Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Nyhet

Brukeropplevd kvalitet

Pasientene: Miljøet det beste ved rusinstitusjonene

Publisert

Illustrasjonsbilde: Colourbox
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Pasientene synes miljøet i rusinstitusjonene er det beste med tilbudet, etterfulgt av utbyttet av oppholdet, behandlingen og behandlerne. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.


Resultatene kommer fram i rapporten «Pasienters erfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i 2017. Nasjonale resultater».

Det er også laget lokale rapporter for regionale helseforetak, helseforetak, private institusjoner og avdelinger. Alle rapportene er et resultat av en spørreskjemaundersøkelse blant 1172 pasienter (svarprosent 90,6) ved 110 institusjoner.

– Pasientenes svar tyder på at behandlingen og behandlerne er blitt noe bedre i løpet av fire år, men svarene viser også at rusinstitusjonene fortsatt har mye å ta tak i, sier seniorforsker Kjersti Eeg Skudal i Folkehelseinstituttet.

Miljøet skårer fortsatt best

Dette er fjerde gang at Folkehelseinstituttet og det tidligere Kunnskapssenteret har gjennomført en spørreundersøkelse blant pasienter med rusproblemer. Denne gangen ble pasientenes svar rangert slik:

 1. miljøet i institusjonen
 2. utbyttet av oppholdet
 3. behandlingen og behandlerne

Disse tre områdene ble sammenlignet med hva pasientene svarte i 2013 og 2015.

Pasientene vurderer fortsatt miljøet i institusjonene som mest positivt, etterfulgt av utbyttet av oppholdet, men over tid mener de at behandlingen og behandlerne har best utvikling.

– Denne kvalitetsindikatoren er signifikant forbedret, mens de to andre står på stedet hvil, sier seniorforsker Kjersti Eeg Skudal i Folkehelseinstituttet.

Flere tilbakemeldinger fra pasientene

Områder med best erfaringer:

 • måten de ble mottatt på ved institusjonen
 • å bli møtt med høflighet og respekt
 • å føle seg trygg ved institusjonen
 • måltidene ved institusjonen

Områder med dårligst erfaringer:

 • utbytte av behandling i grupper eller med medisiner
 • hjelp med fysiske eller psykiske plager
 • tilfredsstillende tilgang til psykolog og lege
 • aktivitetstilbudet ved institusjonen
 • muligheten for privatliv
 • forberedelse til tiden etter utskrivning
 • samarbeid med pårørende

Spørreskjemaet inneholdt også en mulighet for pasientene til å skrive inn fritekstkommentarer om erfaringer med oppholdet ved institusjonen. Flest kommentarer kom innenfor området behandlingen og personalet. I tillegg til spørreskjemaspørsmål, tok pasientene opp temaer som rutiner, økonomi, institusjonens beliggenhet og ventetid både før og under oppholdet.