Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nye beregninger: 150 000 har kols»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nye beregninger: 150 000 har kols

Nyhet

Nye beregninger: 150 000 har kols

Mer enn hver 20. person over 40 år har kols, til sammen om lag 150 000 personer. Det viser nye beregninger som er gjort i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Kolspasient
Infeksjoner kan utløse alvorlige forverringer hos de som er verst rammet av kols. Colourbox.com

Mer enn hver 20. person over 40 år har kols, til sammen om lag 150 000 personer. Det viser nye beregninger som er gjort i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Kols er en sykdom som innebærer kronisk nedsatt lungefunksjon.

- Sykdommen skyldes først og fremst røyking, men er også forbundet med f.eks støv i arbeidsmiljøet, sier overlege Per Nafstad ved avdeling for ikke-smittsomme sykdommer, Folkehelseinstituttet. Nafstad er også tilknyttet Universitetet i Oslo.

Kols er en av de fire ikke-smittsomme sykdommene med til dels felles risikofaktorer, se tekstboks.

Tall for hvor mange som har kols i Norge, har vært etterspurt. Til grunn for de nye beregningene ligger blant annet data fra helseregistre, tall fra den siste helseundersøkelsen i Tromsø samt annen forskning. Fagmiljøene ved universitetene i Bergen, Trondheim og Tromsø har sammen med Folkehelseinstituttet gått gjennom datagrunnlaget. De nye tallene er publisert i nettutgaven av Folkehelserapporten.

1 av 20 i aldersgruppa over 40 år

Spesialistene konkluderer med at:

  • Om lag seks prosent av befolkningen over 40 år har kols. Dette tilsvarer 150 000 personer eller mer enn én av 20 i denne aldersgruppen.
  • De fleste har milde symptomer, og mange vet ikke at de har sykdommen.

Det er knyttet usikkerhet til tallene fordi antallet vil variere med kriteriene som benyttes.

Mange sykehusinnleggelser

De verst rammede opplever ofte gjentatte sykehusinnleggelser, særlig i forbindelse med influensa og luftveisinfeksjoner. Over 10 000 legges inn på sykehus hvert år. Av disse er det nesten én av tre (29 prosent) som legges inn på nytt i løpet av de første 30 dagene.

Røykestopp viktig

Røykere har litt over fire ganger høyere risiko enn ikke-røykere for å utvikle kols. I tillegg har ofte kolspasienter andre røykerelaterte sykdommer, først og fremst hjerte- og karsykdom.

- Derfor er det gledelig at antall røykere går ned. Likevel vil trolig antallet som lever med kols, holde seg høyt i årene framover. Bakgrunnen er at antallet eldre i befolkningen øker, og risikoen for kols øker med alderen. På den andre siden vil nedgangen i røyking motvirke økningen som følger med flere eldre, sier Nafstad.

Røykestopp er også en viktig del av behandlingen for dem som allerede har utviklet kols. Man kan ikke bli frisk av denne sykdommen, men behandling kan lindre symptomene, og røykestopp kan bremse forverring og ytterligere tap av lungefunksjonen. 

Se kapittel "Kols" i Folkehelserapporten for flere tall, også for dødelighet

Nafstad har ledet ekspertgruppen som for øvrig har bestått av:

Hasse Melbye, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 
Arnulf Langhammer, Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim 
Per Bakke, Universitetet i Bergen 
Gunnar Reksten Husebø, Universitetet i Bergen

Se også: