Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Støyforurensning rammer flest og antallet øker

Støy er den miljøfaktoren flest er eksponert for i Norge. I dag er det verdens støyfrie dag.

Foto: Scanpix
Foto: Scanpix

Blant miljøfaktorene kommer støy på annenplass etter luftforurensning når det gjelder bidrag til sykdomsbyrde i Europa. Støy er samtidig den miljøfaktoren flest er utsatt for.

I 2014 hadde nærmere 2,1 millioner nordmenn støynivåer utenfor boligen sin som overskrider anbefalt grenseverdi for støy på 55 dB (desibel).

Den viktigste støykilden er vegtrafikkstøy. Norske myndigheter har satt seg som nasjonalt mål at støyplagen skal reduseres med ti prosent fra 1999 til 2020.

- I stedet for en reduksjon, har antallet støyutsatte personer økt med cirka 700 000 siden 1999, sier Norun Hjertager Krog, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Teknologisk utvikling for å redusere vegtrafikkstøyen har vist seg ikke å være nok, og fremdeles øker antall personer som er plaget av støy. Årsaken er trafikkøkning, og at flere bosetter seg i områder med høy trafikktetthet og støyeksponering.

- Det betyr at god byplanlegging blir essensielt for å forhindre en ytterligere vekst i støyplagen, sier Krog.

Oslo er den byen i Europa med sterkest vekst.

Definisjon

Støy defineres som «uønsket lyd».

Verdens støyfrie dag

Hvert år den siste onsdagen i april markeres «Støyfri dag» (International Noise awareness day).

Formålet med dagen er å sette fokus på støy som problem, og øke bevissthet og forståelse for at støy kan ha konsekvenser for helse, velvære og livskvalitet.