Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Små geografiske forskjeller i overlevelse etter hjerteinfarkt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Små geografiske forskjeller i overlevelse etter hjerteinfarkt

Nyhet

Kvalitetsmåling i sykehus

Små geografiske forskjeller i overlevelse etter hjerteinfarkt

Arbeidsdelingen mellom sykehus har ført til at pasienter med førstegangs hjerteinfarkt i stor grad får likeverdige tjenester uansett hvor de bor.

hjerte, hjertehelse, hjerteinfarkt
Foto: Colourbox.com

Arbeidsdelingen mellom sykehus har ført til at pasienter med førstegangs hjerteinfarkt i stor grad får likeverdige tjenester uansett hvor de bor.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Dette går fram av den nye rapporten Kvalitetsindikatoren 30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse. Resultater for 2016. Her utdyper og forklarer Folkehelseinstituttets forskere denne kvalitetsindikatoren som ble publisert på Helsenorge.no den 31. august. Det er dessuten laget egne rapporter for hver enkelte helseforetak.

– Behandlingen av hjerteinfarkt er forbedret etter at akuttbehandlingen av tette blodårer i hjertet ble samlet ved sju sykehus. Hele behandlingskjeden er effektivisert, sier seksjonsleder Jon Helgeland i Folkehelseinstituttet.

Arbeidsdelingen ved hjerteinfarkt har ført til at Folkehelseinstituttet i denne rapporten også har målt overlevelse etter pasientens bosted, og ikke bare knyttet til det enkelte helseforetak, slik tilfellet er for hjerneslag og hoftebrudd. 

Førstegangs hjerteinfarkt:
Halvparten behandles på flere sykehus

Ved førstegangs hjerteinfarkt behandles over halvparten av pasientene nå på flere sykehus. Dette gjør det naturlig å sammenligne overlevelse også geografisk etter hvilket helseforetaksområde som pasienten sogner til, og ikke bare etter innleggelse innenfor det enkelte helseforetak (sykehus).

Pasientene kan bli transportert direkte til ett av de sju sykehusene som driver med akutt utblokking av tette blodårer i hjertet (Percutaneous Coronary Intervention – PCI). Etterpå blir pasientene tilbakeført til sitt lokalsykehus. Ved førstegangs hjerteinfarkt behandles pasientene ved ett av de fire regionsykehusene, Akershus universitetssykehus (Ahus) og sykehusene i Arendal og Stavanger.

– Å måle overlevelse etter pasientens bosted, og dermed helseforetakets opptaksområde, ivaretar bedre den økende funksjonsfordelingen av oppgaver og tjenester mellom helseforetak. Slik arbeidsdeling er spesielt utbredt i behandlingen av akutt hjerteinfarkt, der det nå viser seg at pasienter i stor grad får likeverdige tjenester uansett hvor i landet de bor, sier Helgeland.

Hjerneslag og hoftebrudd: Foreløpig bare én målemetode

Ved hjerneslag blir bare ti prosent behandlet ved flere sykehus, og enda mindre enn dette ved hoftebrudd. For disse diagnosene måler Folkehelseinstituttet derfor overlevelse bare knyttet til det enkelte helseforetak, og ikke til pasientens bosted og helseforetakets opptaksområde.

For både hoftebrudd og hjerneslag har ett helseforetak signifikant lavere overlevelse i perioden 2014–2016, mens ett helseforetak for hjerneslag og to for hoftebrudd har høyere overlevelse. Ved denne målemetoden viser det seg at fire helseforetak har signifikant høyere overlevelse ved førstegangs hjerteinfarkt, mens fire helseforetak har signifikant lavere.