Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «76 000 eldre fikk utlevert minst 15 ulike legemidler i 2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 76 000 eldre fikk utlevert minst 15 ulike legemidler i 2017

Nyhet

Reseptregisteret

76 000 eldre fikk utlevert minst 15 legemidler i løpet av fjoråret

Legemiddelbruken blant eldre øker for hvert år. I 2017 fikk om lag 76 000 hjemmeboende eldre utlevert minst femten legemidler hver på resept, og 570 000 fikk fem eller flere hver i løpet av året. Det viser nye analyser fra Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto. Colourbox.com
Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

Legemiddelbruken blant eldre øker for hvert år. I 2017 fikk om lag 76 000 hjemmeboende eldre utlevert minst femten legemidler hver på resept, og 570 000 fikk fem eller flere hver i løpet av året. Det viser nye analyser fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Se 30 på topp-legemidlene for alle aldersgrupper her.

Dette er blant funnene i Folkehelseinstituttets nye rapport «Reseptregisteret 2013–2017» som ble lagt fram 14. juni. Rapporten har en egen temadel om legemiddelbruk blant eldre.

De senere årene har det vært økt oppmerksomhet på legemiddelgjennomgang og «avmedisinering» blant eldre.

– Regelmessig legemiddelgjennomgang er særlig aktuelt for eldre, slik at man kan avdekke tilfeller der risikoen ved å ta mange legemidler overstiger nytten, sier seniorrådgiver Christian Berg i Folkehelseinstituttet.

Se tabell for utviklingen fra 2006 til 2017 for viktige legemiddelgruppe for eldre ≥70 år. 

To av tre legemiddelbrukere får minst fem legemidler

De nye tallene fra Reseptregisteret viser at mange eldre må forholde seg til mange ulike legemidler: I alt var det 570 000 hjemmeboende legemiddelbrukere som fikk utlevert fem eller flere legemidler i løpet av året.

Minst fem legemidler ny.png

Figuren viser fordelingen av antall legemidler (definert som ulike ATC 5-nivåer) som er utlevert på resept i 2017 til hjemmeboende legemiddelbrukere som er 65 år eller eldre. I denne befolkningsgruppen som helhet fikk ni av ti utlevert minst ett legemiddel i løpet av året.

Mange legemidler kan øke faren for feilbruk

En viktig indikator på uhensiktsmessig forskrivning til eldre er antallet forskrevne legemidler. Flere legemidler kan brukes til behandling eller forebygging av én enkelt sykdom. Hvis en person i tillegg har flere sykdommer, kan risikoen for uhensiktsmessig legemiddelbruk, bivirkninger, interaksjoner, sykehusinnleggelser og død øke.

– At mange eldre må forholde seg til mange legemidler kan øke faren for feilbruk, advarer Christian Berg.

Stadig flere får minst 15 legemidler

De nye tallene viser at mange eldre må forholde seg til flere legemidler og at antallet øker.

15 legemidler ny.png

Figuren viser andelen eldre legemiddelbrukere som fikk utlevert minst 15 legemidler per år i perioden 2004–2017.

  • Andelen kvinner som er 65 år eller eldre, og som fikk 15 legemidler eller mer, økte fra 6,9 prosent til 10,5 prosent i perioden.
  • Andelen blant menn økte fra 4,7 prosent til 7,5 prosent.

Christian Berg presiserer at det ikke nødvendigvis er slik at den enkelte bruker alle legemidlene samtidig. Noen legemidler vil være til korttidsbruk eller akuttbehandling, for eksempel behandling av infeksjoner med antibiotika. Statistikken viser alle forskjellige legemidler som er utlevert til en person i løpet av året.

Disse legemidlene øker mest blant eldre

Økningen i andel brukere over tid er mest tydelig for svake smertestillende legemidler, legemidler ved magesår, og spiserørsbetennelse (halsbrann/gastroøsofageal refluks) og legemidler som senker kolesterol og andre fettstoffer i blodet (lipidsenkende midler).

Andelen som bruker beroligende midler og sovemidler har imidlertid gått ned, og andelen brukere av antibiotika var også noe redusert i 2017.

Tabell 1. Bruk av legemidler hos eldre (≥70 år) i Norge i 2006, 2011, 2016 og 2017 vist som andel (%) av befolkningen som har hentet minst én resept av et legemiddel i en legemiddelgruppe i det aktuelle året. Bare grupper hvor mer enn ti prosent av den eldre befolkningen inngår er inkludert i tabellen.

Legemiddelgrupper (ATC-koder)

2006

2011

2016

2017

Legemidler ved hjerte- og karlidelser (C03, C07, C08, C09)

58

61

61

61

Blodfortynnende legemidler (B01A)

42

47

47

47

Lipidsenkende midler – behandling av høyt kolesterol, i hovedsak statiner (C10)

27

36

39

40

Beroligende midler og sovemidler (N05B, N05C)

34

33

30

29

Antibiotika (J01)

31

33

30

29

Smertestillende legemidler, opioider (N02A)

20

20

20

20

Andre smertestillende midler – i hovedsak paracetamol (N02B)

13

19

23

25

Legemidler ved betennelser og reumatiske sykdommer, (NSAIDs, M01A)

21

20

17

17

Legemidler for magesår og spiserørsbetennelse (A02B)

14

19

23

24

Antidepressiva (N06A)

11

11

11

11

Tyroidea-midler, ved lavt stoffskifte (H03)

9

10

11

11

Kortikosteroider, tabletter og injeksjoner (H02A)

8

10

11

11

Diabetesmidler (A10)

8

9

10

10

Dette er 30 på topp-legemidlene

Tabellen viser en oversikt over de mest brukte legemidlene i Norge i 2017, andel og antall personer som har fått minst én resept – alle aldre.

 

ATC-kode

Innholdsstoff

Bruk

Antall brukere

Andel av befolkningen (%)

1

N02BE01

paracetamol*

Smertestillende

524.901

9,9

2

J01CE02

fenoksymetylpenicillin

Antibiotikum

394.344

7,5

3

B01AC06

acetylsalicylic syre

Blodfortynnende

364.426

6,9

4

N02AJ06

kodein og paracetamol

Smertestillende, kombinasjon med opioid

351.291

6,7

5

M01AB05

diklofenak*

Smertestillende/betennelses-dempende

323.120

6,1

6

C10AA05

atorvastatin

Lipidsenkende

295.715

5,6

7

N05CF01

zopiklone

Sovemiddel

290.210

5,5

8

R06AE07

cetirizin*

Allergimiddel

286.302

5,4

9

C07AB02

metoprolol

Hjerte- og karlidelser

283.411

5,4

10

R03AC02

salbutamol

Astma og kols

270.499

5,2

11

R05DA01

etylmorfin

Hostestillende

265.341

5,1

12

A02BC02

pantoprazol*

Magesår og spiserørsbetennelse

263.785

5,0

13

R06AX27

desloratadin

Allergimiddel

243.334

4,6

14

M01AE01

ibuprofen*

Smertestillende/betennelses-dempende

230.829

4,4

15

N02AX02

tramadol

Smertestillende, opioid

225.070

4,3

16

C10AA01

simvastatin

Lipidsenkende

212.312

4,0

17

H03AA01

levothyroxinnatrium

Ved lavt stoffskifte

209.382

4,0

18

S01AA01

kloramfenikol

Øyedråper, antibiotikum

193.942

3,7

19

J01CA08

pivmecillinam

Antibiotikum

190.781

3,6

20

H02AB06

prednisolon

Betennelsesdempende kortikosteroid

187.335

3,6

21

A02BC05

esomeprazol

Magesår og spiserørsbetennelse

176.064

3,3

22

R01AD09

mometason*

Nesespray ved allergi

171.090

3,2

23

G03AA07

levonorgestrel og etinylestradiol

Prevensjon (P-piller)

152.705

2,9

24

A11CC05

kolekalsiferol   

Vitamin D -tilskudd

147.685

2,8

25

M01AE52

naproksen og esomeprazol

Smertestillende/betennelses-dempende, kombinasjon med syrepumpehemmer

142.741

2,7

26

C08CA01

amlodipin

Hjerte- og karlidelser

137.090

2,6

27

N05BA04

oksazepam

Angstdempende/beroligende

136.950

2,6

28

G03CA03

estradiol

Hormontilskudd til kvinner

136.672

2,6

29

J01AA02

doksycyclin

Antibiotikum

122.266

2,3

30

A10BA02

metformin

Diabetes

120.061

2,3

* Det selges også reseptfrie pakninger. Tallene inneholder bare legemidler som utlevert etter resept.

Om rapporten

Rapporten «Reseptregisteret 2013–2017» inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler på resept fra apotek i Norge i den siste femårsperioden (2013–2017). Årets utgave er den ellevte i rekken. I tillegg finnes en generell del med informasjon om Reseptregisteret og legemiddelstatistikken.

Rapporten har også en oversikt over vitenskapelige artikler hvor data fra Reseptregisteret er benyttet, i perioden 2001 til mars 2018.

Rapporten fra Reseptregisteret kan brukes sammen med Reseptregisterets statistikkbank www.reseptregisteret.no for å få mer informasjon (oppdatert 15. mars 2018 med tall for 2017) Statistikkbanken inneholder flere opplysninger om brukere av legemidler på resept.