Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Statistikk
Europeisk narkotikarapport 2017

Syntetiske opioider en økende helsetrussel

Sterke syntetiske opioider er en økende helsetrussel for Europa. Overdosedødsfallene øker og nye psykoaktive stoffer er stadig tilgjengelige, viser EUs årlige narkotikarapport.

Typer narkotika
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

6. juni publiserte EUs narkotikabyrå (EMCDDA) sin årlige narkotikarapport; The European Drug Report. Rapporten sammenligner narkotikasituasjonen i europeiske land og viser trender i narkotikabruk. Folkehelseinstituttet er norsk kontaktpunkt for EMCDDA og bidrar med data og informasjon om narkotikasituasjonen i Norge.

– Narkotikaproblemet er fortsatt en betydelig utfordring for landene i Europa. Over 93 millioner europeere har prøvd illegale rusmidler, og antallet overdosedødsfall fortsetter å stige for tredje år på rad, sier Dimitris Avramopoulos, EU-kommissær for migrasjon, innenrikssaker og EU-borgerskap i en pressemelding fra narkotikabyrået.

Bekymret for de unge

Avramopoulos er særlig bekymret for at unge mennesker blir eksponert for mange nye og farlige stoffer. I perioden 2009 til 2016 ble det påvist 25 svært sterke syntetiske opioider i Europa. Det trengs kun små mengder av disse stoffene for å produsere mange tusen doser. Dette utgjør en økende helsetrussel.

Selv om syntetiske opioider bare utgjør en liten del av narkotikamarkedet, får EUs narkotikabyrå stadig rapporter om stoffene og skadene som de forårsaker, blant annet ikke-dødelige forgiftninger og dødsfall.

Overdosedødsfall øker

Rapporten viser at antallet overdosedødsfall i Europa har økt for tredje år på rad. Det er anslått at Europa (28 EU-land samt Tyrkia og Norge) til sammen hadde 8 441 overdosedødsfall i 2015, hovedsakelig knyttet til heroin og andre opioider (se rapporten side 77). Det er en økning på seks prosent i forhold til de 7 950 overdosedødsfallene som landene hadde i 2014.

Tyskland, Litauen, Nederland, Sverige, Storbritannia og Tyrkia rapporterte om en økning i antall overdosedødsfall i 2015.

Færre nye stoffer i 2016

Nye psykoaktive stoffer (“NPS” eller “nye stoffer”) er fortsatt en stor helsepolitisk utfordring i Europa.

– Disse stoffene omfatter et bredt spekter av syntetiske stoffer, som cannabinoider, katinoner, opioider og benzodiazepiner. De omfattes ikke av det internasjonale narkotikakontrollsystemet, sier rådgiver Ola Røed Bilgrei i Folkehelseinstituttet.

I 2016 ble 66 nye stoffer meldt for første gang via EUs system for tidlig varsling. Tallet er lavere enn i 2015 da 98 nye stoffer ble meldt.

– De nyeste funnene viser at tiltak mot nye psykoaktive stoffer, som ny lovgiving og tiltak rettet mot fysiske utsalgssteder, nok kan ha en effekt når det gjelder framveksten av nye psykoaktive stoffer på markedet. Men til tross for de positive signalene om at antallet nye stoffer går ned, er tilgjengeligheten generelt fortsatt høy, sier Alexis Goosdeel, direktør for EMCDDA.

Hva betyr utviklingen i internasjonal cannabispolitikk for Europa?

Den siste tiden har deler av Nord- og Sør-Amerika vedtatt endringer i lovverket for cannabis. Politikere og befolkningen i Europa har fulgt utviklingen med interesse.

Rapporten fastslår at det er viktig å vente til det foreligger robuste evalueringer før det er mulig å vurdere kostnader og fordeler ved de ulike tilnærmingsmåtene.

Det er store ulikheter i hvordan loven ser på cannabis og hvordan stoffet blir brukt i EUs 28 medlemsstater. Noen land er svært restriktive, mens andre tolererer visse bruksformer. Imidlertid har ingen av de nasjonale myndighetene i Europa uttrykt støtte for legalisering av cannabis til rekreasjonsbruk.

Bruk av rusmidler og tobakk blant skoleungdom i EU og USA

I årets rapport sammenlignes langsiktige mønstre for rusmiddelbruk blant europeiske og amerikanske skoleelever (15–16 år), etter at to store nye spørreundersøkelser ble publisert i 2016.

Bruk av cannabis siste måned blant de europeiske skoleelevene i undersøkelsen lå på rundt halvparten (åtte prosent) av nivået som ble rapportert i USA (15 prosent).

– Bruk av tobakk siste måned var nesten fire ganger høyere blant elever i Europa (23 prosent) enn i USA (seks prosent), sier Ola Røed Bilgrei.

Narkotikasituasjonen i det enkelte land

For første gang er rapporten supplert med 30 nasjonale narkotikarapporter med oversikt over narkotikasituasjonen i det enkelte land. Blant de viktigste elementene i rapportene er en oversiktstabell som gir et sammendrag av narkotikasituasjonen i det enkelte land i tall, og et visualiseringsverktøy (“EU dashboard”) som setter data fra hvert land inn i en europeisk kontekst.

Norsk oppsummering av europeisk narkotikarapport 2017

The European Drug Report

Årlig rapport om narkotikasituasjonen i Europa, publiseres av EUs narkotikabyrå.

Rapporten finnes som interaktive nettsider, og som pdf-fil på flere språk, blant annet norsk og engelsk.

EUs narkotikaovervåkingssenter – EMCDDA

  • EUs narkotikaovervåkingssenter fulle navn er: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).
  • Senterets viktigste oppgave er å overvåke og analysere narkotikasituasjonen i Europa.
  • Folkehelseinstituttet er norsk kontaktpunkt for EMCDDA og bidrar med data og informasjon om narkotikasituasjonen i Norge.
  • Mer om Folkehelseinstituttets rolle i EMCDDA.

Norsk oppsummering av rapporten