Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Stadig færre 15-åringer drikker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Stadig færre 15-åringer drikker

Nyhet

Stadig færre 15-åringer drikker

I 1999 drakk 55 prosent av alle norske 15–16-åringer alkohol minst én gang i måneden. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. Nå drikker bare 24 prosent like ofte.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I 1999 drakk 55 prosent av alle norske 15–16-åringer alkohol minst én gang i måneden. Siden den gang har andelen blitt stadig mindre. Nå drikker bare 24 prosent like ofte.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Rapporten «Bruk av rusmidler og tobakk blant 15–16-åringer» viser at andelen ungdommer som sa at de hadde drukket alkohol i løpet av de siste 12 månedene, er redusert fra 78 prosent i 1999 til 49 prosent i 2015.

Andelen som oppga å ha drukket alkohol i løpet av de siste 30 dagene, er redusert fra 55 til 24 prosent.

Alkoholbruk fordelte seg slik blant 15–16-årige gutter og jenter i perioden 1995-2015:

Utvikling sigarettbruk

Figur 1: Andel gutter og jenter i alderen 15–16 år som oppga å ha drukket alkohol henholdsvis noen gang, i løpet av siste 12 mnd. og i løpet av siste 30 dager, 1995–2015.

Andelen tilfeller av ungdommer som er beruset eller drikker betydelig mengder er også redusert fra årtusenskiftet til 2015. I tillegg har det vært en markant reduksjon i andelen ungdommer som opplever det som svært lett/lett å få tak i alkohol dersom de ønsker det. Eksempelvis har det vært en nedgang fra 91 prosent i 1995 til 68 prosent i 2015 for å få tak i øl.

Alkoholbruken har gått ned selv om tilgjengeligheten til alkohol har gått opp, og selv om ungdommenes foreldre og besteforeldre drikker alkohol. Men forskerne vet ennå ikke om en del av ungdommene aldri vil begynne å drikke, eller om de bare utsetter alkoholbruken til de blir eldre.

– Færre ungdommer rapporterer å drikke mye på én gang, og færre rapporterer fyll. Det er positivt. Beruselse kan jo som kjent øke risikoen for skader, særlig blant unge. Risikoen for vold og overgrep øker også, sier Elin K. Bye, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Alle piler peker ned

– Det er en gjennomgående positiv nedgang i bruk av både tobakk, alkohol og narkotika blant norske 15–16-åringer. I 2015 var andelene for bruk av alkohol og tobakk på det laveste nivået siden undersøkelsene startet i 1995, sier Bye. 

Ifølge Bye finnes det ikke klare svar på årsakene til nedgangen, men andre undersøkelser viser at dagens ungdom er mer hjemmekjære, veltilpassede og aktive enn tidligere generasjoner. Ungdommene har god kontakt med foreldrene sine, og foreldrene vet hvem de er sammen med og hvor de er.

– Det er adskillig flere ungdommer nå enn for 10–15 år siden som oppgir at foreldrene vet hvor de er på en lørdagskveld. Foreldrene vet også hvem de er sammen med. I tillegg er dagens ungdom mer opptatt av skolearbeid og god helse. Vi ser for eksempel at andelen ungdom som trener regelmessig og mye, har økt betydelig de siste 15 årene, sier Bye.

Europeisk undersøkelse hvert fjerde år

Den nye rapporten presenterer resultater fra den norske delen av den europeiske skole-undersøkelsen ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). ESPAD-undersøkelsen gjøres hvert fjerde år. Rapporten viser utviklingen i bruk av rusmidler og tobakk blant norske 15–16-åringer i perioden 1995-2015.

Norske 15–16-åringer kommer svært godt ut sammenlignet med ungdommer i de fleste land i Europa; de ligger gjennomgående lavt når det gjelder bruk av rusmidler og tobakk.

I 2015-undersøkelsen lå norske 15–16-åringer i det nederste sjiktet sammenlignet med andre land i Europa, både når det gjaldt å ha drukket henholdsvis noen gang, i løpet av de siste 12 månedene og i løpet av de siste 30 dagene.

29 prosent hadde prøvd sigaretter

Andelen 15–16-åringer som oppga at de noen gang hadde røykt, har vært jevnt fallende etter årtusenskiftet, fra omkring 70 prosent i 1999 til 29 prosent i 2015.

Røyking fordelte seg slik blant 15–16-årige gutter og jenter i perioden 1995-2015:

Utvikling alkoholbruk

Figur 2: Andel gutter og jenter i alderen 15–16 år som oppga at de hadde røykt noen gang, i løpet av siste 30 dager og daglig siste 30 dager, 1995–2015.

Norge er blant landene i Europa som har hatt størst nedgang i andelen 15–16-åringer som oppga å ha røykt noen gang. Norge hadde i 2015 den laveste andelen 15–16-åringer sammenlignet med andre europeiske land, som oppga å ha røykt daglig i løpet av de siste 30 dager.  

Ungdommene gir utrykk for at det er vanskeligere å få tak i sigaretter nå enn tidligere. Andelen som mener det ville være ganske/svært lett å få tak i sigaretter om de skulle ønske det, er redusert fra 96 prosent i 1999 til 64 prosent i 2015.

– Røyking er den enkeltfaktoren som har sterkest negativ innvirkning på folkehelsa, og det er gledelig at Norge ligger lavest i Europa når det gjelder dagligrøyking blant ungdom, sier Bye.

– I Norge er det nå flere ungdommer som bruker snus enn sigaretter, men vi ser at ungdom også snuser mindre nå enn før, sier Bye.

Cannabisbruk ned fra 12,3 til 6,5 prosent

Andelen som oppga at de noen gang hadde brukt cannabis, økte fra 5,9 prosent 1995 til 12,3 prosent i 1999, men ble så redusert til 6,5 prosent i 2015. Andelen som oppga å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene økte fra 4,7 prosent i 1995 til 9,1 prosent i 1999, og ble så redusert til 5,3 prosent i 2015.

Cannabisbruk fordelte seg slik blant 15–16-årige gutter og jenter i perioden 1995-2015:

Utvikling cannabisbruk

Figur 3: Andel gutter og jenter i alderen 15–16 år som oppga å ha brukt cannabis henholdsvis noen gang, i løpet av siste 12 mnd. og i løpet av siste 30 dager, 1995–2015.

Norge har i alle skoleundersøkelses-årene vært blant de landene som har hatt den laveste andelen 15-16-åringer som oppga å ha brukt cannabis noen gang, i løpet av de siste 12 månedene, og i løpet av de siste 30 dagene.

– Det er viktig å understreke at unge som oppgir å ha brukt tobakk, alkohol eller andre rusmidler noen gang, ikke nødvendigvis fortsetter å bruke slike stoffer. Undersøkelsene viser ikke andelen som har eller vil få, problemer knyttet til slik bruk. For mange vil bruken begrense seg til eksperimentering, sier Bye.