjon den siste levetiden. En annen grunn kan være at dødeligheten av akutte sykdommer som hjerteinfarkt har gått ned og flere dør av kreft og dermed oftere tilbringer den siste tiden på sykehjem eller hospice, sier Strøm.

For de som dør av de tre hyppigste dødsårsakene hjerte- og karsykdommer, kreft og lungesykdom, fordeler dødsfallene seg slik på ulike dødssteder (se figur 2):

 • 50 prosent i sykehjem eller annen institusjon.
 • 30-40 prosent på sykehus.
 • 10-15 prosent hjemme.

For demenssykdom og voldsomme dødsfall (ulykker, selvmord og drap), er bildet annerledes. Mer enn ni av ti (93 prosent) demensdødsfall skjedde i helseinstitusjon utenfor sykehus. For voldsomme dødsfall fordelte dødssted seg relativt likt mellom sykehus, annen helseinstitusjon og annet sted.

fig 2 revidert dødssted.png

Figur 2. De fem hyppigste dødsårsakene og hvor dødsfallene skjedde. Illustrasjon: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, statistikk per 12.12.2018.

Definisjon av dødssted

Dødsårsaksregisteret deler dødssted i fem kategorier:

 • Privat hjem: områder som betraktes som hjemmeområder for avdøde med unntak av helseinstitusjoner; hus, leilighet, fritidsbolig, parkert bobil/campingvogn, hage, garasje, privat svømmebasseng o.l
 • Sykehus: inkluderer alle avdelingstyper på sykehus, både somatiske og psykiatriske sykehus
 • Annen helseinstitusjon: inkluderer alle typer pleie- og omsorgsinstitusjoner som bo- og behandlingssenter, bofellesskap, dagsenter, bo- og aktivitetssenter i tillegg til sykestuer, medisinske sentre, rehabiliteringssenter o.l.
 • Annet: inkluderer offentlige rom, ute i naturen, på sjøen/havet, i andres private hjem (se over), under transport til sykehus, i utlandet, i fengsel, i militæret o.l.
 • Uoppgitt: ikke kjent

Dødssted for kreftdødsfall

Trendene for kreftdødsfall de siste 20 årene følger trendene for alle dødsfall samlet. Andelen som dør i sykehus går ned, og andelen som dør i annen helseinstitusjon øker, men det er noe forskjell mellom aldersgruppene, se figur 3:

 • Av de som døde av kreft før 70 års alder var det nesten halvparten (48 prosent) som i 2017 døde på sykehus.
 • Av de som døde av kreft fra 70 års alder og oppover, døde de fleste i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
 • Mindre enn ett av fem dødsfall skjer i hjemmet. Litt flere yngre enn eldre kreftpasienter dør hjemme.
diagram
Diagram: FHI

Figur 3. Dødssted for kreftdødsfall, 2017. Illustrasjon: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, statistikk per 12.12.2018.

1 av 4 kreftdødsfall i Vest-Agder skjedde hjemme

I 2017 var Vest-Agder det fylke hvor flest kreftpasienter døde hjemme, det gjaldt om lag 1 av 4 dødsfall (24 %), se figur 4. Fylket med færrest kreftdødsfall i privat hjem i 2017, var Oslo med 7 prosent.

diagram
Diagram: FHI.

Figur 4. Andelen som døde i privat hjem, etter fylke. 2017. Illustrasjon: Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet, statistikk per 12.12.2018.

Endringer i statistikkbanken

I Dødsårsaksregisterets statistikkbank har det tidligere vært en tabell (tabell D3) som viste antall dødsfall per dødssted. Denne erstattes nå av to nye tabeller:

 • Opplysninger om dødssted etter fylke, tabell D3a
 • Opplysninger om dødssted etter dødsårsak, tabell D3b

Kategoriene for dødssted har også blitt forenklet og omfatter nå bare fem kategorier: sykehus, annen helseinstitusjon, privat hjem, annet og uoppgitt, se faktaboksen for flere detaljer.

Mer detaljert informasjon om dødssted per fylke og dødssted per dødsårsak for årene 1969-2017 kan du finne i Dødsårsaksregisterets statistikkbank, tabell D3a og D3b.

Hvis du ikke finner det du leter etter, kan du sende en forespørsel per e-post til:datatilgang (at) fhi.no

Se fullstendig variabelliste og metadata 

Oppdateringer

Revidert figur 2 lastet opp 24.1.2019. Forklaring på gul stolpe manglet i originalen.