Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Bruken av allergimidler på resept økte i 2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Bruken av allergimidler på resept økte i 2017

Nyhet

Nye tall i Reseptregisterets database

Bruken av allergimidler på resept økte i 2017

Mer enn 900 000 personer hentet ut et allergimiddel på resept i 2017, en økning på mer enn 50 000 fra 2016. Reseptregisterets database er oppdatert med nye tall for utlevering av alle legemidler på resept.

Illustrasjon. Colourbox
Illustrasjon. Colourbox

Mer enn 900 000 personer hentet ut et allergimiddel på resept i 2017, en økning på mer enn 50 000 fra 2016. Reseptregisterets database er oppdatert med nye tall for utlevering av alle legemidler på resept.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Se tabell med utviklingen fra 2008 til 2017 for 17 legemiddelgrupper her.

I 2017 fikk nesten hver femte person i befolkningen utlevert et allergimiddel på resept. Blant kvinner var andelen vel 20 prosent, mot 15 prosent blant menn. Økningen fra 2016 var på fem prosent, viser ny statistikk fra Reseptregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Allergimidler omfatter tabletter (antihistaminer), antiallergiske nesesprayer og øyedråper.

– Bruken av allergimidler vil variere med pollensesongen, og 2017 var et år hvor mange var plaget, sier seniorrådgiver Christian Berg i Folkehelseinstituttet.

Se alle de nye 2017-tallene for reseptpliktige legemidler i Reseptregisterets database.

Økt med 19 prosent på ti år

I løpet av en tiårsperiode har andelen som fikk utlevert minst ett allergimiddel økt med 19 prosent. Figur 1 viser andelen av befolkningen som fikk utlevert minst ett allergimiddel på resept i perioden 2008 til 2017, fordelt på kvinner og menn.

Det selges i tillegg allergimidler reseptfritt, men dette salget er ikke med i denne databasen.

figur_legemidler_allergi.jpg

Figur 1: Andel av befolkningen som fikk utlevert minst ett allergimiddel1) i perioden 2008 til 2017, fordelt på kvinner og menn. Kilde: Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet.

1 R06A – Antihistaminer til systemisk bruk, R01AC – Antiallergiske midler, unntatt kortikosteroider, R01AD – Kortikosteroider, R01B – Rhinologika til systemisk bruk, S01G – Karkontraherende og antiallergiske midler.

Begynn behandlingen tidlig

Pollensesongen nærmer seg.

–  Hvordan kan de som regner med å bli plaget forberede seg best mulig?

– Følg med på pollenvarselet og begynn behandlingen tidlig hvis du har vært plaget tidligere år, svarer Berg.

Legemiddelsøk via forhåndsdefinerte grupper

«Allergimidler» er en forhåndsdefinert gruppe i Reseptregisterets database og omfatter ulike midler som skrives ut på resept ved allergi; tabletter (antihistaminer), antiallergiske nesesprayer og øyedråper.

På søkesidene til Reseptregisteret finner du flere slike legemiddelgrupper. Dette gjør det enkelt å finne andel og antall brukere i befolkningen. 

Data om legemiddelbruk som kan hentes ut fra Reseptregisteret.no er blant annet:

  • antall brukere, kan fordeles på kjønn, 5-års aldersgrupper, fylke eller helseregion
  • antall brukere per 1000 innbyggere (ettårsprevalens per 1000)
  • omsetning i kroner (apotekenes utsalgspris)
  • omsetning i doser – definerte døgndoser (DDD)
  • befolkningsgrunnlag i statistikken fra SSB, kan fordeles på kjønn, 5-års aldersgrupper, fylke eller helseregion

Mer legemiddelstatistikk fra Folkehelseinstituttet

På Reseptregisterets søkeside kan det også tas ut rapporter som viser antall brukere av legemidler. Dette kan gjøres ved søk på forhåndsdefinerte legemiddelgrupper, via ATC-koder eller ved søk på et virkestoff – eller på et produktnavn for å finne ATC-koden.

I mai publiseres en ny rapport fra Reseptregisteret med data fra perioden 2013–2017, og 14. april publiseres rapporten «Legemiddelforbruket i Norge 2013–2017» fra Grossistbasert legemiddelstatistikk. Sammen med dataene på reseptregisteret.no gir dette en komplett oversikt over legemiddelbruken i Norge.

Nye tall for 17 legemiddelgrupper

Reseptregisterets database er oppdatert med tall for 2017 for en rekke legemidler innenfor 17 legemiddelgrupper.

Tabell 1. Forhåndsdefinerte søk i Reseptregisteret, antall og andel brukere i 2008 og 2017, og endring i andel brukere.

Legemiddelgrupper
forhåndsdefinert søk i Reseptregisteret

Antall brukere 2008

Andel brukere per 1000 innbyggere 2008

Antall brukere 2017

Andel brukere per 1000 innbyggere 2017

Endring, andel brukere 2008-2017 (%)

ADHD-midler

24624

5

44984

9

65,1

Allergimidler

705435

148

927354

176

18,8

Antibiotika

1181308

248

1061728

201

-18,8

Antidepressiva

288414

60

332053

63

4,0

Astma- og kolsmidler

397807

83

457585

87

3,9

Blodtrykksmidler*

748941

157

888518

168

7,2

Demensmidler

13367

3

15280

3

3,3

Diabetesmidler

139099

29

192303

36

24,9

Hormontilskudd ved overgangsalder

152701

32

186789

35

10,5

Kolesterolsenkende midler

426019

89

567398

108

20,3

Migrenemidler

88059

18

115435

22

18,4

Potensmidler

65119

14

101912

19

41,4

Prevensjonsmidler unntatt spiraler og vaginalringer

304419

64

350935

67

4,2

Smertestillende midler

1119515

235

1264278

240

2,0

Smertestillende midler**

933384

196

1085361

206

5,1

Sovemidler

397065

83

435715

83

-0,8

Sovemidler og beroligende midler

563176

118

583873

111

-6,3

* Blodtrykksmidler: brukes også ved andre hjerte- og karsykdommer
** Smertestillende midler: unntatt morfinliknende virkestoffer

Kilde: Reseptregisteret, Folkehelseinstituttet, 15. mars 2018.