Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forgiftninger med paracetamol øker blant unge jenter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forgiftninger med paracetamol øker blant unge jenter

Nyhet

Folkehelseinstituttet advarer

Forgiftninger med paracetamol øker blant unge jenter

Folkehelseinstituttet får stadig økende antall henvendelser om selvpåførte paracetamolforgiftninger blant jenter 15-19 år. Det fryktes at dette er toppen av isfjellet.

piller liteCOLOURBOX5614611.jpg

Folkehelseinstituttet får stadig økende antall henvendelser om selvpåførte paracetamolforgiftninger blant jenter 15-19 år. Det fryktes at dette er toppen av isfjellet.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

I 2016 hadde Giftinformasjonen totalt 1667 henvendelser der paracetamol ble registrert som hovedvirkestoff. Det vil si at i disse henvendelsene er paracetamol det eneste som er tatt, eller at det er vurdert som det mest problematiske virkestoffet ved blandingsforgiftninger.

– Godt over 200 henvendelser gjaldt unge jenter og tallene øker fra år til år. I 170 tilfeller ble det i fjor anbefalt å oppsøke sykehus. Dette syns vi gir grunn til bekymring, sier avdelingsdirektør Mari Tosterud, Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet.

Ikke alle henvender seg til Giftinformasjonen. Derfor kan disse tallene fra Giftinformasjonen være betydelig lavere enn absolutt antall forgiftninger av paracetamol i Norge.

Eksponeringer hos større barn og ungdom 10-19 år

Henvendelser om paracetamol hos ungdom (10-19 år) dreier seg i stor grad om selvpåførte forgiftninger. I denne sammenheng betyr det at legemidlet er tatt i hensikt å skade seg eller som rop om hjelp. I 2016 var dette årsaken i 75 prosent av paracetamol-henvendelsene i denne aldersgruppen. Antall slike henvendelser om selvpåførte forgiftninger, har steget kraftig i løpet av de siste årene.

Jenter er sterkt overrepresentert i ungdomsgruppen ved selvpåførte forgiftninger med paracetamol. I 2016 hadde Giftinformasjonen over åtte ganger så mange henvendelser om selvpåførte forgiftninger med paracetamol hos jenter som hos gutter.

Antall henvendelser om jenter 10-19 år for de siste årene er vist i figur 1. Hovedproblemet er i aldersgruppen 15-19 år. For aldersgruppen 10-14 år er antall henvendelser så få at vi ikke kan konkludere med noen reell endring.

Figur 1. Henvendelser om selvpåførte forgiftninger med paracetamol hos jenter/unge kvinner

Paracet 2016Figur 1.png

Fordi årsaken til eksponeringen hos ungdom oftere er selvforskyldt enn uhell, vil mengden de inntar være større og risikoen høyere enn for barn under 10 år.

I 170 av henvendelsene om jenter ble det vurdert at det var fare for moderat eller alvorlig forgiftning som krever oppfølging på sykehus.

I 21 av henvendelsene hadde ikke innringer tilstrekkelig opplysninger til at Giftinformasjonen kunne gjøre noen risikovurdering. Også ved inntak av ikke farlige mengder bes ofte innringer kontakte helsetjenesten for å sikre god oppfølging av disse ungdommene.

Det er gode behandlingsmuligheter ved forgiftninger med paracetamol dersom behandling igangsettes raskt. Giftinformasjonens materiale viser ikke hvor mange som utvikler alvorlige symptomer, da vi oftest kun er involvert tidlig i forløpet.

Det er naturlig å sammenlikne henvendelser om paracetamol med ibuprofen, da begge disse legemidlene er vanlige smertestillende som kan kjøpes uten resept, og begge er tilgjengelige utenom apotek. Antall henvendelser om ibuprofen er vesentlig lavere enn paracetamol, og viser ikke samme økningen (figur 2).

Figur 2. Selvpåførte forgiftninger med paracetamol og ibuprofen hos ungdom.

Paracet 2016Figur 2.png

 

Tabell 1 Henvendelser om eksponering for paracetamol hos barn og voksne de siste ti   årene.

 År

Akutte eksponeringer. Legemidlet er inntatt i løpet av under 24 timer

Spørsmål   om bivirkninger

Eksponeringer ut over 24 timer 

Totalt antall henvendelser 

2016

1 589

10

68

1667

 2015

1476

 17

65 

1558 

 2014

 1248

 15

 60

 1323

 2013

 1375

 14 

 63

 1452

 2012

 1253

 10

 58

 1321

 2011

 1220

 16

 34

 1270

 2010

 956

 12

 30

 998

 2009

 987

 11

 23

 1021

 2008

 955

 9

 18

 982

 2007

 936

 16

 22

 974

Totalt antall henvendelser til Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet har økt i samme periode, men ikke i samme grad som for paracetamol. I stolpediagrammet under (figur 3) er eksponeringene gruppert etter alder.

Figur 3. Paracetamolhenvendelser inndelt etter alder.

Paracet 2016Figur 3.png

Eksponeringer hos barn under ti år

Når Giftinformasjonen blir kontaktet om barn under ti år som har fått i seg paracetamol, er det ofte fordi barna har funnet legemidlet i sitt nærmiljø. Det kan ha ligget i en håndveske, på badet, på nattbordet eller på kjøkkenbenken.

De minste barna utforsker sine omgivelser. Noen av disse tablettene er tilsatt smak (banan, jordbær, solbær), og erfaring tilsier at når smaken er god er det større risiko for at barn spiser mange tabletter.

Giftinformasjonen får også mange henvendelser hvor foreldre har feildosert legemidler til barna. Det er heller ikke uvanlig at foreldrene gir barnet feil styrke, voksendose eller for eksempel dobbel dose fordi begge foreldrene gir legemiddel til barnet.

Uhellene hos barn blir sjelden behandlingstrengende. Noen barn blir henvist til lege/sykehus for å få medisinsk kull, og det kan være nødvendig å ta blodprøve av barnet på sykehus, for å kunne slå fast om barnet har fått i seg en farlig mengde paracetamol.

I 2016 ble det i 311 av 371 henvendelser vedrørende barn under ti år ble rådet at det ikke var behov for behandling. Ved 29 av henvendelsene ble det anbefalt behandling hos lege eller på sykehus. Ofte kontaktes Giftinformasjonen av andre enn de som har vært sammen med barna og som har best kjennskap til hva som har skjedd. I de tilfellene får ofte innringer generell informasjon om hvilke mengder som kan være farlig for dette barnet, og de bes om snakke mer med de som har best kjennskap til hva som har skjedd. I en del tilfeller kontakter de Giftinformasjonen på nytt når de har innhentet mer informasjon eller kontakter helsetjenesten dersom det kan være inntatt en farlig mengde.

Eksponeringer for paracetamol hos voksne og eldre

Hevendelsene om paracetamol hos voksne har også hatt en kraftig økning. Giftinformasjonen har i hovedsak henvendelser om akutte eksponeringer, som er inntak som strekker seg over mindre enn 24 timer (Fig 4).

Figur 4. Henvendelser om paracetamol hos voksne etter type eksponering

Paracet 2016Figur 4.png

Det er flere henvendelser om eksponeringer hos kvinner enn menn, i 2016 gjaldt eksponeringen kvinner i 74 prosent av henvendelsene der kjønn var kjent ved henvendelse til Giftinformasjonen.   Selvpåførte forgiftninger utgjorde 59,7 prosent av totalt antall paracetamoleksponeringer i 2016 (se figur 5), og det ser ut som alle årsakskategorier har hatt en økning.

Figur 5. Årsak til henvendelser om paracetamol hos voksne (Bivirkninger og kroniske eksponeringer i Uklart/Annet)

Paracet 2016Figur 5.png

Viktige begrensninger ved tolkning av Giftinformasjonens rapporter om henvendelser

  • Giftinformasjonens henvendelsesrapporter er ikke oversikt over forgiftninger i Norge. Trolig er det mange som ikke kontakter Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet, men heller kontakter legevakt/AMK direkte.
  • Helsepersonell med erfaring fra slik forgiftningsbehandling vil ikke alltid ringe Giftinformasjonen, og mange sykehus bruker behandlingsanbefalingene som ligger tilgjengelig på Helsebiblioteket, uten å kontakte Giftinformasjonen per telefon.
  • Antall henvendelser tilsvarer ikke antall pasienter. Ved noen hendelser får vi flere henvendelser om samme hendelse. Derfor vil antall henvendelser være høyere enn antall pasienter det er blitt ringt om. Dette vil ofte skje der en pasient er utsatt for noe alvorlig eller trenger langvarig behandling og vi blir kontaktet av både hjemmefra og fra legevakt ambulanse og sykehus.
  • Risikovurdering kan ha for høy alvorlighetsgrad. Giftinformasjonen setter risikovurdering ut fra eksponeringsmengde eller symptomer. Oftest kontaktes vi før det har blitt noen symptomer, og risikoen settes ut fra høyeste sannsynlige inntatte mengde.
  • I de tilfeller hvor pasienten kommer raskt under behandling vil den reelle alvorlighetsgraden ofte bli lavere enn risikovurderingen. Relativt ofte, særlig ved selvpåførte forgiftninger, er det inntatt flere legemidler. Da gjøres risikovurderingen ut fra helheten som er inntatt, ikke bare ett virkestoff.