Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet
Ny systematisk oversikt

Usikkert hva som virker for barn utsatt for vold

Det er usikkert hvilke tiltak som virker for barn som er utsatt for vold i nære relasjoner. Studiene er for dårlige til å trekke konklusjoner, viser en kunnskapsoppsummering fra Folkehelseinstituttet.

Gutt foran murvegg
Colourbocox.com

Forskerne har sammenstilt resultater fra fem systematiske oversikter som inkluderte 37 primærstudier. De systematiske oversiktene er av moderat til høy metodisk kvalitet, men dette er ikke tilfellet for enkeltstudiene.

To type tiltak: psykoterapi og fosterhjem

Tiltakene i studiene ble delt i to grupper, psykoterapi og behandling i fosterhjem.

– Av de psykoterapeutiske tiltakene ser det ut til at traumefokusert kognitiv atferdsterapi kan redusere symptomer på posttraumatisk stresslidelse litt. Vår tillit til dokumentasjonen bak dette resultatet er imidlertid lav, sier forsker og prosjektleder Julia Bidonde ved Folkehelseinstituttet.

Oversiktene omtaler elleve tiltak om behandling i fosterhjem, blant annet hjemmebesøk av sykepleier. Tiltakene vurderte ulike utfall for barna, som uønskede hendelser, kognisjon (tankevirksomhet og intelligente prosesser), psykisk helse, livskvalitet, tilknytning og varigheten av fosterhjemsplassering.

Trenger bedre studier

Tilliten til dokumentasjonen er svært lav, så det er usikkert om tiltakene bedrer barnas situasjon.

– Det bør gjennomføres bedre studier, slik at vi kan få sikrere kunnskap om hvilke tiltak som vi bør tilby barn og ungdom som har vært utsatt for vold, sier Bidonde.

I rapporten anbefaler forskerne å informere beslutningstakere, helsearbeidere, sosialarbeidere, foreldre og omsorgspersoner om at dokumentasjonen om effekten av de nevnte tiltakene er mangelfull.

Kontaktperson:
Fungerende avdelingsdirektør Signe Flottorp, Signe.Flottorp@kunnskapssenteret.no, tlf: 995 04 376

Rapporten