Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Pasienter med hjertesykdom får riktige medisiner

Pasienter med hjerte- og karsykdom som er utskrevet fra sykehus, får legemidler i tråd med forslaget til nye faglige retningslinjer. Det viser en analyse fra to helseregistre ved Folkehelseinstituttet.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Etter hjerneslag, hjerteinfarkt, eller hjertesvikt blir pasienter anbefalt å bruke forskjellige legemidler for å forebygge nye hendelser og bedre overlevelsen. Mest brukt er midler for å redusere blodtrykk, kolesterol og midler som virker mot blodproppdannelse.  

Nye retningslinjer for bruk av legemidler etter hjerte- og karsykdommer, vil snart bli offentliggjort fra Helsedirektoratet.  Folkehelseinstituttet har gjennomført et analyseprosjekt, som viser at bruken av hjerte- og karlegemidler samsvarer med forslaget til nye retningslinjer.

Analyseprosjekt ga mer detaljerte svar

I Reseptregisteret og i statistikken for salg av legemidler finnes det totaltall for legemiddelbruk og -omsetning i Norge, men man har så langt ikke hatt noen god oversikt over bruken av legemidler blant pasienter med hjerte- og karsykdom spesielt.

For å kunne vurdere om legemiddelbruken blant pasienter med hjerte- og karsykdom er i samsvar med nasjonale og internasjonale retningslinjer, har Folkehelseinstituttet gjennomført et analyseprosjekt med bruk av data fra Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret.

I tillegg var det et mål å utvikle metoder for regelmessig evaluering av trender i bruken av legemidler blant pasienter med hjerte- og karsykdom i Norge.

– Resultatene viser at legenes forskrivning av legemidler er i tråd med nasjonal faglig retningslinje om forebygging av hjerte- og karsykdom fra Helsedirektoratet, sier seniorforsker Grace Egeland i Folkehelseinstituttet.

Regelmessige analyser kan gi viktige svar

Hjerte- og karregisteret inneholder opplysninger om alle sykehusopphold og polikliniske konsultasjoner for hjerte- og karsykdom, mens Reseptregisteret inneholder opplysninger om legemidler hentet ut fra apotek.

– Regelmessig analyse av sammenstilte data fra Hjerte- og karregisteret og Reseptregisteret kan gi viktig informasjon over legemiddelbruk hos hjerte- og karpasienter i Norge, konstaterer Egeland. 

Retningslinjer: forebygging av hjerte- og karsykdom

  • Forslag til nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdom har vært på høring.
  • Den endelige retningslinjen vil snart foreligge fra Helsedirektoratet.