Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Resultater fra kostholdsundersøkelse blant 4-åringer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Resultater fra kostholdsundersøkelse blant 4-åringer

Forskningsfunn

Resultater fra kostholdsundersøkelse blant 4-åringer

Inntaket av frukt og grønt er for lavt og mettet fett for høyt, viser resultater fra en ny kostholdsundersøkelse blant 4-åringer.

kosthold_barn (002).jpg

Inntaket av frukt og grønt er for lavt og mettet fett for høyt, viser resultater fra en ny kostholdsundersøkelse blant 4-åringer.


Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Universitetet i Oslo, Helsedirektoratet og Mattilsynet publisert en ny rapport med tall fra den tredje nasjonale kostholdsundersøkelsen blant barn og unge (Ungkost 3). Formålet med undersøkelsen er å få svar på om barns kostvaner er i tråd med de offisielle anbefalingene samt å følge utviklingen over tid. I juni i fjor la instituttet fram data for 9- og 13-åringer. Nå er analysene av fireåringers kosthold klart. 

9 av 10 spiser for lite grønt

Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter, fisk og begrensede mengder med bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og sukker.

Fireåringene som deltok i undersøkelsen hadde i stor grad et kosthold i tråd med kostholdsrådene, men det peker seg ut noen klare svakheter:

Barna spiser fortsatt for lite frukt og grønnsaker.

Ni av ti oppfylte ikke anbefalingene, sier forsker ved Folkehelseinstituttet, Kristin Holvik.

Fireåringene spiser også for mye mettet fett. Kjøttprodukter som for eksempel pølser og kjøttdeig, og fete meieriprodukter som smør og ost, var matvarer som bidro mest til mettet fett i kosten.

Vitamin D bør opp

Inntaket av vitaminer og mineraler var stort sett bra, bortsett fra vitamin D som var lavere enn anbefalt.  Viktige kilder til vitamin D er fisk og fiskeprodukter, spesielt fete fiskeslag, og spisefett som er tilsatt vitamin D (smør og margarin). I tillegg er tran og andre kosttilskudd en viktig kilde til vitamin D.

Inntaket av sukker var på ni prosent av barnas totale energiinntak, noe som betyr at inntaket ikke overskred anbefalt grense på ti prosent.

Skjev deltakelse

Kun 20 prosent av de spurte svarte på undersøkelsen (399 familier). Blant deltakerne er det en klar overvekt av familier hvor foreldrenes utdanningsnivå er høyere enn gjennomsnittet i befolkningen. Andre undersøkelser viser at barn av foreldre med høy utdanning har lavere sukkerinntak og høyere frukt- og grønnsaksinntak enn barn i familier der foreldrene har kort utdanning.

Vi må derfor ta noen klare forbehold når det gjelder resultatene fra denne undersøkelsen. Blant annet tror vi at resultatene når det gjelder sukker ikke harmonerer med gjennomsnittet for fireåringer i Norge, påpeker Holvik.

Hun legger til at utfordringer knyttet til for lite frukt og grønnsaker og for mye mettet fett kan være enda større i befolkningen sett under ett enn det som er vist i denne undersøkelsen.