Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Smitte fra mat, vann og dyr  - årsrapport 2016

Sykdommer og infeksjoner som smittet fra mat, vann og dyr i 2016, økte i forhold til året før. Slike sykdommer er fremdeles et stort helseproblem internasjonalt.

Det kan være smitte i drikkevann.. Foto: Colourbox.com
Det kan være smitte i drikkevann.. Foto: Colourbox.com

Sammenliknet med mange andre land har Norge en gunstig situasjon når det gjelder slik smitte. En betydelig andel av de mat- og vannbårne infeksjonene som registreres i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), skyldes smitte ved reise eller opphold i utlandet.

Utviklingen siste år

 • Antall meldte tilfeller av campylobacteriose er på linje med foregående år, når man ser alle variasjoner under ett.
 • Antall meldte tilfeller av Salmonella fortsetter å synke slik det har gjort de siste årene. Antall smittet innenlands med denne sykdommen er på samme nivå som i 2014 og 2015, og representerer cirka 20 prosent av de meldte tilfellene. Antall tilfeller smittet utenlands har vist en nedgang de siste fem årene.
 • For 2016 finner vi en markant økning for parasittinfeksjonene giardiasis og kryptosporidiose. Denne økningen skyldes sannsynligvis overgang til bedre diagnostikk og at man har begynt å undersøke flere pasienter for disse smittestoffene.
 • Antall enterohemoragisk Escherichia coli (EHEC)-tilfeller har økt jevnt de siste 10 15 årene. I 2016 økte antall meldte tilfeller med EHEC-infeksjon til 239 tilfeller, mot 221 i 2015 og 151 i 2014. En stor del av denne økningen kan forklares med innføring av nye metoder i rutinediagnostikken ved flere store, medisinsk mikrobiologiske laboratorier. Dette resulterer i at alle innsendte prøver undersøkes for et bredt spekter av smittestoffer samtidig, blant annet EHEC.  
 • Det totale antall meldte tilfeller av sykdommer som smitter ved hjelp av insekter og edderkoppdyr som mellomledd (vektorbårne sykdommer), var lavere enn året før. Forekomsten av vektorbårne sykdommer i Norge er også relativt lav sammenlignet med resten av verden, og de vanligste flåttbårne infeksjonene i Norge er Lyme borreliose og skogflåttencefalitt.
 • Antall meldte tilfeller av Lyme borreliose viste en svak nedgang sammenlignet med fjoråret, men forekomsten er på et høyere nivå enn de siste fem år. Forekomsten av skogflåttencefalitt er på linje med tidligere år. Rundt 80 prosent er smittet innenlands for både Lyme borreliose og skogflåttencefalitt.
 • Tilfeller av de myggbårne infeksjonene, malaria, zikafeber og denguefeber er alle knyttet til utenlandsopphold. Antall meldte tilfeller av malaria og denguefeber viste en nedgang for 2016 sammenlignet med foregående år.
 • Zikafeber ble først meldingspliktig i slutten av desember. Laboratorieprøver i Norge har i årene 2015 og 2016 påvist i underkant av ti tilfeller av akutt zikasykdom hos personer som har oppholdt seg i land med zika. I tillegg er det påvist 20 30 tilfeller med IgG-antistoff mot zikaviruset. Det har ikke vært mulig å si med sikkerhet når disse var smittet. Utbruddet av zikafeber på det amerikanske kontinent og i noen asiatiske land har medført behov for utstrakt reiserådgiving til gravide og andre som har oppholdt seg i eller har ønsket å reise til land med zikautbrudd. 

Forekomsten av smittestoffer i husdyr og næringsmidler produsert i Norge, er relativt beskjeden sammenliknet med de fleste andre land.

Viktig å overvåke

Norges gunstige status kan raskt endres, dersom vi ikke løpende overvåker situasjonen og iverksetter hensiktsmessige tiltak når det er behov for det. Sykdommer som nå er under kontroll, kan lett blusse opp på nytt.

Disse faktorene påvirker forekomsten av mat og vannbårne sykdommer hos oss:

 • endringer i befolkningssammensetningen med flere mottagelige personer (særlig eldre og personer med dårlig immunforsvar)
 • økt internasjonal handel med mat, nye matvaner
 • nye produksjonsrutiner
 • pågående klima- og miljøendringer

Den rapporterte forekomsten av vektorbårne sykdommer påvirkes av:

 • økt oppmerksomhet om sykdommene
 • økt testing
 • endring i diagnostiske prosedyrer
 • forandringer i reiseaktivitet
 • klimatiske forhold som kan påvirke utbredelsen av vektorene
 • introduksjon av nye vektorer og smittestoffer

Les hele rapporten Overvåkning av infeksjonssykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer