Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rotavirusvaksine for spedbarn viser god effekt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rotavirusvaksine for spedbarn viser god effekt

Nyhet

Rotavirusvaksine for spedbarn viser god effekt

Forekomsten av mage-tarminfeksjoner hos barn er vesentlig redusert etter innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

Spedbarn
Foto: Colourbox.com

Forekomsten av mage-tarminfeksjoner hos barn er vesentlig redusert etter innføring av rotavirusvaksine i barnevaksinasjonsprogrammet, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

To og et halvt år etter at rotavirusvaksinen ble tilbudt i regi av det norske barnevaksinasjonsprogrammet, har ni av ti spedbarn blitt vaksinert mot rotavirus.

– Det er bra at så mange foreldre har tatt imot tilbudet om å vaksinere barna sine og ønsker å beskytte dem mot denne sykdommen. Rotavirusinfeksjon kan forårsake alvorlig dehydrering, spesielt hos de minste barna, sier Tone Bruun, overlege på avdeling for vaksineforebyggbare sykdommer ved Folkehelseinstituttet.

Rotavirusvaksinen Rotarix ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet som et tilbud til alle barn født fra og med 1. september 2014. Før dette var rotavirusinfeksjon årsak til rundt to tredeler av alle sykehusinnleggelser med diaré og oppkast blant sped- og småbarn i Norge.

Vaksinasjonen består av to doser som gis ved seks og tolv ukers alder. Tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK viser at per juni 2017 er vaksinasjonsdekningen for første dose 92 prosent og andre dose 87 prosent. Det er totalt 134 424 barn som har blitt vaksinert med minst én dose siden oppstarten av programmet.

Tallene for mage- og tarminfeksjoner kommer fram gjennom overvåkingssystemet Sykdomspulsen.

Effekt av rotavirusvaksinasjon

For å kunne følge med på effekten av vaksinasjonen, gjennomfører Folkehelseinstituttet en studie for å kartlegge rotavirusforekomsten hos barn under fem år som henvises til sykehus. Studien gjøres i samarbeid med barneavdelinger og laboratorier på fem norske sykehus.

– Foreløpige resultater viser en betydelig nedgang i antall barn under fem år som blir henvist til sykehus med mage-tarminfeksjoner uansett årsak etter innføring av vaksinen, sier Bruun videre.

Andelen av innlagte barn som fikk påvist rotavirusinfeksjon gikk ned med 86 prosent i 2016 sammenliknet med et gjennomsnitt i perioden 2014–2015. Nedgangen var størst (79 prosent) i aldersgruppen under tre år der de fleste barn er vaksinert.

Det er også en nedgang på 68 prosent i sykehuskontakter hos større barn i alderen tre til fem år som ikke er vaksinert på grunn av indirekte beskyttelsen fra vaksinen. I tillegg er det påvist en nedgang på 33 prosent i antall fastlege- og legevaktsbesøk for mage-tarminfeksjon hos barn under fem år i 2016, sammenliknet med et gjennomsnitt for perioden 2006–2015.

Meldte bivirkninger

Siden oppstarten av vaksinasjonsprogrammet i 2014 og fram til juni 2017, har helsepersonell sendt inn 662 bivirkningsmeldinger for rotavirusvaksine. De aller fleste symptomene som meldes er milde og forbigående og vurderes som lite alvorlige.

De hyppigst meldte bivirkningene er diaré og oppkast/gulping, magesmerter, gråt og uro. 86 av de 662 meldingene (13 prosent) gjaldt symptomer som medførte sykehusinnleggelse. De er derfor klassifisert som alvorlige, selv om hendelsen i seg selv ikke nødvendigvis er alvorlig.

– Det er, og skal være, lav terskel for å legge inn spedbarn som har feber eller nedsatt almenntilstand for å avklare årsaken, sier Bruun.

Det har vært meldt om seks tilfeller av tarminvaginasjon (blokkering i nedre del av tarmen). Dette er en kjent, men sjelden bivirkning etter rotavirusvaksinasjon. Risiko for tarminvaginasjon reduseres dersom vaksinen gis innenfor anbefalt aldersgrense, noe som er årsak til strenge øvre aldersgrenser i Norge.

Invaginasjon kan også skyldes andre faktorer, som innføring av fast føde og virusinfeksjon. Tre av tilfellene som ble meldt oppsto flere måneder etter at vaksinen ble gitt, og det anses som usannsynlig at vaksinen var årsaken.

Sammenheng mellom vaksine og invaginasjon kunne ikke utelukkes i de tre siste tilfellene, men de tre barna hadde god allmenntilstand da de ble utskrevet fra sykehuset.

Det er hittil ikke meldt om noen nye eller uventede mistenkte bivirkninger som gir grunn til å endre gjeldende anbefalinger om bruk av vaksinen.