Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nye fraværsregler ga flere legebesøk og økt medisinbruk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nye fraværsregler ga flere legebesøk og økt medisinbruk

Forskningsfunn

Nye fraværsregler ga flere legebesøk og økt medisinbruk

Ny forskningsartikkel viser økning i antall legebesøk og bruk av reseptpliktige legemidler for 16-18-åringene etter innføring av de nye fraværsreglene.

Colourbox.com
Colourbox.com

Ny forskningsartikkel viser økning i antall legebesøk og bruk av reseptpliktige legemidler for 16-18-åringene etter innføring av de nye fraværsreglene.


– Vi tror det er en sammenheng mellom nye fraværsregler og flere legebesøk, sier seniorrådgiver Inger Johanne Bakken ved Folkehelseinstituttet.

– Økningen i allmennlegekonsultasjoner og legemiddeluttak blant 16-18-åringer sammenfalt i tid med innføring av nye fraværsregler i videregående skole. Vi observerte ikke tilsvarende endringer for 15-åringene. Det er derfor overveiende sannsynlig at endringene skyldes de strengere kravene til dokumentasjon av skolefravær, sier hun.

Diagnosegruppen som økte mest for 16 – 18-åringene fra høsten 2015 til høsten 2016 var luftveisinfeksjoner, og økningen i uttak av antibiotika var også markant. Tilsvarende økning ble ikke observert blant 15-åringer. Endringene skyldes neppe en reell økning i sykeligheten.

Fraværsregler antall konsultasjoner.jpg

Figuren viser antall konsultasjoner per uke hvert høstsemester 2013-2016. Stiplet linje markerer skolestart.

Høsten 2016, første semester etter innføring av nytt regelverk for fravær i videregående skole, var det 30 prosent flere konsultasjoner i allmennlegetjenesten for 16-18-åringer sammenlignet med høsten 2015.

 

Fraværsregler luftveisinfeksjoner.jpg

Økningen var størst for diagnosen luftveisinfeksjoner (mer enn fordobling).

 

Fraværsregler respetpliktige legemidler.jpg

I samme periode og i samme aldersgruppe økte uttak av reseptpliktige legemidler med åtte prosent.

 

Fraværsregler antibiotika.jpg

For antibiotika av typer som vanligvis benyttes ved luftveisinfeksjoner var økningen på 26 prosent.

Bakgrunn og metode

De nye fraværsreglene i videregående skole med strengere krav til dokumentasjon ble innført høsten 2016. Folkehelseinstituttet undersøkte 16-18-åringers bruk av allmennlegetjenester og uttak av reseptpliktige legemidler høsten 2016 og sammenlignet med tilsvarende bruk i perioden 2013-2015.

Datagrunnlaget er Helsedirektoratets system for kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR) og Reseptregisteret.

Les hele artikkelen i Tidsskrift for den norske legeforening: Legesøkning og legemiddeluttak etter innføring av nye fraværsregler.