Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Nyhet

Oppdaterte råd om testing av asylsøkere og andre nyankomne innvandrere

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente bør, ved siden av tuberkuloseundersøkelse, tilbys undersøkelse for visse kroniske sykdommer som de kan ha fått i tidligere hjemland. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste over hvilke sykdommer det bør testes for basert på opprinnelsesland.

Colourbox
Colourbox

Helsedirektoratet anbefaler i sin oppdaterte Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente at kommunene tre måneder etter ankomst til landet tilbyr en helseundersøkelse til alle i disse gruppene for å kartlegge helsetilstand og eventuelle behov for psykisk og/eller somatisk oppfølging. Helsedirektoratet har utarbeidet et skjema som anbefales brukt som hjelpemiddel.

Anbefalt testing basert på opprinnelsesland

Denne helseundersøkelsen omfatter en rekke helseforhold, blant annet testing for smittsomme sykdommer. Aktuelle sykdommer er:

 • hivinfeksjon
 • hepatitt B
 • hepatitt
 • syfilis
 • tuberkulose

Grunnen til at asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som kommer fra land med høy forekomst av disse sykdommene bør tilbys undersøkelse (for tuberkulose pålagt undersøkelse) er:

 • disse kroniske sykdommene gir vanligvis ingen eller få symptomer og kan vanligvis kun avdekkes ved rutineundersøkelse
 • tidlig diagnostikk er vesentlig for å kunne tilby effektiv behandling for å hindre videreutvikling av sykdom
 • diagnostisering av disse sykdommene vil redusere risikoen for smitteoverføring til andre, og smitteverntiltak kan igangsettes

Folkehelsinstituttet har utarbeidet en liste over hvilke undersøkelser som bør gjøres basert på opprinnelsesland:

Anbefalt testing basert på risikogrupper

I tillegg til opprinnelsesland bør man for hivinfeksjon, syfilis og hepatitt B og C vurdere om den nyankomne innvandreren tilhører en risikogruppe som:

 • menn som har sex med menn
 • personer som tar stoff med sprøyter
 • sexarbeidere
 • blodproduktmottakere
 • personer utsatt for seksuelle overgrep/voldtekt

Testing for hivinfeksjon, syfilis og hepatitt B og C bør tilbys disse gruppene selv om det ikke er anbefalt i landlisten.

Andre prøver

Prøver for andre smittestoffer som MRSA, tarmparasitter, tarmpatogene bakterier, malaria, schistosomiasis bør bare tas ved tegn til/opplysninger om aktuelle symptomer eller som ledd i gjeldende screeninganbefalinger.