Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Verdens aidsdag 1. desember

1. desember ble solidaritetsdagen for de som er berørt av hiv og aids markert. Hittil i 2017 er det påvist rundt 200 nye hivpositive tilfeller her i landet.

– Vi forventer at det ved årets slutt vil være meldt cirka 220 hivpositive tilfeller. Dette er på samme nivå som i 2015 og 2016, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver på Folkehelseinstituttet.

Hivsituasjonen i Norge

Hittil i 2017 har laboratoriene meldt at det er påvist rundt 200 nye hivpositive tilfeller i Norge, men foreløpig er bare 143 av disse meldt til meldesystemet MSIS fra lege.

Folkehelseinstituttet ser at antall hivpositive menn som har sex med menn foreløpig holder seg på nivå med de foregående to årene, mens antall heteroseksuelt smittede innvandrere fortsatt vil gå noe ned.

– For andre grupper antar vi at antall påviste hivtilfeller vil endre seg lite sammenlignet med 2016, sier Nilsen. 

Heteroseksuell smitte blant personer som er bosatt i Norge er fortsatt forholdsvis sjeldent. De fleste i denne gruppen er menn som smittes i utlandet, spesielt i Thailand. Det skjer lite nysmitte blant personer som tar stoff med sprøyter i Norge.

De siste fem årene har vi sett en nedgang i antall diagnostiserte hivtilfeller i Norge. Dette skyldes hovedsakelig færre nye hivsmittede innvandrere.

I samme periode har antallet hivtilfeller økt blant menn som har sex med menn, som er smittet i utlandet. Samtidig har antallet for den samme gruppen som er smittet i Norge, gått ned.

Totalt er det nå meldt 6207 hivpositive tilfeller i Norge siden 1984, fordelt på 4205 menn og 2002 kvinner.  

Kondombruk og hivbehandling

Fortsatt er konsekvent kondombruk ved sex med ukjent partner det viktigste forebyggende tiltaket i kampen mot hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

– Også tidlig start med hivbehandling og tilbud om forebyggende hivmedisin kan bidra til redusert smittepress i de mest risikoutsatte miljøene, påpeker Øivind Nilsen.

Ved kommende årsskifte regner Folkehelseinstituttet med at omlag 700 personer i Norge har fått tilbud om forebyggende hivmedisin (PrEP). Utfordringen framover vil være å motvirke at disse tiltakene medfører redusert kondombruk.