Hopp til innhold

Forskningsfunn

Snarveien ut i jobb er bedre enn omveien

Publisert

Å komme raskt ut i jobb med oppfølging på arbeidsplassen, er bedre for arbeidssøkere med bistandsbehov enn omveien via tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak. «Snarveien» får over dobbelt så mange i jobb.

Kvinne får opplæring på arbeidsplass
Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Å komme raskt ut i jobb med oppfølging på arbeidsplassen, er bedre for arbeidssøkere med bistandsbehov enn omveien via tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak. «Snarveien» får over dobbelt så mange i jobb.


Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

Den nye rapporten «Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov: en systematisk oversikt» er utarbeidet på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Forskerne sammenlignet tradisjonelle arbeidsmiljøtiltak med Supported Employment og varianten Individual Placement and Support (ISP).

Supported Employment er samlebetegnelsen for en type arbeidsmarkedstiltak som får personer med bistandsbehov i arbeid raskt – for deretter å gi arbeidstakeren og arbeidsgiveren tett oppfølging på ulike måter, slik at arbeidstakeren kan stå i arbeid og arbeidsgiveren får utført et arbeid.

Får over dobbelt så mange i arbeid

Forskerne sammenlignet disse to tilnærmingene for å få personer med bistandsbehov ut i jobb med tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak:

  • Supported Employment (SE) er et arbeidsmarkedstiltak der deltakere med ulike behov for bistand kommer raskt ut i vanlig arbeid og med videre oppfølging på arbeidsplassen.
  • SE-varianten Individual Placement and Support (IPS) er særlig utviklet for personer med psykiske lidelser. Målet er også her å få personen så raskt som mulig ut i betalt jobb på en ordinær arbeidsplass med tett oppfølging.

IPS ser ut til å få over dobbelt så mange personer med bistandsbehov ut i arbeid sammenlignet med mer tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak. Der øver man seg først på oppgavene før man får prøve seg på ordentlig.

– IPS-deltakerne ser dessuten ut til å være lenger i arbeid og de tjener mer, sier forsker Heid Nøkleby ved Folkehelseinstituttet.

Best å trene på realistiske oppgaver

Tradisjonelle arbeidsmarkedstiltak har gitt deltakerne skjermet arbeid og opplæring, for deretter å søke mot vanlig arbeid etter en tid. Dette opplegget kalles også «train then place».

Tiltakene Supported Employment og SE-varianten Individual Placement and Support innebærer i stedet at deltakeren så raskt som mulig skal ut i vanlig arbeid – altså betalt jobb på en ordinær arbeidsplass i hel- eller deltid med tett oppfølging. Dette tiltaket kan kalles «place then train».

 I alt 38 studier inngår i den systematiske oversikten. Ni handlet om Supported Employment, 29 om IPS.

– Det ser ikke ut til at IPS-deltakerne opplever å få bedre psykisk helse eller at de har færre innleggelser på psykiatrisk avdeling i løpet av prosjektperioden som var på seks måneder til fem år, sier Nøkleby.

Overførbart til Norge

Analysene viste at IPS gir gode resultater, på tvers av studienes geografiske og kulturelle sammenheng og type kontrolltiltak.

– Dette bidrar til at vi vurderer resultatene som overførbare til norske forhold, sier forskeren.

Heid Nøkleby understreker at studiene av Supported Employment, er få og små, men som hun legger til:

– Resultatene i disse studiene peker i samme positive retning for personer med alvorlige fysiske skader eller utviklingsskader.