Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Antall nye hiv-smittede i Norge går ned

I fjor ble det meldt om 213 nye hiv-smittede i Norge. Siden toppåret 2008, er antallet årlig meldte hiv-smittede redusert med nærmere 30 prosent. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

– Det er gledelig å se en slik nedgang, sier seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Øivind Nilsen.

Tallene for 2017 bekrefter den positive trenden. I fjor ble det meldt om 213 nye hiv-smittede. Det er en svak nedgang fra 2016, da det ble meldt om 220 nye smittede.

Tiltak virker

–  Nedgangen skyldes trolig effekten av flere tiltak. Økt testaktivitet, at behandlingen kommer raskt i gang, samt tilgang til forebyggende behandling (PrEP) er gode eksempler på tiltak som har fått ned antall smittede de siste ti årene, sier Nilsen.

Han håper at effekten forsterkes ytterligere i årene framover.

– Det er viktig at vi fortsatt jobber målrettet med adferdsendring og økt kondombruk i utsatte grupper, sier Nilsen.

Av de 213 hiv-tilfellene som ble meldt i 2017, var det 155 menn og 58 kvinner. Totalt er det nå diagnostisert 6277 hivpositive i Norge; 4260 menn og 2017 kvinner.

Figur. Hiv-infeksjon i Norge meldt 1984-2017 etter diagnoseår og risikoutsatte grupper.

figur_hiv_infeksjon_norge.jpg

Rapporten viser videre at:

  • Antall tilfeller blant menn som har sex med menn som smittes mens de er bosatt i Norge fortsetter å gå ned.
  • Påviste hivpositive blant nyankomne asylsøkere til Norge falt også i 2017. Nedgangen kan relateres til nedgang i antall asylsøkere de siste årene.
  • Det er en økende tendens til at flere innvandrere som blir testet i Norge har blitt testet hivpositive i tidligere hjemland.  I 2017 ble 109 innvandrere meldt hiv-smittet før de kom til Norge. Av disse hadde 48 testet positivt på hiv før de kom til Norge.  
  • Andelen hivpositive msm (menn som har sex med menn) med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste årene. I 2017 utgjør denne gruppen 60 prosent av de meldte tilfellene blant menn som har sex med menn. De fleste kommer fra Europa og Asia.
  • Hiv-situasjonen blant heteroseksuelle som er bosatt i Norge er relativ stabil. Menn som har ubeskyttet sex i utlandet dominerer denne gruppen.
  • Blant norskfødte kvinner, ungdommer og personer som tar stoff med sprøyter, er det fortsatt en stabil og lav hiv-forekomst.