Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Statistikknytt
Sykdomspulsen mars 2017

Mage-tarminfeksjoner hos småbarn går ned

Legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjon hos små barn ser ut til å ha gått ned de siste årene. Det viser statistikk fra Sykdomspulsen ved Folkehelseinstituttet. I aldersgruppa 5-19 år viser statistikken økning i legekonsultasjoner for både mage-tarminfeksjoner og luftveisinfeksjoner.

mage-tarm-allealdre_9.3.17.jpg

Sykdomspulsen er et overvåkingssystem for smittsomme sykdommer. Systemet viser antall konsultasjoner hos fastleger og legevakter. Formålet er å oppdage utbrudd av smittsomme sykdommer så tidlig som mulig slik at smitteverntiltak kan iverksettes. 

Statistikk for 2017

Statistikk fra Sykdomspulsen hittil i år viser at:

  • I denne og foregående vinter ser det ut til at antallet legekonsultasjoner for mage-tarminfeksjoner blant 0–4 åringer er lavere enn tidligere vintre. Trolig har dette sammenheng med innføring av vaksine for rotavirusinfeksjon. 
  • Siden skolestart høsten 2016 har antallet legekonsultasjoner for både mage-tarminfeksjoner og øvre luftveisinfeksjoner vært høyt i aldersgruppen 5–19 år. Dette har trolig sammenheng med behovet for sykmelding i den videregående skolen. 
luftveier_allealdre_9.3.2017.JPG

Figur 2. Statistikk for øvre luftrveisinfeksjoner sesongene 2011/2012 til 2016/2017, alle aldersgrupper sett under ett.

Sesongene går fra uke 30 til uke 29 påfølgende år. Denne sesongen er i figur 1 og 2 vist til og med uke 6, markert med svart strek i figurene.

Fra 2014 har Sykdomspulsen vært benyttet som en del av influensaovervåkingen. Fra i år benyttes Sykdomspulsen også til overvåking av øvre luftveisinfeksjoner og mage-tarminfeksjoner.

Folkehelseinstituttet vil hver måned framover legge ut statistikk for legekonsultasjoner angående disse to diagnosegruppene.

Ikke eksakte tall, men trender

Tallene i Sykdomspulsen viser ikke eksakte tall på hvor mange personer som er syke, siden noen går til legen flere ganger med samme diagnose, mens andre ikke går til legen i det hele tatt. Statistikken vil likevel gi Folkehelseinstituttet og kommunelegene en pekepinn på utbredelsen, slik at helsetjenesten kan benytte Sykdomspulsen til å se endringer i forekomst av sykdom, om eventuelle tiltak skal settes inn og om iverksatte tiltak viser effekt.  

Eksempel:

Under Shigella-utbruddet i Tromsø i 2011 økte antall konsultasjoner med mage-tarminfeksjoner i Troms. 

Les mer Om sykdomspulsen 

Relaterte artikler

Fylkesstatistikk